Artistiek team gezocht voor de uitreiking van de CultuurPrijzen Vlaanderen in Kortrijk

In 2010 gaat de zevende editie door van de uitreiking CultuurPrijzen Vlaanderen. Nog wel in Kortrijk zeker ! In het Cultuurcentrum (de schouwburg) op 1 februari volgend jaar.
Met deze prijzen bekroont de Vlaamse Gemeenschap persoonlijkheden en organisaties die op een bijzondere wijze kleur en uitstraling geven aan de cultuurbeleving in Vlaanderen.
CultuurNet Vlaanderen staat in voor de organisatie en zoekt een artistiek team dat het artistieke gedeelte kan vorm geven en realiseren.
Kortrijkzanen, laat u niet doen !
Solliciteer voor deze opdracht.
Er is haast bij. Een eerste concept moet al binnen tegen dinsdag 2 juni.

Alle mogelijke informatie vindt u op www.cultuurnet.be .
Zoek bij ‘nieuwsbrieven’ – archief. Klikken maar.

Er is een budget van 36.000 euro voorzien, excl. BTW.
Uw artistiek concept en campagnebeeld niet al te oervlaams maken, want volgend jaar is Bertje geen minister meer.

Enkele onbegrijpelijke data in verband met de aanbesteding van kunstgrasvelden voor KVK

Zoals u weet komt het aan de gemeenteraad toe om bij stadsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) de voorwaarden vast te stellen (het bestek) en de wijze van gunnen te bepalen.
Vandaar.
VANDAAG maandag 11 mei rond 18u40 zal de Kortrijkse gemeenteraad beslissen dat de aanleg van twee kunstgrasvelden op voormalig Stade Kortrijk zal geschieden door een aannemer gekozen op basis van de laagste prijs, dit wil zeggen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad bepaalt immers de wijze van gunnen.

Het is nu wel zo dat die openbare aanbesteding al te vinden is op Tinternet.
Op de Kortrijkse website staat als datum van verzending van de aankondiging: 8 april 2009.
De offertes moeten ten laatste binnen op aanstaande woensdag 14 mei om 11u45 want dan worden ze geopend in de trouwzaal. (Dat is openbaar.)

Wat als de gemeenteraad vandaag kiest voor een andere wijze van gunnen?
Bijvoorbeeld omdat bij dit soort gespecialiseerde werken niet enkel de prijs van tel is. Men kan ook kiezen voor een beperkte aanbesteding zodat we een aannemer vinden met de beste draagkracht. Of men kan meerdere gunningscriteria invoeren. Dan werkt men best met een algemene of een beperkte offerteaanvraag. Misschien kan men wel pleiten voor een onderhandelingsprocedure.

Raadsleden !
Laat u dit weer passeren?
Bevoegde schepen voor facility is Hilde Demedts, sport is van Bral, de man zonder veel scrupules.

P.S.
Nog een vreemde datum. Op internet lezen we dat kandidaten voor die aanleg van kunstgrasvelden nog de nodige documenten kunnen opvragen tot 14 november van dit jaar. Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.
Dat is allemaal om goed gek van te komen.

Wie loopt er als eerste weg uit de Kortrijkse gemeenteraad van 11 mei ?

Even updaten en PS’en.
Of raadslid-minister Stefaan De Clerck er zal zijn blijft in het ongewisse. Op zijn website staat geen kalender meer.
Sinds daar namelijk een keer werd aangekondigd dat hij op de gemeenteraad zou zijn dewelke op die dag geeneens doorging.

