De Europese subsidiepot voor Kortrijk (2): niet goedgekeurde en in nog te dienen projecten

De subsidiepot genaamd Interreg bestaat al bijna twintig jaar, maar Stad heeft die nogal laat ontdekt en begon er pas volop van te profiteren sinds de vorige legislatuur.
We zijn intussen bezig met te reageren op de zogenaamde calls van Interreg IV. Interreg IV A slaat op 53 grensoverschrijdende programma’s ter waarde van 6,44 miljard. U leest goed. Interreg IV B heeft 1,83 miljard veil voor 13 programma’s inzake transnationale samenwerking. En Interreg IV C kent slechts één programma over interregionale samenwerking met een subsidiebedrag van 0,44 miljoen euroots.

In het kader van Interreg IV B North Sea zal Kortrijk in oktober nog twee projecten indienen.
Er is haast bij geboden want de vijfde call loopt af op 7 oktober. Misschien een tip voor onze ambtenarij. Op 28 augustus aanstaande is er in Antwerpen een speciale Lead Applications Workshop voor nederlandssprekende indieners van Europese projecten. Men zal er aan potentiële kandidaten de ins en outs aanleren voor het indienen van een succesvol project. En men krijgt de gelegenheid om individuele gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van het internationale secretariaat in Lille. Dus? Broodje gebakken.

Kortrijk heeft in de voorbije twee jaar al wat subsidies gemist.
Voor het Interreg IV A programma getiteld “Sterk door Water” is het project Heulepark afgekeurd. Hetzelfde overkwam het project “plaatsen van lokale geschiedenis”.
Voor Interreg IV B kregen vijf voorstellen geen kans: Multimedia (ICT), PACT (fabriek Desmet-Dejaegher), ISSIDORA (gebiedswerking), WISER (Leieboorden), CREN (secret gardens, tuinen expo). Om hoeveel gemiste euroots het hierbij gaat is moeilijk te achterhalen aangezien het Schepencollege hierover zeer discreet is. Overigens heeft de gemeenteraad nog nooit in extenso zo’n ingediend voorstel gezien.

Met de renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaegher waagt men een nieuwe kans. Men zal hierover het programma CSI Europe aanspreken (Creative Spaces for Innovation). Die renovatie zal heel wat geld kosten: 2,5 miljoen euro. Aandeel van de Stad: 1,7 miljoen. Verwachte saneringspremie: 656.000 euro. Aandeel van derden (Woon- en Zorgcentrum H. Hart – dat zijn de nonnen): 152.000 euro.

Nog in te dienen in oktober is een project rond participatie in het kader van het Europees programma met de naam “Spirit of Democracy”. Het voorstel moest eigenlijk al binnen zijn in maart. Het programma wil interactieve en geavanceerde e-services gebruiken om de democratie te ondersteunen en te versterken. Kortrijk wil meer speciaal nog wat doen aan haar website. Hoofdpartner is Hoogeveen. Verder nog steden in Engeland en Zweden.

In opstart is nog het project “Eurotowns”. Hier op KW is daar al over bericht. Kortrijk heeft al in mei zijn lidgeld (3.500 euro) betaald. Het gaat om een verzameling van vele medium-grote steden die elkaar willen helpen om Europees geld in de wacht te slepen. Rondom programma’s als levenslang leren, kenniseconomie, leefbaarheid, sociale inclusie, transportmethodes. Wat onze stad hier juist van plan is weet nog niemand. Snoepreisjes gegarandeerd.