Het nieuwe jaarsalaris van onze burgemeester

Begin vorig jaar bedroeg het bruto-jaarsalaris van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck nog 86.729 euro. Begin dit jaar dan kon huidig waarnemend burgemeester Lieven Lybeer nog rekenen op 92.242 euro. Maar deze maand juni 2009 wordt het 92.440 euroots.
Bij de berekening ervan wordt voor het laatst de oude methode gehanteerd. De burgemeesters van een gemeente als Kortrijk krijgen 83,65 procent van wat een Vlaams parlementslid opstrijkt. Op het totaal van de basisvergoeding, de kostenvergoeding, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage. Maar omdat die vergoedingen continu onderhevig zijn aan indexverhogingen heeft men het systeem vereenvoudigd.
Vanaf volgende maand wordt de jaarwedde van burgemeesters een percentage van enkel de basisvergoeding voor een Vlaamse parlementariër. Oei! zegt u nu. Wordt dit geen forse inkomstenderving?
Maar neen.
Men heeft het percentage dusdanig aangepast dat de uitkomst van de berekening geen gevolgen meebrengt voor het eindresultaat. De jaarwedde blijft in juli netjes ongewijzigd: 92.944 euro. Daar zit heelwat kunstig rekenwerk achter van actuarissen. Voor onze burgemeester wordt de basisvergoeding van het Vlaams parlementslid (62.212,02 euro) nu vermenigvuldigd met een percentage van uitgerekend 116, 2602. Een loonmatiging of salarisverlaging is aan politici niet besteed. Uitkomst net dezelfde als vroeger.

Geniet Lieven Lybeer dan niet van een salaris dat hoger ligt dan 100.000 euro, zo vraagt u zich nu in gemoede af.
Maar jawel.
Burgemeesters ontvangen ook vakantiegeld. Dit jaar wordt dat 92 procent van wat een ambtenaar van niveau A krijgt.
En burgemeesters strijken ook een eindejaarstoelage op. Geïndexeerd en bestaande uit een forfaitair en veranderlijk gedeelte. Ook gerelateerd aan de vergoeding voor hoge ambtenaren. (In december verhoogt het forfaitair gedeelte met 250 euro.)

Lieven Lybeer oefent nog diverse bezoldigde mandaten uit.
Pas volgend jaar in augustus zullen we officieel en juist weten welke dat waren gedurende dit jaar. Want dan pas publiceert het Staatsblad de lijsten.
Lybeer is nog provincieraadslid. Is voorzitter van de vereniging voor crematoriumbeheer. Is bestuurder van de vzw Eigen Gift, Eigen Hulp. Van het PWA. Van de Vlaamse Autonome Koepel (?). Van cvba Makkie. Van de vzw Mentor. Van de Federatie Beschutte Werkplaatsen.
Wat dat allemaal opbrengt weten we niet. De URL van Lybeer is nog altijd onder constructie.
Vraag het hem eens.