Stefaan De Clerck weet bijzonder goed wat er leeft in zijn stad

Hoeiehoeie !
Als minister van Justitie heeft onze sabbat-burgemeester Stefaan nu ook een eigen website laten ontwikkelen. WUWUWU, enzovoort.
Daar geeft er iemand van zijn talloze adviseurs nog wel zijn agenda prijs, voor de komende dagen. Knul zou best ontslag nemen of daartoe gedwongen worden.
Lees nu maar eens mee wat volgens een of ander medewerker van de minister zijn baas aanstaande maandag 13 april van plan is om te doen. Om 18u30′ stipt. De Kortrijkse gemeenteraad bijwonen !

Op de homepagina (kalender) staat tot op heden dit.
Letterlijk overgenomen.

“Stefaan De Clerck is niet alleen actief in de federale regering, ook op lokaal vlak houdt hij ervan de inwoners van zijn stad te vertegenwoordigen. Als gemeenteraadslid weet Stefaan bijzonder goed wat er leeft in zijn stad.”

Welnu, de maandelijkse Kortrijkse gemeenteraad van april ging vorige maandag 6 april door, en Stefaan was er niet.
Dat kon u hier al lezen.
Tevens over wat hij daar in de voorbije zittingen van dit jaar al heeft uitgespookt.
Stapels Brusselse dossiers signeren. Van Justitie. Aangebracht in een bierbak, door 1 van zijn 3 tot 5 op dit moment beschikbare vrachtwagenbestuurders. Hij houdt daarvan.

Hopelijk brengt nog niemand Stef in de war. Stel dat hij zich even vergist (over iets) omwille van rumoer in de gemeenteraad.
HEEFT ER IEMAND INFO OVER HET FEIT OF ER IN ANDERE LANDEN TWEE MINISTERS tegelijk IN HUN DORPSRAAD BEZIG ZIJN MET LANDELIJKE DOSSIERS ?

Maar dat hij via zijn spionkop Lecluyse (nu overgeplaatst naar het kabinet van loco-burgemeester Lieven Lybeer) nog alles in de gaten houdt, dat is wel zeker. Dat is juist de merde van de democratie. Als verkozene heeft het geen zin om aanwezig te zijn op verkozen ‘lichamen’. Besluitvorming gebeurt elders. Stefaan weet dat heel goed. Geleerd aan zijn vader.

P.S.
Schepen Jean de Bethune – tevens voorzitter van de provincieraad – sluit dit weekend in een interview met het “Kortrijks Handelsblad” niet uit dat hij ooit alhier burgemeester wordt.
Het hangt van de kiezer af, zo meent hij als altijd eerlijk gezegd. Er is geen carrièrreplanning.
Als hij goed weet wat er leeft aan de top van zijn standenpartij en binnen de Kortrijkse families en de Gilde en de Middenstand en Etienne Schouppe is dit verkeerd gedacht. Het hangt van de kiezer af…
Kom nou. Kom nou even bij bewustzijn, zeg.
Jean toch. Waarom laat je zo’n plaatselijke reporter in de waan?
Je droogt mensen af, maar hoe zegt met dat in het frans??

Al drie stadsblogs over Kortrijk !

De blog “Kortrijk blogt !” tellen we niet mee.
Daar staat niets op dat elders niet te lezen valt, en lijkt eerder op een propagandamachine van Stad zelf. Volkomen nutteloos, ook omwille van de nieuwe schitterende – ja toch?- website van Stad.
(De redactie van ‘kortrijkblogt!‘ maakt zich nog altijd niet kenbaar. De medewerkers zijn alleszins fundamentalistische positivo’s.)

Kortrijkwatcher is (in Vlaanderen!) als eerste begonnen in januari 2005. Gent blogt niet, zoals profs en studenten communicatiewetenschappen in Leuven en Gent nog altijd menen te weten.

Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) startte in oktober 2005 met zijn eigenzinnig magazine “Kortrijklinksbekeken“.
Zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be. Je leert er nogal wat van bij hoor. Wordt gretig gelezen door onze lokale vliegende reporters van de papieren perse.