——

Maandag 11 mei is gemeenteraadsdag. Net als vele verkozenen des volks zien we er nu al tegen op. Hoelang gaat dat hier weer duren? zo verzuchten de binnenstrompelende raadsleden en zelfs schepens bij dit soort gelegenheden.
De Raad van de maand mei is traditioneel een heel ZWARE zitting (bestuurlijk jargon van onze raadsleden) met dossiers van meer dan 4 kilo en meer dan duizend bladzijden. Moet zeker niet onderdoen voor die van december waarbij de begroting wordt besproken.
Zie de agenda met ondermeer de jaarverslagen en rekeningen van drie intercommunales, de jaarrekening en het verslag 2008 van Stad zelf, de jaarrekeningen van acht stedelijke vzw’s, de jaarrekening van het OCMW. Verder nog een budgetwijziging 2009 van Stad. Het gaat over miljoenen. Een uiterst belangrijk en complex agendapunt is nog de nieuwe “algemene stedenbouwkundige verordening”.
Ik vermoed dat er een 8 à 9 aantal of tien raadsleden die dossiers enigszins doornemen. Als het anders is moet men het mij maar eens zeggen.
Gelukkig maar, anders duurt de zitting tot ver na middernacht, zoals in de goeie ouwe tijd wel eens het geval was.
De voorbije maanden kwam het niet zelden voor dat de meerderheid – zonder de oppositie – onvoldoende in aantal was om geldig te kunnen stemmen en vergaderen.
Vandaar dat er in de digitale editie van “Het Nieuwsblad” al een tijdje een poll loopt met de volgende vraag: “Moeten raadsleden die te vroeg verdwijnen uit de Kortrijkse gemeenteraad hun presentiegeld afgeven?” Een verbijsterend aantal respondenten. Op vandaag 510. Daarvan wil 92,35 procent de zitpenningen van de onverlaten afpakken en hebben er 1,57 procent geen mening. 6,08 procent (de betrokken raadsleden zeker?) dulden geen sanctie. Op woensdag 15 april overschreed het aantal ja-stemmers voor het eerst de kaap van 90 procent (op 310 stemmen).

Kortrijkwatcher hield op 7 april alhier een pleidooi voor méér absenteïsme. Het zijn altijd dezelfde raadsleden die te laat komen of te vroeg weglopen. Ze hebben namelijk niets te vertellen dat de moeite waard is en storen met een lichaamstaal die een uiterste verveling verraadt toch maar de vergadering. Het is al voorgekomen dat zij applaudisseerden toen een serieus raadslid als Maarten Seynaeve (VB) van wal stak met de mededeling dat hij het zou kort houden. Waarom houden zij de eer niet aan zichzelf door ontslag te nemen?

Het is hetzelfde raadslid Seynaeve dat morgen maandag 11 mei een voorstel indient om het absenteïsme in te dijken. Raadsleden die niet gedurende 75 procent van de agendapunten aanwezig zijn, verliezen de helft van hun presentiegeld. Hetzelfde geldt voor de raadscommissies op dinsdag.
Die commissies worden wél goed bijgewoond. Soms duren ze nauwelijks 15 minuten en met 150 euro presentiegeld benadert dit het salaris van een topmanager. Bemerking van onze redactiesecretaresse, KW.

Ja, wie zal het dit keer wagen om vroegtijdig weg te lopen?
Dat VB-voorstel komt pas helemaal aan het eind van de zitting ter sprake, als één van de 7 aanvullende punten.
Of zullen een aantal raadsleden bij de toelichting van het voorstel uit protest de zaal verlaten?

P.S.
Alles is natuurlijk al doorgepraat binnen de innerlijke cirkels. De afwezigen hebben gelijk, in de mate dat zij niet tot de inwendige cirkels behoren. Maar zij kunnen dat wel eens luid en klaar zeggen, alvorens het definitief af te trappen. Roger. Salut.

Creatief leanen in onze ondernemingsvriendelijke stad

Lees nu toch eerst dit een keer ! A.u.b., anders begrijpt u er niets van.

“De dissemenatie van de ontwikkelde know-how slaat aan en waarbij de oorspronkelijke ‘commerciële innovatie’ op individuele handelszaken en retail was gericht, wil het project ‘creatieve commerciële innovatie’ deze methodologie toepassen om technologische en commerciële innovatie bij verenigingen van handelaars te stimuleren.”

