Naar een verkort uniek nummer voor Kortrijkse stadsdiensten ?

Dat verkort nummer 1777 zou er toch komen op 15 december? En nog altijd geen communicatie daarover te bespeuren. Eigenlijk moest het nummer al halfweg november functioneren.
De invoering van dit uniek nummer is als actiepunt opgenomen in het bestuursakkoord van 2007. Een programmapunt van de VLD. En onder druk van de N-VA zou men opteren voor de Vlaams-nationaal viercijferige reeks:1302. Dat is niet gelukt want in de nationale nummeringsruimte van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecom (BIPT) is 13 (en 12 en 14) voorbehouden voor allerhande openbare diensten.
Wat een lijdensweg heeft dit dossier intussen meegemaakt. In het Schepencollege van juli 2007 had men het er al over maar de aanvraag bij het BIPT zou pas in januari van dit jaar zijn gebeurd. Goedgekeurd in april.

De bestaande gratisnummers 0800 – (voor Rap en Rein, Werk aan de Weg, twee meldpunten) en ook 056/27 70 00 zouden voorlopig nog wat blijven bestaan maar er wordt doorgeschakeld naar 1777. Openingsuren van 9 tot 17 uur. Maar nu breekt men zich het hoofd over de vraag of 1777 ook moet bereikbaar zijn tijdens de openingsuren van het stadhuis. Bijvoorbeeld op maandagavond tot 19 uur en op zaterdagvoormiddag tot 11u30.
Ander probleempje is de bemanning van het toestel. Er zijn alleszins twee personeelsleden vereist en om verloven en ziektes op te vangen komt dit neer op 2,4 VTE. Die telefonisten zouden best niet gehinderd worden door te weinig kennis van zaken, dus rijst of vooral reist de vraag of men niet beter kabinetsmedewerkers kan inschakelen.

Telenet staat in voor de activering en rekent daarvoor 6.382 euro aan. Daarnaast dient Stad nog aan BIPT een jaarlijks recht van 5.000 euro te betalen. Ja?

GEEKS !

Onze ICT-directie maakt het graag ingewikkeld en duur. Is continu over van alles met andere zeer smart cities dingen aan het bestuderen in het buitenland. Onlangs nog met een dienstwagen naar Bremershaven. In plaats van video-conferenties te houden of minder te telefoneren, koersen ze – die ijdeltuiten – over geografische en virtuele grenzen heen en weer. (Tot nog toe niet met de vlieger.) Reflected glory.
ICT-geeks vinden het nu plotseling nodig om voor allerhande metingen een evaluatie aan onze telefonie-infrastructuur met een call-center toe te voegen. Evenwel is daar geen krediet meer voor ter beschikking op de huidige begroting. Het gaat om 5.600 euro. Dus heeft men aan de integratiepartner NextiraOne uit Zaventem gevraagd om “op proef” en voor een tijdje gratis te mogen beschikken over een call-center. (Aanbesteding volgt nog wel.)
Als Stad over enkele dagen via onze communicatie-ambtenaar TOM – via weekblad Knack – nog geen publiciteit heeft gemaakt over het unieke nummer 1777 betekent dit dat er alweer een kink in de kabel is gekomen. We gaan zien.

P.S.
Probeer nu eens te bellen of iemand te bereiken na of kort voor 16 uur local time. Alleszins niet op vrijdag.