Voor hoeveel centen SMS’jes gingen vanuit het stadsbestuur naar Claudio en Gaëlle ?

Volgens “Het Nieuwsblad” van 10 juni laatsleden (nationale bladzijden) circuleert er in Kortrijk het gerucht dat er vanwege het stadsbestuur voor 30.000 euro sms’jes werden verstuurd ten voordele van het restaurant Dell’Anno.
De burgemeester Lieven Lybeer ontkent dit formeel.

Journalisten zouden maar eens wat kunnen doorvragen, als ze dit soort geruchten lanceren of minstens voedsel geven.
Het is wel zo dat mandatarissen en ambtenaren (en politie, brandweer) van stadswege beschikken over GSM’s.
Er is in april een aanvang gemaakt met het gefaseerd bedelen van nieuwe blackberry-telefoons, GSM type B900.
De leden van het College plus de leden van de directieraden kregen al een type met een bijkomend telecomabonnement.
En in mei-juni zou een “brede groep van medewerkers” een toestel krijgen met hotspotfunctionaliteit.

Over hoeveel toestellen het in het totaal gaat weten we niet.
Maar het is wel denkbaar dat mandatarissen en ambtenaren hun toestel hebben gebruikt ten dienste van het winnende koppel.
En het is toch technisch mogelijk om de facturen na te zien?
Zouden Lieven Lybeer en consorten nu echt geen berichtjes (meervoud) hebben verstuurd met het type B900? En aldus verzaakt hebben aan hun plicht om Stad op de kaart te zetten?
Of deden zij het allen met hun persoonlijk, verouderd toestel?
Dat we het niet weten !

P.S. (1)
Er is nog altijd geen deontologische code, noch voor ambtenaren, noch voor het schepencollege, noch voor raadsleden.
Het gebruik van de GSM staat dus nog altijd vrij.

P.S. (2)
Binnenkort worden Claudio en Gaëlle ontvangen op het stadhuis. Kostenberekening volgt.
Allen daarheen zeker?