Het Plein (het park) wordt een natuurlijke habitat voor kansenarme teenagers

SURE. (Lol)

Dat heeft de vzw Habbekrats (uit Gent, de Fabriek) bedacht.
Bezit ook bij ons een luxe-pand voor burgerij-jongens-meiskes-hangjongeren (dat is een doelgroep) in de Oude Kasteelstaat 4 en krijgt daarvoor van Stad jaarlijks 100.000 euro. Geen externe of interne vzw ter stede die zoveel subsidies krijgt. (Zie vroegere stukken alhier.) Het is een taboe-onderwerp in de gemeenteraad.
Afvaardigd-bestuurder Chris Van Lysebette levert daarover geen enkele verantwoording af.
Naast die honderdduizend euroots (per jaar!) incasseert de vzw al jaren nog een habbekrats van 40.000 euro. Dient voor tienerwerking, tenminste voor het wat moeilijker soort. Type 3?
Pas nu heeft Stad met de vzw hierover een samenwerkingsakkoord gesloten. Ondertekend door voormalig burgemeester Stefaan De Clerck! Dateert dus van vorig jaar? Moet nog voor de gemeenteraad komen.

In het kader van zo’n samenwerkingsverband dient een (elke) gesubsidieerde VZW vanaf een bepaald bedrag voortaan een soort statement af te leveren waarbij men stelt waartoe de jaarlijkse toelage zal dienen. En beloven van een jaarverslag in te dienen, met financieel verslag en evaluatie van de werking. (Ieder jaar tegen 15 februari.)
Dit tussen haakjes. KV Kortrijk met zijn miljoenen van Stad hoeft dit niet te doen.

Traditioneel zijn in Kortrijk met betrekking tot de peergroep van kwetsbare jongeren de Lange Munte, de Venning, Prado als “aandachtswijken ” gebrandmerkt. Nieuw is De Knok in Bissegem.

Maar Habbekrats heeft een nieuwe risico habitat ontdekt, dichter bij de deur.

Uw ding doen

Zo staat er in de tekst van het samenwerkingsakkoord: “Het Plein, de natuurlijke habitat van jongeren is de uitgelezen kans om op onvoorwaardelijke wijze de jongeren te benaderen met het oog op een pedagogische relatie.”
Over die pedagogische relatie gaan we het nu even niet hebben. Noch over de voorwaardelijike wijze die hierbij zal gehanteerd worden. Staat niet in de overeenkomst met Stad. Maar ‘t zal wel goed zijn.

Wel dachten we dat het park eerder een natuurlijke habitat was voor kwetsbare kansarme gepensioneerden die daar rustig zitten te kaarten. Soms zie je er wel in de struiken een clochard in ruste. Of een meiske van ‘t Fort in gesprek met knaap van Saint-Joseph.
Daar komt nog een generatieconflict van. Een veldslag aan de Groeningepoort. Wandelstokken tegen katapulten. (De oudjes hebben vroeger al een keer met een violente protestactie in het park een skateconstructie laten verwijderen.)

Dit alles kadert in een zoektocht naar “blinde vlekken” in het stedelijk jeugdbeleid.
Het Jeugdbeleidsplan 2008-2012 is namelijk hard van plan om die op te sporen om zodoende de subsidiepotten voor jeugdinitiatieven (zo’n driehonderdtal) jaarlijks te kunnen te ledigen.
Laatst door het stedelijk Team Jeugd ontdekte ‘blinde vlek’ slaat op kwetsbare jongeren.
De vzw Arktos uit Oostende kreeg vroeger al van Team Jeugd de opdracht om vier tienerbehoeftestudies uit te voeren. Daarvan kent de helpsdesk van de redactie bij Kortrijkwatcher er twee van. Twee ultra-korte samenvattingen met uitermate onnozele conclusies. In elk geval is nu algemeen aanvaard dat hangjongeren “nood hebben aan fysieke en mentale ruimte om hun ding te doen.”