Minister Patricia Ceysens van Economie heeft voor dit jaar 2 miljoen veil voor het actieplan “Ondernemingsvriendelijke Gemeente”.
Stad Kortrijk wil een deel van de koek. Leiedal ook. En vooral Unizo.
In vorig stuk las u dat Kortrijk en Unizo zoeken om overheidsgeld in de wacht te slepen om een boodschappendienst op te richten ten einde buurtwinkels leefbaar te houden. De buurt- en nabijheidsdiensten van Lieven Lybeer, bestaan die nog?

Maar Patricia krijgt nog twee andere dossiers op haar bord waar Kortrijk heeft mee te maken.

Creatieve commerciële clusters

Wel, voor de uitleg van dit project : cf. supra.
Het dossier is ingediend door Unizo West-Vlaanderen, zeg maar door het Ondernemerscentrum Kortrijk van schepen Jean de Bethune. Op de vele websites van Unizo is hieromtrent niets te vinden. Niets. Op die van het OCK trouwens ook niet.
Het zit zo. Het Ondernemerscentrum van de katholieke middenstand bijgenaamd Syntra in de Leiestraat (rechts als je van de markt komt) heeft in 2007 een keer de ‘Thuis-in-de-stad’ prijs gewonnen. 25.000 euro.
Al dat geld werd heus niet allemaal besteed aan bijkomend personeel. Neen. Men heeft hiermee in samenwerking met het Innovatiecentrum West-Vlaanderen een aantal handelaars van alhier (aantal onbekend) ondersteund met intensieve coaching om hun zaak te innoveren. Zo komt het dat u bij een kapperszaak nu een reclamebord ziet dat is verlicht. In een andere kapperszaak heeft men de muren beschilderd met een gedurfde kleurencombinatie. Een bekende modewinkel heeft een website opgestart. Een chocolatier-kruidenier wierf een bijkomende kracht aan.

Met dit nieuwe clusterproject wil men dus met dezelfde methodologie (ik veronderstel met de Minka-audit) verenigingen van handelaars creatief innoveren. Misschien komt het wel tot een creatieve destructie. Een opkuis en professionalisering van handelscomités. Een Unizo-bestuur dat er een keer in slaagt om te vergaderen en slagvaardig met één standpunt naar voor te treden. Bijvoorbeeld over sociale economie (de vzw Mobiel, de vzw Kanaal, het hotelschip Ahoi). Over hoe Stad het megawinkelcomplex K promoot, ter bevordering van buurtwinkels.

Lean !

Dit project is gepromoot door de intercommunale Leiedal en heeft als partners de gemeenten Waregem, Wevelgem en Anzegem. Ook Kortrijk is bereid te participeren. Waarom weet Joost.
Op de website van Leiedal is hierover geen woord te bekennen. Het woordenboek vertaalt ‘lean’ als ‘mager, schraal’. Denk aan de verhouding van het mengsel lucht/benzine in een cilinder.
Kort samengevat wil dit project “de bestaande processen in de gemeenten ‘leaner’ maken”. “Het invoeren van de lean office principes zou de verstandhouding tussen ondernemingen en lokale besturen ten goede moeten komen. Het resultaat zou moeten leiden tot zowel procesinnovatie als tot diensteninnovatie.”

Allez, ‘t is goed. Begrepen. Eindelijk zullen we het handelsdistrict BID minder schraal maken.
LEAN-principes mikken in het algemeen op kostenreducties, op het tegengaan van verspilling.
Ziehier en daarom alweer twee constructieve voorstellen.
* Als men bij dit project de medewerking van een studiebureau opzoekt, zou Leiedal een offerte kunnen uitschrijven waarbij men niet automatisch uitkomt bij “Amelior”. Afgesproken?
* Weg met overheadkosten. Tussen het Ondernemerscentrum Kortrijk (OCK) en het Uniek Ondernemersloket Kortrijk in het stadhuis (aan de overzijde van de straat, links als je van de markt komt) graven we een tunnel zodat het heen en weer geloop vlotter en zonder ongelukken verloopt. In die tunnel komt er nog een buis met lopende band voor het uitwisselen van documenten. Mag ook een windtunnel met veel wind zijn. Technisch kan het en het is heel innoverend qua processen.