Sinds eind januari van dit jaar is nu Pär Ongeluck opgedoken. Noemt zich ‘compostmeester’.
Zie http://perongeluck.wordpress.com. Zijn “bedenkingen bij wat er om mij heen gebeurt” getuigen altijd opnieuw van een bijzonder waarnemingstalent en taxeervermogen.

De bekende ‘éminence grise’ Joost Strosse is al sinds mei 2008 stilgevallen met zijn “mededelingen van een Kortrijkzaan“. Joost heeft ooit de memoires van gewezen burgemeester baron Manu de Bethune mee helpen schrijven. Waar blijven zijn souvenirs?

OCMW-raadslid Jan D’Haene (SP.a) verdween uit de ether in oktober 2006. Nochtans heette zijn blog “duurzame doorduwer“.

Dan hadden we vroeger nog het dagboek van raadslid en parlementariër Philippe De Coene (SP.a) “Kortrijk-Brussel-Kortrijk“. Ook weg, sinds december 2007.

Wij doen voort.
Superdeboer !

Trouwen buiten het stadhuis ? Mag dat ? Kan dat ?

VLD-fractieleider Koen Byttebier had in de krant gelezen dat in de Kamer op 26 maart een wetsvoorstel is goedgekeurd waarbij gemeenteraden de bevoegdheid krijgen om meerdere plaatsen aan te duiden waar huwelijken kunnen worden voltrokken. Vandaar dat hij in de gemeenteraad van vorige maandag aan Marie-Claire Vandenbulcke, de schepen van trouwplechtigheden, vroeg of zij bereid was om voorstellen te doen omtrent mogelijke locaties.
Zelf suggereerde het raadslid markante eigentijdse locaties (het museum 1302), charmante (kasteel van Heule of ‘t Oud Gemeentehuis van Marke), en nog enkele andere plaatsen in deelgemeenten. Kwestie van Stad “trouwvriendelijk” te maken.

Politici doen er altijd best aan om niet de papieren perse als secundaire bron aan te nemen, maar wel de originele authentieke documenten.

Jawel, in het oorspronkelijk ingediende (al in mei vorig jaar) wetsvoorstel stond dit te lezen: “De gemeenteraad wijst binnen de gemeente een of meerdere plaatsen aan om huwelijken te voltrekken.”
In de door de plenaire aangenomen tekst zijn evenwel de woorden “een of meerdere plaatsen” weggevallen. En van een soort (onuitgesproken) opgelegde verplichting is geen sprake meer.
De goedgekeurde tekst luidt nu: ” De gemeenteraad kan binnen de gemeente een andere openbare plaats met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.”
Op de één van “een openbare plaats” staan geen accenten. Het is dus geen telwoord?

De verslagen van de commissies zijn hieromtrent onduidelijk, dubbelzinnig.
In elk geval benadrukte de staatssecretaris Melchior Wathelet dat hij het wenselijk vond om de keuzemogelijkheid te beperken tot één (1) alternatieve plaats. “Als de gemeenten meerdere plaatsen aanwijzen, zullen de koppels de plaats willen kiezen die hun het best uitkomt en zullen ze niet begrijpen waarom niet systematisch op hun verzoek wordt ingegaan.”
Voorts is er nu wel een heel duidelijke beperking in de keuze van de mogelijke plaats(en). Het moet gaan om een locatie waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft !

Uit de voorafgaande besprekingen in de Kamercommissies kan men ook afleiden dat de keuze van de plaats(en) waar men eventueel kan trouwen niet afhankelijk is van charme, eigentijdsheid, gezelligheid, romantiek of originaliteit.
Citaat uit de subcommissie ‘familierecht’, vanwege een mede-indiener van het voorstel (Raf Terwingen van CD&V.)
“Belangrijk is aan te stippen dat het moet gaan om vaste plaatsen. Het is inderdaad belangrijk dat dit niet geheel vrijgelaten wordt, om te vermijden dat door bepaalde bewoners druk wordt gevoerd om te kunnen huwen op gelijk welke plaats, op de meest originele manier.”
En toen naar aanleiding van het millennium veel kandidaat-trouwers op een originele plaats en/of manier in het huwelijksbootje wilden stappen heeft de minister van Justitie op 14 december 1999 nog een circulaire naar de gemeenten verstuurd om te zeggen dat dit niet mocht.