Maar om wat te doen?
Daarvoor heeft het Team Jeugd een overheidsopdracht uitgeschreven. Voor de gunning van een tiener- en jongerenproject in Kortrijk-Zuid. Dat zijn de deelgemeenten Aalbeke, Bellegem, Kooigem, Rollegem.
Wat te verwachten viel is uitgekomen. Drie vormingscentra werden aangeschreven en de vzw Arktos – West-Vlaanderen (dat is die uit Oostende) won de prijs van 7.000 euro. (Konden onze gebiedswerkers die taak niet aan? Zij zoeken letterlijk naar werk.)
Let wel, het budget voor de uitwerking van de plannen zal nog nader bepaald worden.
Nu al staat vast dat alle aandacht zal gaan naar het jeugdhuis Acroll in Bellegem, en ‘t Arsenaal In Marke.

Tienerdag
Team Jeugd heeft nog een plan. Staat eigenaardig genoeg nog niet op de agenda van website van Stad.
Op zaterdag 27 juni komt er een tienerdag op het Schouwburgplein. Van 13 tot 17 uur, want tieners gaan hierna naar bed.
Er komt een grafitti (graffiti) workshop, lessen in breakdance en zelfverdediging (tegen oudjes), een klimmuur, en “randanimatie”.
Team Jeugd kwam weeral niet tot een volledige raming van het budget. De Vzw Habbekrats zal voor een onbekend aantal euroots affiches laten drukken.

P.S.
Arktos behoort alweer tot die categorie vzw’s uit de softe non-profit sector die het gewoon vertikken om op de website enig financieel verslag te melden. In het Staatsblad vind je er ook niet veel over. Dit soort vzw’s dienen hun documenten niet in ter griffie. Concrete activiteiten? Resultaten? Personeel? (In de zgn. coördinatiedienst van Arktos in Leuven: elf.) Terwijl men letterlijk leeft van overheidssubsidies.

Een beetje gekke poll

Vandaag lanceert de online versie van “Het Nieuwsblad”, editie Kortrijk, opnieuw een poll.
Beetje gekke vraag: “Gebruiken politici Facebook onvoldoende?”
Waarschijnlijk geïnspireerd door een stukje van raadslid Marc Lemaitre op de blog kortrijklinksbekeken.
Je kunt nu al de resultaten bekijken. Al 721 respondenten !
Maar die uitslag slaat op een vorige vraag. De vraag namelijk of raadsleden hun presentiegeld moeten afgepakt worden als ze vroegtijdig de raadszitting verlaten.
Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen werden daarop uitgebracht. 721.
De percentages zijn inmiddels weinig veranderd. 93,62 procent vinden van wel. Neen: 4,99. Geen mening: 1,39.

Zullen Claudio en Gaëlle gaan trouwen?

Het gerucht doet de ronde.
In elk geval is het Schepencollege van plan om binnenkort het sympathieke duo te ontvangen in het stadhuis, na hun wittebroodsweek in Spanje.
Om 19 uur is er een verwelkoming door waarnemend burgemeester Lieven Lybeer. In de Trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis.
Na een half uur speech van de schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke – waarbij vastgesteld wordt dat het niet gaat om een schijnhuwelijk – volgt er een receptie in de prestigieuze Beatrijszaal.
De hapjes worden verzorgd door dezelfde Philippe Mottrie uit Heule die naar het schijnt al die soapmaanden het personeel van resto Dell’ Anno met hapjes en drankjes voorzag. (Wist niet?)
Wie is er zoal uitgenodigd?
De Witte Ridder wel.
Unizo niet. Horeca niet. Geen handelscomité. Geen handelsdisrict (BID). Geen eurodistrict. Unie der Zorgelozen niet. Achturenhuis weeral niet. OCMW-keuken? Den Italiaan op de Mark ook niet. Den Boulevard?
In feite geen concurrent. En dat is niet eerlijk.