Begin deze maand mei zou minister Patricia Ceysens de prijzen uitreiken aan de meest ondernemingsvriendelijke gemeenten.
We kijken er met spanning naar uit. Zou zij op 1 april bij de opening van het UOK al iets hebben beloofd aan Jean, Wout en Q ? Dissemenatie !

Buurtwinkels leveren aan huis, maar wel op kosten van de gemeenschap

Grote kop in “Het Laatste Nieuws” van dinsdag 5 mei: BUURTWINKELS LEVEREN AAN HUIS. Een UNIEK PROJECT- PRIMEUR IN VLAANDEREN.

Stad Kortrijk (schepen Jean de Bethune) heeft opnieuw een kerntaak bedacht.
Om lokale handelszaken (buurtwinkels) in deelgemeenten leefbaar te houden, starten de stad & Unizo met het project ‘buurtwinkel@home’. Bedoeling is boodschappen thuis te leveren bij senioren en mindermobielen. Tweeverdieners die moeilijk tijdens hun werkuren kunnen gaan winkelen zouden de mogelijkheid krijgen om bestellingen op te pikken in verdeelcentra. Volgens “Het Laatste Nieuws” zou het initiatief nog dit jaar starten in de meeste deelgemeenten.

Dit bericht vergt enige aanvullingen.
Het zit zo.
Het project zoals wordt voorgesteld opteert in eerste instantie voor de uitvoering van een eerste fase (8 maanden !) waarbij vooral de onderzoeksopdracht centraal staat. En om het project te lanceren kiest men als gebied het zuiden van Kortrijk uit: de townships Bellegem-Kooigem-Rollegem.

Het is totaal niet zeker dat het project helemaal van de grond komt.
Dat zit zo.
Zonder overheidssteun zal het niet lukken. “Het Laatste Nieuws” rept daar niet over. De initiatiefnemers krijgen niet enkel logistieke steun van Stad, maar ook een financiële inbreng. Voor de onderzoeks- en opstartfase alleen al 6.000 euro. Verder verwacht men van de Vlaamse overheid een projectsubsidie. 80 procent van het netto te financieren saldo? (De eerste fase is al begroot op 62.600 euro.)
Hiertoe is op de valreep een dossier ingediend bij het Agentschap Ondernemen, in het kader van het Vlaamse actieplan “ondernemingsvriendelijke gemeente”. De vraag is of men de selectiecriteria zal doorstaan en of de liberale minister Patricia Ceysens het plan zal goedkeuren. Want zo uniek is het project ook al niet. In bijvoorbeeld Vilvoorde, Ruiselede, Kontich, Westerlo, Genk, Hasselt, Leuven, het Ieperse (enz.) bestaan gelijkaardige boodschappendiensten, gerund door OCMW’s of vzw’s die ermee verbonden zijn. Sociale economie.

De Kortrijkse initiatiefnemers verwachten voor de toekomst ook nog financiële steun van ons Fonds voor Sociaal kapitaal (waar niemand zicht op heeft), medewerking van de dienstencentra (OCMW) en zelfs van de door Unizo nogal misprezen zogeheten non-profit-sector.

Tja.
Vraag is in hoeverre de gemeenschap moet opdraaien voor een boodschappendienst.
Unizo en Stad zouden nu best een keer vertellen welke kosten men zal verhalen op de buurtwinkels zelf, of op de gebruikers.
In Ruiselede bijvoorbeeld kunnen bepaalde bevolkingscategorieën zich ook thuis met een busje laten ophalen om naar een of andere winkel te trekken. Lidgeld: 6 euro. Verplaatsingskosten: 0,25 euro per km. Wachtgeld: 1,25 euro per halfuur.

In Kontich voert men u spontaan naar een warenhuis!
Dat kan niet de bedoeling zijn van Unizo.

