Een borat-soepkar van Lieven Lybeer tegen de economische terugval van de wijk Lange Munte (2)

Het is zover.

De verantwoordelijke buurtwerker Tim Hautekeete en de gebiedswerker Thorin Levecque hebben zonder enige micro-economische studie, maar wel na veel overleg en beraad met onze waarnemende burgemeester L.L. vastgesteld dat de wijk De Lange Munte al jaren kampt met een economische terugval.
Al jaren ! Lezer, ga maar eens kijken. (Ook op Google Maps.) Naar het schijnt is er een kruidenier weg. En de website over en van de wijk is al jaren stilgevallen.

In samenwerking met de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten van voorzitter Lieven Lybeer, het OCMW en de vzw Mentor van voorzitter Lieven Lybeer heeft men een project bedacht om daaraan te verhelpen. Men wil tijdens de koude maanden in de wijk kwaliteitsvolle soep aan huis brengen want dit is een gezond laagdrempelig voedingsproduct. (Buurtwerker constateert dat gezonde voeding bij wijkbewoners het minste van hun zorgen is. Ga dat maar eens vertellen aan een residentiële artiest als Geert Verbeke.)

Het project beoogt tegelijk nog drie andere doelstellingen, waarvan de laatst opgesomde ongetwijfeld de belangrijkste is.
* De soepbedeling schept een bijkomende mogelijkheid tot ontmoeting.
* De soepbedeling is een hefboom om de dynamiek in de wijk terug aan te zwengelen.
Hier even vertelling van vroeger. Moeders die indertijd géén soep kochten van de karre aanzagen de eigenste buurvrouwen die het wel deden niet echt als goede moeders. Althans niet in de structurele strijd of het verzet tegen de armoede.

* Het project is een oplossing voor de problematiek van de wintermaanden bij de vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten (B&N).
Ja.
In de wintermaanden is er bij de vzw B&N een “terugval” (sic) van activiteiten zoals tuinonderhoud en andere klussen. Een “winterdip” (sic). Het project streeft daarom naar een “verduurzaming” van de tewerkstellingskansen van de doelgroepmedewerkers bij B&N, het electoraat van Lieven Lybeer.
Kort gezegd: de soepbedeling heeft slechts één doelstelling: nog ietwat verborgen werkloosheid scheppen (creëren) bij de vzw zelf van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. Een vzw waar geen mens ooit iets heeft van gehoord, tenzij hier op kortrijkwatcher. (Het electoraat van Lieven Lybeer leest KW niet.)

Boratsoep

Wie maakt er de kwaliteitsvolle en gezonde laagdrempelige soep? Medewerkers binnen de vzw Mentor, alwaar V.O.R.K. zorgt voor een horeca-opleiding. Wie zorgt voor het personeel en de organisatie? De vzw B&N, for sure. Wie levert de soepkar? Het OCMW !! En wie zorgt er voor de optimalisatie van de effecten van de soepbedeling met betrekking tot het bevorderen van de sociale cohesie? De buurtwerker.

Hoe staat het met de financiering van het project?
Daarover wordt niet gerept. De organisatoren beschikken volgens de stadsbegroting over volgende budgetten. Buurtwerk Lange Munte: 24.750 euro, waarvan bijna de helft voor huurkosten. De vzw Buurt- en Nabijheidsdiensten krijgt van Stad een toelage van 24.000 euro.
Maar heel het project wil men omwille van de hoge loonkosten kaderen in de sector “lokale diensteneconomie”. Hiervoor werd voor dit jaar het budget geraamd op 200.000 euro (initieel 150.000 euro), zonder rekening te houden met het produceren van duizenden liters soep. Meer nog, zonder dat dit project als taak werd aangezien in de sector van de lokale diensteneconomie.
(Of was die verhoging met 50.000 euro bij de tweede budgetwijziging juist voor de soepekarre bedoeld?)

Vandaar dat de promotoren van het project vragen om een taakuitbreiding en een erkenning daarvan door de Vlaamse overheid.
Maar dit schept een complicatie. De erkenningsaanvraag voor de dienstverlening in lokale diensteneconomie (met bijhorende overheidsubsidies) moet kaderen in de Europese Richtlijn terzake “diensten van algemeen economisch belang” (DAEB). Later misschien een keer meer daarover. (De EU wil vervalsing van de concurrentie tussen overheid en de privé-sector tegengaan.)

Het Borat-soepprogramma zou als proefproject lopen van december tot februari maar eigenlijk wil men het uitbreiden tot de periode oktober-maart. En als het past voor jaren ver.
Hoe het er concreet mee is gesteld, weten we vooralsnog niet.
De verantwoordelijke gebiedswerker Thorin Levecque vraagt aan onze KW-onderzoeksjournalist Dieppe Throot om volgende vrijdag (!) na 16 uur (!) terug te bellen. Momenteel is hij namelijk “in overleg”.
Laten we hopen dat de laagdrempelige soepdistributie van Lieven Lybeer (koosnaam: Borat) kan doorgaan. De Lange Munte op de wereldkaart. Stad Kortrijk als stille weldoener met soep. Kortrijk, Stad van Innovatie, Creatie en Design.

Kom nu niet af met flauwe grap over de Rodenburgs.