De meest bizarre gemeenteraad van het jaar (2)

Waar waren we gekomen?
Om één minuut na acht pas begint de marathonzitting over het stads- en OCMW-budget 2010 met de bijhorende goedkeuring van belastingen en retributies. Plus nog wat agendapunten, wat niet normaal is. Zelfs “aanvullende” van het College. Kan normaal niet, maar dit is Kortrijk.

Het is al 14 december, dus rijkelijk laat op het jaar. Nog even en we hadden voor de uitgaven moeten werken met voorlopige twaalfden. Een krachtdadig bestuur legt zo’n begroting al minstens in november ter tafel.
De dagbladjournalisten van de dode bomen hebben de publieke tribune verlaten. Vandaar dat sindsdien enkel in weekblad “Het Kortrijks Handelsblad” daarover informatie is verstrekt aan de burger. De burgemeester en de schepen van Financiën Cnudde starten met een uitgebreide toelichting op het jaaractieplan en de begroting 2010. Geïllustreerd met lichtbeelden. Het Schepencollege gaat er immers vanuit dat het overgrote deel van de raadsleden de stapel documenten niet hebben doorgenomen of niet kunnen lezen. Vele raadsleden hebben die papieren trouwens niet bij.
Het jaaractieplan kenmerkt zich door wollig taalgebruik en is weinig gelieerd met de begroting. Zo zegt Maarten, maar dat is allemaal niet waar of onjuist.

De avond is alweer ver gevorderd als de fractieleiders kunnen starten met hun algemene beschouwingen.
Uitgeschreven speeches van de oppositie worden uitgedeeld maar nogal wat raadsleden (waaronder steevast volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé) nemen die niet eens aan. De Perse mist van alles.
Onafhankelijk raadslid Eric Flo vindt dat alle cijfers zijn opgeklopt, net als toendertijd bij Lernaut & Hauspie. Hij voorspelt dat de rekening van dit jaar (2009) een tekort van 24 à 28 miljoen euro zal vertonen. We mogen niet vergeten dat leningen moeten worden terugbetaald. VLD-fractieleider Koen Byttebier gaat niet echt in op de begroting, bedankt iedereen en benadrukt op instigatie van het kabinet van schepen Maddens dat Kortrijk als woonstad stilaan een realiteit wordt. Marc Lemaitre (SP.A) krijgt het weer aan de stok met Alain Cnudde en wordt op een gegeven moment de mond gesnoerd door de voorzitter-burgemeester. Schepen Cnudde herinnert er ons nog eens allemaal aan dat een begroting een raming is.

De nieuwbakken CD&V-fractieleider Pieter Soens komt aan het woord. Zijn eerste grote maidenspeech duurt nauwelijks enkele minuten. Een voorgekauwde tekst, vandaar zonder enige reactie op de andere sprekers. Hij somt wat investeringen op die al tot in den treure aan bod kwamen. Stefaan De Clerck geeft op een uitbundige manier het startsein voor een krachtig applaus. De minister is net terug uit de nabijgelegen brasserie en tekent de absentielijst om 21u30′.
Intussen is er even een persjongen van “Het Nieuwsblad” aangekomen, maar om 21u53′ alweer vertrokken.

22u20′.
Iedereen is doodmoe. De algemene beschouwingen zijn nu pas afgelopen. Niemand heeft nog zin om in te gaan op de diverse rubrieken in de begroting, laat staan om hier en daar én daar in te gaan op een bepaald artikel.
VB-fractieleider Maarten Seynaeve verpest om half elf totaal de sfeer wanneer hij nog wil van wal steken met een speech over de verhogingen van een heel aantal retributies. Rumoer op de banken. Maarten vraagt aan de voorzitter om stilte. Gewezen burgemeester Tone Sansen vindt deze late interventie totaal ongepast. Maarten ontsteekt in woede. “Meneer Sansen, als ge wilt naar huis gaan, ga dan maar.”

22u46′.
Het is gedaan.
Niemand had nog zin om een woordje te zeggen over de nieuwe waterfactuur ten voordele van grote bedrijven, of de dotatie aan de politiezone VLAS. Tot grote opluchting van schepen Wout Maddens kwam geen mens tussen over het reglement betreffende indicaties van leegstand van gebouwen, de leegstandsheffing zelf, de heffing ter bestrijding van verkrotting. De heffingen op onbebouwde percelen zijn vergeten?

Er zijn geen mondelinge vragen.
De raadsleden stuiven uit elkaar. De sociale cohesie is totaal zoek. Het is alsof het stadhuis geheime uitgangen heeft.
Enkel het Vlaams Belang gaat in blok nog wat napraten in de nabijgelegen brasserie.
Waar is de tijd dat er nog tot een gat in de nacht werd gebakkeleid in de Raadskelder? Dat het daar zelfs interessanter werd naarmate de uren vorderden?
Waar is de tijd dat aan de begrotingsbespreking twee avonden werden gewijd? Waarvan de eerste al tot 11 uur kon duren.

P.S.
Voor het eerst sinds hij minister is sleurde Stefaan De Clerck geen krat vol Brusselse dossiers de zaal binnen. Vandaar dat hij de tijd vond om ostentatief wat te lezen in “De Morgen”. Stefaan is een echte grapjas. Een soort omgekeerde hofnar. Ja, leg dat maar eens uit.