Met de wagen winkelende mensen onderschatten de reële kosten die ze zelf maken door boodschappen te doen. (Brandstof, parkeergeld, afschrijving van de wagen.) De boodschappendienst mag niet gratis zijn. En zeker niet dusdanig georganiseerd dat die dienst niet zou kunnen functioneren zonder gemeenschapsgeld.
Overigens zijn buurtwinkels toch per definitie bereikbaar? (Toen ik klein was stiekem nog op zondag ook.)
Quid de buurt- en nabijheidsdiensten? Bestaan die nog?

Positieve voorstellen tot herziening van de huurovereenkomst Stad Kortrijk met VTM-resto Dell’Anno

Eind vorig jaar heeft Stefaan De Clerck nog als burgemeester een overeenkomst met VTM (VMMa) bedisseld aangaande de verhuur van onze Oude Dekenij ten behoeve van Claudio Dell’Anno en Gaëlle Six.
Conform het gemeentedecreet (art. 42, & 2, 12°) komt het aan de gemeenteraad toe om ontwerpen van huurcontracten van stadseigendommen goed te keuren. Dat is met onze Oude Dekenij niet gebeurd. Minister De Clerck (van Justitie!) is nu raadslid en kan deze juridische inschattingsfout voortaan rechtzetten door in de volgende gemeenteraad van 11 mei een nieuw, aangepast ontwerp op de agenda te plaatsen.

Hierna volgen enkele constructieve voorstellen.

De eerste alinea van art. 13 van het oorspronkelijke contract dient geschrapt. (Zie een voorgaand stuk.)
Daarin staat dat het de verhuurder (= Stad) niet is toegelaten om het gehuurde gedurende de huurperiode (in principe tot eind dit jaar) te betreden. Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enige andere reden. Net een week geleden en op de sluitingsdag (!) is waarnemend burgemeester Lieven Lybeer met zijn voltallig schepencollege én de stadssecretaris met partners gaan tafelen in Dell’Anno. Mag niet ! Nieuw voorstel: Stad mag wel ten behoeve van leute en plezier en gebiedswerking ten allen tijde en tot een gat in de nacht in alle staten de Oude Dekenij betreden. Dat is dan geregeld, tot eind dit jaar. Bij de bespreking van de nieuwe versie van het contract kunnen de raadsleden het begrip “verhuurder” nader bepalen. Zeggen dat ook zij verhuurder zijn, aangezien ze het nieuwe contract hebben goedgekeurd.

In een tweede alweer stiekem gesloten huurovereenkomst is toegestaan dat VTM ook nog bepaalde lokalen op de bovenverdieping mag in gebruik nemen. Nieuw voorstel. Het komt aan de gemeenteraad toe om hierbij de huurprijs te verhogen (nu virtueel 2.500 euro per maand) en nader te bepalen of het personeel daar mag (blijven) slapen. Verder dient duidelijk gemaakt of in het scenario van de soap is voorzien dat er op het dakterras plots tafels en paraplu’s mogen in beeld gebracht.

In de pas verschenen Stadskrant kan men een uitgebreid interview lezen met Claudio en Gaëlle.
Hebben zij aan de ambtenaren-reporters gevraagd of Stad daarbij de goedkeuring kreeg van VTM? Want wat staat er in art. 16 van het oorspronkelijke huurcontract? Dat het de verhuurder (=Stad) niet gerechtigd is om in gelijk welke publicatie expliciet of impliciet naar VMMa of één van zijn zenders en presentatoren, dan wel naar het programma te verwijzen. Tenzij andersluidende schriftelijke toestemming van de huurder. Nieuw voorstel: de laatste alinea van art. 16 zonder meer schrappen. Des te meer omdat de officiële website van Stad Kortrijk een aparte rubriek heeft over de serie “Mijn restaurant”, met allerhande links naar VTM, de fangroepen van Klauwdie en Haëlle op facebook. Zelfs interactieve reacties mogelijk maakt.