Wel, in de eerste plaats al wie via zijn/haar gsm van Stad met sms’jes het paar aan de overwinning heeft geholpen. Al het stadspersoneel dat zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Steentje.
Te weten: het schepencollege, de directieraad, de politie, de brandweer. Enzovoort. Ambtenaren.
Anderzijds, het promotieteam. De familie, of course. Kanakna. De papierenperse. Tot op heden nog geen burgers die zovele steentjes hebben bijgedragen.
Al wie van zijn leven nooit gastronomisch zal eten mag niet komen.

De cel Protocol van Lieven Lybeer (ACW) staat in voor de verzorging van het geheel.
Budget is nog niet vrijgegeven.

Zal het echtpaar na de receptie nog liefdevol de menigte met steentjes begroeten vanop de pui van het stadhuis?

P.S.
Gemeenteraadsleden mogen ook komen maar weten nog nergens van.
Minister Q zet het nu op agenda.

Voor hoeveel centen SMS’jes gingen vanuit het stadsbestuur naar Claudio en Gaëlle ?

Volgens “Het Nieuwsblad” van 10 juni laatsleden (nationale bladzijden) circuleert er in Kortrijk het gerucht dat er vanwege het stadsbestuur voor 30.000 euro sms’jes werden verstuurd ten voordele van het restaurant Dell’Anno.
De burgemeester Lieven Lybeer ontkent dit formeel.

Journalisten zouden maar eens wat kunnen doorvragen, als ze dit soort geruchten lanceren of minstens voedsel geven.
Het is wel zo dat mandatarissen en ambtenaren (en politie, brandweer) van stadswege beschikken over GSM’s.
Er is in april een aanvang gemaakt met het gefaseerd bedelen van nieuwe blackberry-telefoons, GSM type B900.
De leden van het College plus de leden van de directieraden kregen al een type met een bijkomend telecomabonnement.
En in mei-juni zou een “brede groep van medewerkers” een toestel krijgen met hotspotfunctionaliteit.

Over hoeveel toestellen het in het totaal gaat weten we niet.
Maar het is wel denkbaar dat mandatarissen en ambtenaren hun toestel hebben gebruikt ten dienste van het winnende koppel.
En het is toch technisch mogelijk om de facturen na te zien?
Zouden Lieven Lybeer en consorten nu echt geen berichtjes (meervoud) hebben verstuurd met het type B900? En aldus verzaakt hebben aan hun plicht om Stad op de kaart te zetten?
Of deden zij het allen met hun persoonlijk, verouderd toestel?
Dat we het niet weten !

P.S. (1)
Er is nog altijd geen deontologische code, noch voor ambtenaren, noch voor het schepencollege, noch voor raadsleden.
Het gebruik van de GSM staat dus nog altijd vrij.

P.S. (2)
Binnenkort worden Claudio en Gaëlle ontvangen op het stadhuis. Kostenberekening volgt.
Allen daarheen zeker?

Quote van de dag / “too quickie”

Het weekblad “Knack” van vandaag zegt aan Herman De Croo dat ook de naam van minister Vincent Van Quickenborne circuleert als nieuwe voorzitter van de VLD en vraagt om zijn mening.
In eerste instantie schudt De Croo het hoofd en lacht dan even.

“Quickie is volgens mij too quickie. Hij zit vol talent, maar is nu niet de man die de partij nodig heeft. U weet dat een lippizanerpaard zwart wordt geboren en na zeven jaar wit wordt. Welnu, ik denk dat er een echt lippizanerpaard in hem schuilt.”

P.S.
Over zeven jaar wordt Q 43 jaar.
De opleiding van een lippizaner duurt van 5 tot 7 jaar.
Het paard kan met vier poten tegelijk de lucht in springen om rivalen neer te sabbelen.

Over de populariteit en de penetratiegraad van onze Kortrijkse raadsleden-kandidaten

Het is wel triestig dat we ons daarmee bezighouden.
In plaats van met de inhoud, of waarom politiekers aan ons zeggen waarover we wakker liggen.

