Aangifte zwarte inkomsten brengt Kortrijk 20.000 euro op

Totaal onverwacht ontving stad Kortrijk op 18 juni vanwege FOD Financiën 19.900,49 euro.
Dat komt zo.
Een wet van 2005 gaf belastingplichtigen de mogelijkheid om een en ander fiscaal te regulariseren. Om bepaalde ontdoken inkomsten alsnog aan geven. Op die beroepsinkomsten heft stad dan een aanvullende personenbelasting van 7,9 procent. En die is nu voor de jaren 2006 tot en met 2008 door Financiën eindelijk doorgestort.
Slecht in 98 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben zich fraudeurs aangemeld.
De aangifte van zwarte inkomsten is over de gemeenten zeer ongelijk verspreid. Anzegem telt het hoogste aantal spijtoptanten. Ontving niet minder dan 62.308 euro ! En Antwerpen “slechts” 31.159 euro.
Wallonië telt blijkbaar weinig fraudeurs. Waalse gemeenten kregen 20,7 procent van de koek. Vlaanderen 56 procent.