Indien de winnaar van het programma het Kortrijkse duo is, dan verbindt Stad er zich toe om op het eerste verzoek van Claudio en Gaëlle (samen?) een handelshuurovereenkomst te sluiten. Dit recht wordt uitsluitend aan de winnaar verleend, andere deelnemers kunnen er geen aanspraak op maken. Wel te verstaan: onder uitdrukkelijk voorbehoud van de toestemming van de gemeenteraad. In de eerstkomende gemeenteraad kan raadslid Stefaan De Clerck nog zijn visie geven over de vraag of men bij die handelshuurovereenkomst een voorkooprecht dan wel een voorkeurrecht contractueel zal vastleggen.
Nieuw en veel beter voorstel: dit art. 16.5 radicaal schrappen. Zo’n discriminerende bepaling kan zich geen enkel openbaar bestuur veroorloven.

Bij de onderhandelingen met VMMa is een eigenaardig probleempje op tafel gelegd. Heel vreemd.
Door ambtenaren van Stad zelf. De Oude Dekenij staat al lang te koop, ook weer zonder toestemming van de Raad. De mededeling is een keer tot ergernis van burgemeester De Clerck verschenen op de website van Stad. Instelprijs: 1 miljoen euroots. (Hoeveel zal het nu worden?)
Welnu. Wat als de Dell’Anno niet de winnaar is? was de vraag van onze ambtenaren aan VTM. Zou VTM dan bereid zijn om bij de uiteindelijke verkoop van het pand een koopdag op televisie te organiseren? Vilvoorde was bereid om dit nader te bespreken. Nieuw positief voorstel: we doen dit niet. In geen enkel geval.

Zo.
Dit waren onze concrete voorstellen, ter inzage van raadslid De Clerck.
Zeg. De helft van de benedenverdieping van De Oude Dekenij ligt er nog altijd verwaarloosd bij. Ramen beplakt alsof er een tornado op komst is. Of hete saus. Waarom? Het is waarlijk géén zicht. Niet goed bedacht inzake city-marketing en de campagne “Maak Kortrijk mee”. En wanneer brengen de scenario-schrijvers en regisseurs van de productiemaatschappij een keer de vuilniscontainers in de tuin in beeld? Terwijl Klauwdie en Haëlle aldaar ‘s nachts wat bijpraten? Romantiek !

Een miljoenenmasterplan voor het speelplein van Heule-Watermolen (2)

De grote lijnen van het masterplan van Buro II zijn gekend, uitgezonderd bij de gemeenteraadsleden. Er moet wel nog een ontwerp komen.

Het bestaande groen blijft maximaal behouden, en men zal daartoe een landschapsarchitect aanstellen.
Van de gebouwen blijft het conciërgegebouw (met een andere functie) bestaan, evenals de kapel en het atelier. Qua infrastructuur wordt het tracé van de Vlaanderenbeek en het verbindingspad tussen de verblijfsaccomodatie en de Waak/de Branding weerhouden, zodat straks ook de zigeunerkindjes uit de buurt de weg vinden. Ook het skatepark en de speelzone aan de huidige gebouwen voor dagaccommodatie blijven.

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wordt ingeplant aan de inrit van de huidige parking van De Waak, ter hoogte van de ventweg van de R8. De hoofdontsluiting voor zacht verkeer verschuift naar de fietsroute aan de Izegemsestraat.
De huidige hoofdtoegang wordt heringericht als dienstontsluiting. De huidige diensttoegang daarentegen wordt een ‘informele’ toegang voor de mensen van De Waak/De Branding. Op die manier blijft de openheid bewaard richting Heulebeekvallei. (Stad overweegt nog een stuk grond aan te kopen, nu dat gebied wat aan waarde verliest.)

Er komt een verharde autovrije verbinding tussen de kiss & ride-zone op de parking en de zone voor de hoofdontsluiting voor zacht verkeer.

Om het speeldomein visueel te zoneren en samen te houden wordt over de site een “raster” gelegd op maat van het terrein en parallel aan Het Rechte Pad. Op strategisch gekozen punten komen paviljoentjes opgestald, met telkens een aparte functie, maar “met een duidelijke herkenbaarheid en link naar elkaar toe”.