Het lijstje van de naamstemmen ziet er van hoog tot laag zo uit.
1. Stefaan De Clerck (CD&V): 33.978. (Hij stond als laatste bij de opvolgers.)
2. Franceska Verhenne (CD&V): 30.477. (Kwam op voor Europa in het nederlands kiescollege.)
3. Carl Decaluwé (CD&V): 27.626 (Tweede plaats op de lijst.)
4. Vincent Van Quickenborne (VLD): 17.402. (Op de laatste plaats bij de opvolgers.)
5. Philippe De Coene (SP.a) : 12.958. (Op de derde plaats van de lijst.)
6. Bart Caron (Groen): 5.550 (Lijsttrekker.)
7. Isa Verschaete (VB): 3.541 (14de plaats.)
8. Maarten Seynaeve (VB): 3.117 (3de opvolger.)
9. Cathy Matthieu (Groen): 2.212 (16de plaats.)

Dat lijstje zegt niet alles.
Om de sterkte of populariteit van een kandidaat te meten gaat men beter over tot het berekenen van de zgn. penetratiegraad. Daarmee pas kan men aan de slag gaan om te vergelijken met andere kandidaten binnen of buiten de lijst en in andere kieskringen.

Penetratiegraad
Dat is de verhouding tussen het aantal naamstemmen van een kandidaat ten opzichte van het totaal deelnemende kiezers binnen de kieskring. In West-Vlaanderen werden 838.324 stemmen uitgebracht, ongeldige en blanco-stemmen inbegrepen.

1. De Clerck: 4,05 procent.
2. Carl Decaluwé: 3,29.
3. Van Quickenborne: 2,07.
4. De Coene: 1,5.
5. Caron: 0,6.
6. Verschaete: 0,42.
7. Seynaeve: 0,37.
8. Matthieu: 0,26.

Stel dat iemand als minister Van Quickenborne wil weten of hij het beter doet dan Jean-Jacques De Gucht in Oost-Vlaanderen.
J.J. heeft aldaar een penetratiegraad van 4,98 procent. Hij was wel VLD-lijsttrekker. Maar vergelijk nu eens met de penetratiegraad van Stefaan De Clerck, die lijstduwer was bij de opvolgers. U merkt, met vergelijkingen van penetratiegraden vallen interessante dingen te ontdekken, vooral voor de marketeers van de partijen.

Kandidaten zijn vooral gebiologeerd door de vraag hoe sterk ze staan binnen de eigen partij.

Interne populariteit
Hier berekenen we de verhouding tussen het aantal naamstemmen voor een kandidaat met het totaal aantal uitgebrachte stemmen op de eigenste partij. Dit geeft een pikorde aan in de kippenren.

Van Quickenborne: 17,09 procent.
De Clerck: 15,25.
Decaluwé: 12,4.
Caron: 11,95.
De Coene: 11,6.
Matthieu: 4,76.
Verschaete: 3,78.
Seynaeve: 3,33.
Verhenne: 3,21. (CD&V kreeg 948.123 stemmen.)

Externe populariteit
Hierbij delen we de penetratiegraad van een kandidaat door het percentage stemmen uitgebracht op de partij.
Quickie komt er nu best uit, ten minste als we rekenen met het behaalde percentage van de partij in West-Vlaanderen alleen.
Tussen haakjes de externe populariteit t.o.v. heel Vlaanderen. Wellicht een betere indicatie.

Van Quickenborne: 0,160. (0,138)
De Clerck: 0,143. (0,177)
Decaluwé: 0,116. (0,143)
Caron: 0,112. (0,097)
De Coene: 0,107. (0,098)
Matthieu: 0,044. (0,038)
Verschaete: 0,035. (0,027)
Seynaeve: 0,031. (0,024)

Zo.
Nu kunt u aan de slag met de obligate top 20 of top 25 uit de media.
Functies gebruiken op de rekenmachine.

