De vzw Habbekrats blijft ongecontroleerd

Habbekrats is een vzw die zich bekommert om randgroepjongeren met scheve petjes uit de rijkere buurten en families van de Kortrijkse burgerij. Vangen ze op in het Hoekhuis van de Heilige Geeststraat. Soort driesterrenhotel. Inzake jeugdzorg is deze vereniging de grootste subsidie-opslorper van Stad. Al jarenlang en per jaar 100.000 euro, plus nog 40.000 euro voor zijn “tienerwerking”. Vergelijkbare instellingen krijgen bijvoorbeeld 12.500 euro (Oranjehuis), 15.000 euro (Actractie), of 8.000 euro (Bledi). Maar Habbekrats is een geliefde instelling bij de vriendenkring van Stefaan De Clerck.

Pas eind september heeft het College een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de organisatie.
Wat daarin staat weet niemand. De tekst komt niet voor in de notulen van het Schepencollege, een lacune die zich bij andere overeenkomsten met externe vzw’s nooit voordoet. Meer nog, het is de regel (gemeentedecreet, art. 43) dat die samenwerkingsovereenkomsten dan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook in de eerstkomende gemeenteraad is het punt niet geagendeerd.

Een gemeenteraad van december vorig jaar heeft bepaald welke externe organisaties onderhevig zijn aan een samenwerkingsovereenkomst met Stad. Al wie meer dan 10.000 euro per jaar krijgt gedurende een looptijd van meer dan één jaar. In die overeenkomst wordt nauwkeurig aangeduid aan welke verbintenissen de gesubsidieerde instellingen moeten voldoen.
Zij moeten bijvoorbeeld jaarlijks (tegen 1 april) een rapport indienen over hun werking tijdens het voorafgaande jaar. Zeggen wat ze met die subsidies hebben aangericht.
Habbekrats heeft dit nu blijkbaar gedaan voor de periode 2006- augustus 2009. Welk gemeenteraadslid vraagt dit op?

Volgens het College krijgt Habbekrats 100.000 euro per jaar. Dit is dus onjuist. Moet 140.000 euro zijn.