De groenaanleg krijgt een bomenraster dat start in het openweiland en denser wordt naarmate men het terrein binnendringt om te eindigen in een dichte bebossing. Een speelbos.

Alle binneninfrastructuur wordt gegroepeerd in een compact monovolume want “dat biedt heel wat voordelen naar duurzaamheid en beheersbaarheid toe”. De inplanting op het trapveldje werd bepaald door de “faseerbaarheid”, de bereikbaarheid en de wens om zoveel mogelijk groen te bewaren.

We citeren verder.

De richting van de volumes volgt de richting op de naburige percelen van De Waak/De Branding en onderstreept daarmee de ambitie van beide instellingen om nauwer samen te werken en faciliteiten te delen. Om de footprint zo klein mogelijk te houden opteert men voor twee niveaus.
Het programma voor het gebouw valt uiteen in drie hoofdbrokken: onthaal en beheer, dagaccommodatie en verblijf. De onthaal en beheersfunctie takt aan op Het Rechte Pad, waarbij het onthaal en de refter gelijkvloers kan georganiseerd en de nieuwe conciërgerie op de verdieping zodat deze een overzicht over het terrein biedt. De dagaccommodatie situeert zich aan de zuidzijde van het gebouw, welke aansluit op de buitenzone voor speelpleinwerking. De verblijfsaccommodatie tenslotte vindt een onderkomen aan de kant van het speelbos. Ook hier kunnen twee niveaus aangebracht.

De programmaverdeling volgt de drieledigheid van de site.
De nieuwe zone wordt vooral ingezet voor vrije recreatie, terwijl de bestaande zone eerder op de speelpleinwerking inzet. In de tussenzone wordt een geleidelijke overgang gecreëerd en zorgt men voor een rustige verbindingsweg tussen de verblijfs- en de dagaccommodatie van De Waak. In de zone voor vrije recreatie is voornamelijk een speelweide voorzien, maar is ook plaats voor een skate park en een overdekte buitenruimte. De overgangszone woet ingenomen door een speelvijver langs de Vlaanderenbeek, een zandspeelzone en een dierenpark.
Op de huidige site wordt de conciërgerie gerecupereerd als “speelhuis”, voorziet men een luifel en wordt opnieuw een amfitheater geïntegreerd. Het bestaande speelbos wordt aangevuld met een kampvuurplaats, een kleine vijver en beperkte ophogingen om het avontuurlijk spelen te stimuleren.

Door de introductie van Het Rechte Pad ontstaat een duidelijke functionele verbinding tussen alle zones van de site. Die zones worden bovendien verbonden door een Slingerend Pad.

P.S.
In de conceptnota van Buro II staan een aantal schetsen. Daar is van bovenstaande plannen niets van terug te vinden.
En zie ook nog onze stukken over De Warande als orthopedagogisch instituut (25 en 29 augustus 2006)

Wat met De Oude Dekenij in Kortrijk als Dell’Anno0 wint ? Een gouden tip.

Stad verhuurt zonder raadpleging van de gemeenteraad een eigendom (een beschermd gebouw) sinds 1 januari aan VTM en die huur eindigt op 31 december.
De huurder heeft het recht om na 6 maanden een einde te stellen aan de overeenkomst, mits een opzeggingstermijn van één maand. In eerste instantie was enkel het gelijkvloers in de huur opgenomen en de toegang tot de verdieping waar zich de de nutsaansluitingen (verwarmingsketel) bevinden. In een week latere overeenkomst is het VTM ook toegestaan om te beschikken over de lokalen 5, 6 en 7 gelegen op de eerste verdieping van het pand. (Wat met het terras? Daar loopt ook soms wat volk te kijk.)

De huurprijs werd hierbij niet verhoogd. In theorie bedraagt die 2.250 euro per maand maar gedurende de eerste zes maanden betaalt hiervoor VeeTee-M NUL euro. (Kortrijk komt ook tegemoet in de kosten voor verbouwingen voor een maximum van 50.000 euro.)

