Quickie scoort goed op de VRT-radio

UPDATE
Scoort hoog, willen we zeggen.

Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudiging en Kortrijks raadslid was in de periode 1 augustus 2008-31 juli 2009 (een vol jaar) van alle politici het vaakst te horen op de openbare omroep.
In De Grote Peter Van de Veire show (MNM): één keer. Peeters & Pichal (Radio 1): zesmaal. Avondblok: 4. Middagblok: 3. Ochtendblok (allemaal blokken van Stubru): 1. Op Radio 2 ergens nog een keer. Maar niet op Klara.
Totaal:16 optredens.

Let wel, het gaat hier enkel om programma’s, andere dan de nieuws- en duidingsprogramma’s.
In de hier aangehaalde ranking bekleedt Karel De Gucht de tweede plaats met 12 beurten. Idem voor Kathleen Van Brempt. Daarna komt Bart De Wever en Etienne Schouppe met 11 beurten.

Op de VRT-televisie dan was minister Q één keer in “De Laatste Show”, en één keer in “Man bijt Hond” te zien.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron mocht een keer optreden in “Zonde van de zendtijd”.
Raadslid en minister Stefaan De Clerck kwam éénmaal voor in “Music For Live”.

Bron.
Schriftelijke vraag dd. 9 oktober van Wim Wienen (VB) aan minister van Media Ingrid Lieten.
Antwoord gepubliceerd op 3 november laatstleden op de website van het Vlaams Parlement.