Stad Kortrijk schenkt miljoenencadeau aan patronaat

Vandaag, tweede maandag van de maand is géén gemeenteraadsdag. Uitgesteld tot morgenavond, om de vele kandidaten-raadsleden bij de verkiezingen van gisteren tot rust te laten komen.
Morgen dus zal de meerderheid van de gemeenteraad (CD&V en VLD) 2,2 miljoen euro cadeau geven aan de VOKA-Kamer van Koophandel. Zeg maar aan het vroegere Vlaams Economisch Verbond. Er is hiervoor in deze elektronische krant al gewaarschuwd in juni vorig jaar. Zoekterm ‘voka’ of ‘casino’.

Het zit zo.
VOKA- West-Vlaanderen houdt ondermeer vergaderingen in Kortrijk, in dat statige gebouw dat in de volksmond “de casino” wordt genoemd, jawel op het Casinoplein 10. Voor zover men dat kan nagaan. In de buurt is VOKA nog eigenaar van een zogenaamde “dokterswoning” en een “kantoorgebouw” in de Koning Albertstraat. VOKA wil al geruime tijd die eigendommen kwijt en al zijn diensten (ook die van Brugge en Roeselare) onderbrengen op het Kennedypark. De vereniging heeft daartoe grond gekocht aan de intercommunale Leiedal, voor een prijs die nergens wordt aangegeven.
In elk geval, VOKA heeft geld nodig en afgevaardigd bestuurder Jo Lybeer is vorig jaar (kan al langer zijn) gaan praten met zijn vriend, burgemeester Stefaan De Clerck over de verkoop van “de casino”. Jo Libeer is een soort crypto christen-democraat.
En Jo dreigde er voor de vorm mee om de VOKA-diensten te centraliseren in Roeselare, indien Kortrijk geen bereidheid toonde om het casinogebouw te kopen. Stad is dan op zoek gegaan naar motieven die de aankoop van dit gebouw en de andere twee panden van VOKA zou kunnen rechtvaardigen.

Men heeft er nu twee gevonden.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Parko (dat de parkeerboetes int) vindt nu plots dat er voor zijn activiteiten meer ruimte nodig is. Zal dus het kantoorgebouw in de Koning Albertstraat 17 verwerven. Schattingsprijs is 450.000 euro.
Stad zelf zal de dokterswoning (nr. 27) kopen. Die is in slechte staat zodat de schattingsprijs zowat die van de grond is: 300.000 euro. Men weet nog niet goed wat ermee aan te vangen. Doorverkopen? Te verwachten kosten op korte termijn: ca. 134.000 euro.
En Stad zelf koopt natuurlijk ook het zgn. casinogebouw met parking tegen een basisprijs van 1.750.000 euro.
Over het gebruik daarvan deden vorig jaar geruchten de ronde als zou men daar een nieuwe raadszaal installeren, en een concertzaal voor het Conservatorium. Nu heeft Stefaan De Clerck bedacht dat hij daar het secretariaat van zijn geliefde Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai zou kunnen onderbrengen. Vroeger opteerde men eerder voor het “Huis van de Streek” op ‘t Hooghe.

Totaal van de drie basisprijzen: 2.500.000 euro.
Maar Stad heeft van die prijs wat kunnen afpingelen.
Ten eerste een compensatie van 100.000 euro voor het voorafbetalen van de koopprijs alvorens in het genot te kunnen treden. VOKA krijgt al in augustus het geld cash in handen, maar de gebouwen komen pas over een jaar in het genot van Stad. Ten tweede is er een aftrek van 200.000 euro voor de kosten die moeten gedaan worden aan het hoofdgebouw en het kantoorgebouw. (Dus niet voor de zgn. dokterswoning.)
Cadeau aan VOKA bedraagt dientengevolge 2.200.000 euro.
In de begroting 2009 is slechts 1.865.000 euro ingeschreven.