Geen kip kraait daarnaar, naar dit soort keukenachtige beleidsdaden. Bouwovertredingen van STAD zelf aanziet de geïllustreerde pers als een soort perikelen.

De huurovereenkomst valt momenteel niet onder toepassing van de wet op de handelshuurovereenkomsten.
Maar als Claudio en Gaëlle de soap winnen (kortom, de beide families) dan verbindt Kortrijk er zich toe om op het eerste verzoek van de winnaars zelf over te gaan tot het ondertekenen van een handelshuurovereenkomst.
Mits uitdrukkelijke toestemming van de gemeenteraad, maar dat zal wel lukken nu heel het schepencollege met partners is gaan tafelen in ons restaurant.

Wat met de (niet geringe !) uitgevoerde verandering- en/of verbouwingswerken?
Zij worden onmiddellijk eigendom van de stad. Bij het einde van de huur blijven zij verworven door Stad, zonder dat er enige vergoeding is verschuldigd. En Stad zal nooit eisen dat de vroegere toestand (die geveldeur) wordt hersteld.

Cul-inaire overeenkomst

Maar hierbij is er een belangrijke aparte regeling voorzien voor de keuken en de inboedel (incl. toog en koelcel).
Die zijn geen eigendom van Stad.
De huurder (VTM) mag die op het einde van de huur uitbreken en meenemen.
Alhoewel. Stad Kortrijk (WIJ ALLEN) hebben het eerste aankooprecht op die industriële keuken en/of inboedel.
Dat eerste aankooprecht voor Stad treedt pas in werking indien en voor zover VTM eigenaar is van de desbetreffende zaken EN als ze niet aan de winnaar van het programma worden overgedragen.

Kortrijk (dat zijn wij) maakt geen aanspraak op het handelsfonds dat gebeurlijk zou voortvloeien uit de realisatie van het programma. Onder meer dient daaronder begrepen: de handelsnaam, logo, klantengegevens, materiële elementen zoals het meubilair en de uitrusting bestek, borden, glazen, toestellen, kasssyteem, verlichting, koopwaar, voorraad…). Het is VTM toegelaten een keuze te maken of en zo ja de keuken en/of inboedel en/of handelsfonds dan wel onderdelen ervan te koop aan te bieden.

Gouden tip voor Claudio en Gaëlle

Stad wil al sinds jaren het gebouw verkopen. Onvoorstelbaar veel geheime onderhandelingen hebben WIJ daarover al gevoerd. Onder auspiciën van schepen Jean de Bethune.

Haëlle !
Klauwdie !

De instelprijs was 1 miljoen euro.
Kandidaten-kopers moesten wel opdraaien voor renovaties en herstellingen. Hadden qua gebruiksvoorwaarden op de bovenverdieping af te rekenen met eisen van Stad. (Ze mochten het eigenlijk niet gebruiken, en beneden waren ook voorwaarden.)

Vader Gaëlle (jurist) nu specifiek iets voor jou.
Let maar eens even op je dochter en over de juiste afbakening van het gehele perceel. Vergeet nooit dat die doeninge ooit eigendom was van de kerke. Daar heb je altijd miserie mee. Vraag de dossiers op van de (twee) voormalige kandidaten
.

P.S. (1)
Deelnemers aan de soap hebben ongetwijfeld geheime overeenkomsten en contracten met VTM. Waar we geen weet van hebben. En die scenarioschrijvers beduvelen ook hun acteurs-duo’s.
Naar het schijnt mogen verliezers geen nieuwe zaak openen met de oorspronkelijke naam van hun restaurant uit het programma.
Als Claudio in Kortrijk de wedstrijd verliest en toch in Kortrijk wil blijven (wat hij in de perse laat uitschijnen) kan hij zijn resto de naam “Dell’Annoo” geven.

P.S. (2)
Wat is er in het scenario nog voorzien?
De rechtervleugel van de Oude Dekenij is nog altijd in staat van verbouwen. (Dat is de kant waar het intussen een bedevaartsoord is aan het worden van kijkers, waar die vuilnisbakken staan, en stapels karton liggen opgestapeld.)