Het wetsvoorstel is in de plenaire zitting van de Kamer met een ongeziene meerderheid goedgekeurd. Zonder een woord. De verslaggeefster was zelfs afwezig. Slecht één onthouding en geen enkel tegenstem.
In feite is de diepe bedoeling van de wetgever om een aantal uitzonderlijke, bestaande gebruiken een wettelijk karakter te bezorgen. Huwelijken in districthuizen (Antwerpen), in gevangenissen of ziekenhuizen.

Schepen Vandenbulcke was in haar repliek duidelijk niet happig om in te gaan op het voorstel van haar partijgenoot Koen Byttebier.
We hebben namelijk in het stadhuis een mooie trouwzaal (dat doet er dus even niet toe) en daarenboven kunnen we straks van de Raadskelder gebruik maken om een toast uit te brengen op het geluk van het nieuwe trouwkoppel.
Maar, misschien zouden later na restauratie de Broeltorens nog in aanmerking kunnen komen.

Een pleidooi voor MEER absenteïsme in de Kortrijkse gemeenteraad

Gisteren, bij de opening van de zitting (en die was al te laat begonnen) waren er 6 schepenen aanwezig. Op de VLD-banken zaten er drie raadsleden te zitten. Op die van de CD&V acht. Op meerdere momenten was de Raad niet voltallig genoeg om over te gaan tot een of andere stemming indien de oppositie de zaal zou hebben verlaten.
Minister Stefaan De Clerck was er niet. Minister Q ook niet. Evenmin als federaal kamerlid Roel Deseyn.
We kunnen ons daar probleemloos over verheugen. Telkens brengt ons dit p.p. voor 150 euro besparingen mee qua presentiegeld.
Zij moeten daar een goede gewoonte van maken. Niet meer opdagen. De ene excellentie is immers altijd opnieuw bezig met zijn Brusselse dossiers, de andere met zijn laptop en telefoon, en het kamerlid ook.
Vlaams kamerlid Carl Decaluwé zou op zijn beurt voortaan best wegblijven. Die is altijd continu aan het tokkelen op een apparaatje, en als hij dan eens intervenieert is het met een “snak en een bete”. Snauwt hij iemand af.

In de Brusselse parlementen bestaat er een systeem om het absenteïsme enigszins tegen te gaan. Wie afwezig is bij de stemmingen verliest progressief een deel van zijn salaris.
In de gemeenteraad kan men dit systeem niet toepassen want er grijpen om de haverklap stemmingen plaats.
Onze raadsleden zijn er nog altijd niet in geslaagd om zichzelf een deontologische code op te leggen.
We breken ons sinds lang het hoofd over een methode om laatkomers of weglopers hun presentiegeld af te pakken.
Maar daar houden we nu mee op.
Vele raadsleden zijn totaal ongeïnteresseerd. Hebben niet eens de memorie van toelichting gelezen ter voorbereiding van de Raad. Weten geeneens waar de dossiers liggen. Vergeten zelfs dat er een raadszitting is. Zijn soms volkomen onkundig.
Zij zouden uiteindelijk de moed moeten opbrengen om ontslag te nemen. Nooit meer deelnemen aan verkiezingen.

P.S.
Voormalig raadslid Ivan Sabbe (PVV-VLD, nu LDD) was een kundig verkozene. Zijn tussenkomsten sneden hout. Toen hij teveel werk kreeg met zijn Lidl-winkels had hij het verstand om af treden. Nogmaals hulde !

Raadslid Eric Flo doet voorstel dat ditmaal slechts klein beetje gek lijkt: verzegelde garages

Vandaag maandag is weer gemeenteraadsdag. Het is iedere maand zo.