Wat zou de verhuring van een gedeelte van het casinogebouw aan de Eurometropool kunnen opbrengen?
Daarover is Stad nog niet zeker. Voorzitter Stefaan De Clerck onderhandelt hierover nog met zichzelf. Gehoopt wordt op zowat 30.000 euro per jaar. We gaan zien.
HET ZOU KUNNEN DAT WE HET NIET ZIEN.
De Oude Dekenij is verhuurd aan VTM voor de soap “Mijn restaurant” zonder de Raad te raadplegen.

The secrets of the “Secret Gardens” (2)

Dit is een beetje ‘breaking news’.
Uitgerekend op de laatste Vlaamse ministerraad van vandaag is Hilde Crevits uit Torhout er toch in geslaagd om nog vlug 180.000 euro door te sluizen naar het Agentschap Voor Natuur en Bos, groene jongens die dan deze som geld zullen doorsluizen naar de vzw Designregio Kortrijk. En dat moet dan dienen voor het lopende project “Secret Gardens”, ook genoemd Tuinen voor de Stad, of nog iets anders.

De redactie van kortrijkwatcher staat unaniem achter dit evenement, maar wordt totaal balorig (knorrig, wrevelig, korzelig) als de bevolking verkeerd wordt voorgelicht.
Nog onlangs berichtte “Het Nieuwsblad” dat het hele gebeuren “de gemeenschap” 100.000 euro zou kosten, oftewel 10.000 euro per garden. De krant voegde daar nog aan toe dat Stad hiervan het grootste gedeelte zou inbrengen.

Wel, wel.
Het gehele project is geraamd op zowat 550.000 euro, dat is 55.000 euro per stuk. (Er is nog sponsoring, voor een voorlopig betwijfelbaar bedrag.)
Er is tevens een off-programma waarvan de kosten nog niet gekend zijn. 100.000 ? Onderdelen van dit programma zijn ook door Stad gesubsidieerd.

Wat is nu de bijdrage van de “gemeenschap”?
Eigenlijk zullen we het alweer nooit weten, maar ziehier nogmaals wat cijfergegevens.
Stad Kortrijk – om te beginnen – verleent uitgebreide logistieke en personele steun (dat is ook niet gratis) met daarnaast 150.000 euro in speciën. Van de provincie verwacht men ook subsidies. Bedrag nergens te vinden, maar vermoedelijk 20.000 euro.
Stad had gehoopt dat ook de vleespotten van Europa zouden bijspringen, via een netwerk genaamd “Creative Regions”. Met 150.000 euro. Dit voorstel werd vorig jaar al verworpen, tot grote ontsteltenis van iedereen. Maar in mei dit jaar heeft Stad een geheime gezant-ambtenaar naar een meeting van de “Creative Regions” in Limerick (JA!) gestuurd met de opgave om na te gaan of het voorstel niet kan worden bijgestuurd of heropgestart. Uitslag van deze diplomatieke missie blijft nog in het ongewisse. Reiskosten: 500 euroots.
De vzw Designregio Kortrijk doet natuurlijk ook zijn duit in het zakje, en die vzw wordt betoelaagd door Stad. Hoeveel daarvan naar de ‘geheime tuinen’ gaat, het staat allemaal niet in de pers.

Wat kost het evenement aan de gemeenschap?
Dat we het niet weten.

Marie De Clerck – dochter van, die je nergens ziet – staat in voor de communicatie (promotie) en heeft naar het verluidt hiervoor een budget van naar schatting 100.000 euro ter beschikking.

Zeau.
Dat weet u nu weer. Staat niet in de perse, en zal er ook nooit gedrukt staan. Perse van de dode bomen?
Het lijkt er soms op dat niemand deze elektronische krant KW gelooft.
En nog iets. Heel de bedoening is er gekomen vanwege instigatie van weeral huisvriend van Stefaan De Clerck. Dit is Kortrijk. De editorialist van de Elektronische Krant “Kortrijkwatcher” is vooral kwaad dat het voorstel van de redactie-secretaresse niet is overgenomen. Een drijvende tuin op de Leie. Met dieren en alles erop en eraan. Kortrijk op de kaart.