Bij puntje 24 zal de lach niet uit de lucht blijven, zeker als het dan 22 uur nadert en nog vele leden verveeld en dodelijk moe aanwezig zijn gebleven.
Onafhankelijk raadslid Eric Flo (voorheen VB, daarna LDD en nu weer onafhankelijke) stelt dan een vraag, maar eigenlijk gaat het om een voorstel. (Hij kan die twee soorten interventies nog altijd niet uit elkaar houden.)

Flo vertrekt vanuit een premisse die opgeld doet in de autowereld. Hij vindt dat tussen hier en één jaar tal van nieuwe elektrische hybrides op de markt zullen komen. Daarom wil hij dat het in de toekomst moet mogelijk gemaakt om bewoners in een huis met een voorgevel van minder dan 7 meter een garage te laten inbouwen in die voorgevel. Tenminste als zij zich een elektrische hybride wagen aanschaffen. Immers “iedereen mag milieuvriendelijk rondtoeren met een eigen wagen waar en wanneer men dat wil.”

Aanvankelijk konden we geen touw vastknopen aan dit voorstel: garages moeten mogelijk zijn in smalle huizen en enkel en alleen voor elektrische hybridewagens ???
Pas nu verstaan we de onuitgesproken bedoeling.
In een nog goed te keuren stedelijke verordening mag het niet meer om in smalle arbeidershuisjes de living of het salon (“de eerste of de beste plaatse”) om te toveren tot een garage.
Eric Flo ziet hierbij een ecologisch-praktisch probleem rijzen. Stel dat die bewoners zich financieel een hybride wagen met elektromotor kunnen veroorloven, dan hebben ze daarvoor een plug-in nodig. Een stopcontact. Het opladen van batterijen kan voorlopig alleen binnenshuis.

Maar wat als de koper – na het inbouwen van een garage – van gedacht verandert en bijvoorbeeld een wagen wil kopen die rijdt op aardgas. Die is nog milieuvriendelijker. Mag de bewoner dan in de “voorplaatse” een gasvulinstallatie installeren? Wat als het een hele tijd duurt eer de wagen kant en klaar is geleverd? Wat als men achteraf verzaakt aan de koop? Wat als men daar plots vooraan een winkeltje of café wil inrichten?

Flo denkt aan alles.
Citaat.
“Om misbruiken tegen te gaan kan men de garage bijvoorbeeld verzegelen tot de wagen er is. Wanneer er na bijv. 1, of 2 of 3 jaar geen verandering in komt, dan wordt de gevel in zijn oorspronkelijke staat hersteld en dit op kosten van de eigenaar of huurder.”

Een model van een vrijdagpreek in de moskee (2)

Beste broeders,

Over de schepping en daaruit voortvloeiende gelijkheid der mensen

Alle lof behoort aan Allah (swt), en we getuigen dat er niemand is dan Allah de Barmhartige. En getuigen dat onze heer Mohammed zijn gezant en profeet de boodschapper is als rechtvaardige voor de wereld. God, wij bidden voor onze Profeet en zijn metgezellen en zijn nakomelingen en zusters en broeders. Wij bidden voor alle andere goddelijke profeten en boodschappers. Dienaren van Allah, de Almachtige God zegt in zijn lieftallig boek: namens Allah de Barmhartige, de Vreesvolle. (O volk, vrees uw Heer, die uit één enkele leven maakte. En baarde daarvan twee partijen. Daarvan vele mannen en vrouwen. Heb angst voor God, die jullie aanbidden. Allah is jullie waarnemer.)
O gelovigen, mannen en vrouwen, God opende vers “vrouwen” en spreekt toe en nodigt alle mensen uit tot aanbidding van Allah en niemand anders. Alle mensen zijn verplicht om misstappen te vermijden, en om af te stappen van immorele zaken zowel innerlijke als uiterlijke. Alsmede heeft Allah de Almachtige aan iedereen getoond dat iedereen tot dezelfde afkomst behoort. Van oorsprong uit één en dezelfde vader en moeder.
De mensen moeten beseffen dat ze hulpvaardig moeten zijn en naar elkaar en we moeten weten dat we broeders zijn in de mensheid. De mens is afstamming van één vader en moeder: Adam en Eva “vrede zij met hen”.
O gelovigen, mannen en vrouwen, als alle mensen beseften dat hun vader één is “Adam, vrede zij met hem” en de moeder één is “Eva, vrede zij met haar”, dan leefden en woonden alle mensen in geluk en veiligheid. De Profeet (vzmh) was lieftallig voor alle mensen, met al hun verschillen, ongeacht hun stand, ongeacht hun cultuur, ongeacht hun religie. Dan zou er nooit sprake zijn van…