Aanleg kunstgrasvelden voor KVK-jeugd kost slechts 16 procent meer dan gedacht

Momenteel in elk geval. Het is wachten geblazen op de eindafrekening, geruime tijd na de werken. (Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.)

Oorspronkelijk raamde de directie Facility (schepen Hilde Demedts) de kostprijs van twee kunstgrasvelden op het voormalige Stade op 1.261.432 euro (incl BTW.) Het is uiteindelijk 1.463.962 euro geworden.
De laagste inschrijver op de aanbesteding was de NV Lesuco uit Huldenberg, met oorspronkelijk 1.432.975 euro. Na rechtzetting van enige rekenfouten is het bedrag wat verhoogd.
Een andere inschrijver (met een ietwat hogere prijsofferte) werd uitgeschakeld omdat hij geen referentie FIFA**-label kon voorleggen. De Féderation Internationale de Football Association heeft namelijk steeds strengere kwaliteitsnormen opgelegd voor kunstgrasvelden. Een veld met 1 FIFA ster wordt pas na drie jaar nog eens bekeken en getest. Een veld FIFA** ieder jaar.

In bovenvermelde prijs is het honorarium van de ontwerper (Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt) niet inbegrepen. Reken maar op 8 procent.

Vanwaar de toch nogal aanzienlijke overschrijding van de raming?
Volgens het stadsbestuur te wijten aan een tekort aan concurrentie. (Er waren slechts drie offertes, allemaal met méér dan 1,4 miljoen.)
Vanwege de hoge specialisatiegraad van de werkzaamheden is het aantal actieve spelers op de markt heel gering.
Komt daarbij “dat het gedeelte elektriciteit (lichtmasten en dergelijke) dat in onderaanneming zal gebeuren vrij hoge eenheidsprijzen kent”.

P.S.
Nog nooit begrepen hoe een stadsbestuur een raming kan maken van gecompliceerde werken of leveringen zonder insiders te raadplegen. De ons-kent-ons.

En wat zegt de SLP over stedelijk beleid ?

Zeer bijzonder en historisch uniek aan dit programma is dat er een verklarende woordenlijst is aan toegevoegd.

“Durven veranderen, nu zeker”
Met deze slogan trekt de Sociaal-Liberale partij (van Geert Lambert en Compagnie) ten strijde bij de regionale verkiezingen.
Er zijn zeven uitdagingen gemeld, verspreid over 27 bladzijden.
De uitdaging die hier ter sprake komt is te lezen in het hoofdstuk met als titel “Een moderne overheid uitbouwen”.

Al onmiddellijk valt op dat ook de SLP de provincies “grotendeels” overbodig vindt. Men moet gaan naar andere vormen van bovenlokale samenwerking.
Hier past ook het begrip rasterstad in. (Een term die onze burgemeester Stefaan De CLerck ooit lanceerde.)
En wat is hier nu een rasterstad? Een samenwerkingsmodel tussen grote steden en omliggende gemeenten waarvan de inwoners gebruik maken van voorzieningen uit de steden. (Zie je bijvoorbeeld Kuurne al bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld Buda-kunsteneiland?)

SLP durft nog niet zo direct zeggen dat we met teveel ambtenaren zitten opgescheept. Neen. We moeten naar nieuwe streefcijfers inzake de omvang van het ambtenarenkorps, na een evaluatie van de noden en taken van de overheid.

Kinderopvang wordt een volkomen gratis basisvoorziening.
We moeten de slagkracht van gemeenten verhogen. De planlast afbouwen. En de verzelfstandige agentschappen evalueren.
Niet al te gedurfd, althans dit programma over stedelijk beleid.