Over oorlogen en hoe die te vermijden

(…) Dan zou er nooit sprake zijn van wrede oorlogen die alles verwoest en vernietigt. Die het leven beëindigt, van vruchtbaarheid, van ouderen en kinderen, grasgewaden en dadels, en bomen. Dan zou er op aarde geen zware corruptie meer zijn, en geen vernietigende oorlogen die zowel de kleinen als de volwassenen niet ontziet.
Dit wordt veroorzaakt door mensen die leven in nalatigheid en onwetendheid, maar ook door een gebrek aan bewustzijn.
Het is aan de opvoeders (scholen, ouders, familie) om kinderen van kleins af aan te leren dat ze allemaal gelijk zijn. Dat mensen allemaal broeders in de mensheid zijn. Kinderen moeten tijdens hun opvoeding leren wat solidariteit is, meededogend te zijn en verdraagzaamheid aan de dag brengen, rechtvaardigheid en geluk. Er mag geen twijfel over zijn dat er een soort zorgplicht en compassie en empathie voor de mensheid moet zijn. Het leven moet voor iedereen geluk, zekerheid en veiligheid brengen. Kinderen moeten leren om in veiligheid te leven voor zich en hun land. Mensen mogen geen vrees hebben voor hun kinderen of voor hun land omdat ze van kleins af aan geleerd hebben om te geven. Daarom hebben ze zichzelf veranderd (mentaliteitswijziging) en daarna hun gemeenschap hersteld. En dat is liefdadigheid. En dit is het voordeel van welwillendheid, liefde.
Dit staat geschreven in het Heilig Boek de Koran: “Allah gebiedt rechtvaardigheid, liefdadigheid,..” en de Almachtige heeft gezegd: “en doet goed; Allah houdt van doeners…”

Allah houdt van doeners

Allah (swt) zegt in de Koran: 105, En zegt: “Werkt en Allah zal niet Zijn boodschapper en de gelovigen uw werk zien. Weldra zult gij tot de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke worden teruggebracht en dan zal Hij u inlichten over hetgeen gij kenner hebt bedreven.” (Sourat Attaubah: ayat 105.)
De verbinding van de godsdienst met het dagelijks arbeidsleven in ons druk bestaan vraagt ons om éénmaking en een harmoniueze vereniging te realiseren van de twee zaken. Zodat het pad of levensloop niet vertakt wordt met het resultaat dat we onze doelen niet bereiken.
Hierover zegt Allah (swt) in de Koran: 77. “Maar zoek door hetgeen Allah u heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen die onheil stichten niet lief.” (Sourat Alqasas: ayat 77.)

Over de VDAB en steuntrekkers

O gelovigen,
de islam kent niet enkel en alleen het wereldlijke bestaan, waarvoor de dienaar enkel werkt en het hiernamaals vergeet. Evenmin kent de islam alleen het hiernamaals, waarvoor de moslim enkel werkt en de wereld vergeet en geen enkele arbeid verricht.
MAAR…, niet het vergaren van veel rijkdom moet het motief van arbeid vormen, maar het voorzien in het levensonderhoud. Vanzelfsprekend wordt binnen de islam het levensonderhoud gezien als een zegening en lotsbeschikking die van Allah komt. Maar de moslim dient zich als schepsel van God daarvoor in te spannen.
Ook zei de Profeet (vzmh): “Allah (swt) heeft de gelovige met een beroep lief.” (Overgeleverd door Attabaraani.)
Ook zei de Profeet (vzmh): “Niemand heeft ooit een betere maaltijd gegeten dan datgene werd verdiend door eigenhandig werk, Allah boodschapper Dawoed heeft gegeten van wat hij verdiende door eigenhandige arbeid.” (Overgeleverd door Alboucharie.)
Allah (swt) verafschuwt, verfoeit diegene zijn tijd niet benut, daardoor verwaarloost hij zichzelf in de eerste plaats en zijn familie.

Beste jonge moslim,
Hoe kun je nu van de sociale zorg leven, terwijl Allah (swt) jouw de jeugdige kracht en verstand gegeven heeft? Wees beschaamd om zonder grondige reden samen te drommen met ouderen en invaliden bij de sociale zekerheid.

Slotwoord

O gelovigen, mannen en vrouwen, een ethiek van Allah is wees vredevol en doe aan liefdadigheid en begin bij uw naaste buren.
Allah (swt) zegene u en mij en de Heilige Koran. Ik zeg u dit en ik vraag vergiffenis van God en aan u is Vergevingsgezindheid. Genadevol.

Een model van een vrijdagpreek in de moskee (1): inleiding

Naar aanleiding van de erkenning van de Kortrijkse moskeevereniging Attakwa is ter redactie door onze reporter Dieppe Throot lang gezocht naar voorbeelden van vrijdagpreken van een iman-Khatib, dat is de eerste in rang. Niet gemakkelijk want meestal zijn die niet uitgeschreven en nog minder vertaald. (Bij de vraag naar een advies over erkenning van enkele moskeeverenigingen in Antwerpen wilden slechts node twee moskeeën een voorbeeld van een preek toevoegen aan het dossier.)
De afkorting swt komt van “subhanahu wa ta’ala” en dat betekent: “geprezen en verheven is HIJ”. Die Hij is Allah en de uitdrukking swt komt steevast na het uitspreken van de naam van God. Een andere keer is de naam van Allah gevolgd door Akbar. Daarmee wil men nogmaals uitdrukkelijk stellen dat God inderdaad groot is.
De afkorting vzmh is nederlands voor “vrede zij met Hem”, en dat slaat dan weer op de Profeet.

In volgende aflevering leest u een compilatie van enkele preken. Sterk ingekort en toch nog lang uitgevallen. Vervelend maar wetenschappelijk correct is dat imans bij citaten de bron vermelden. Bijvoorbeeld een of andere sourat. Tussentitels komen van onze hoofdredacteur en dienen enkel om de tekst leesbaar te houden. Want die preken zijn in onze oren voor grote delen een soort mantra’s, een dreun om in slaap van te vallen. Er klinkt ook nogal eens een zeurderige, berispende toon doorheen de toespraken.

Onze katholieke pastoors zijn duidelijk betere, meer boeiende predikers.

(…)

Stad gooit er 113.133 euro tegenaan, om druggebruik te voorkomen (2)

Een kwart van het jaar is voorbij en pas nu heeft de halve ambtenaar en de schepen (Alain Cnudde voor jeugd en gezinsbeleid, waarnemend burgemeester Lybeer voor welzijn) die daarvoor verantwoordelijk is een “actieplan drugspreventie 2009” ontwikkeld. Nu denkt u waarschijnlijk dat onze redactiesecretaresse gek is geworden. Gisteren pakte ze uit met een bedrag van 10.000 euro en vandaag gaat het om tien keer meer. Leg dat maar eens uit.

Er zijn acht soorten acties voorzien.

1. Aanbod opvoedingsondersteunende informatie m.b.t. drugs voor ouders (sic).
Daartoe zullen onder meer wat brochures verspreid worden. Budget 200 euro, want Stad krijgt die ook gratis.

2. Bekend maken van het bestaande aanbod in de drughulpverlening.
Hiertoe zal men 15.000 ROT-kaarten verspreiden en een info-vergadering beleggen. Budget: 3.500 euro.

3. Aanbieden drugspreventiemateriaal aan basisonderwijs.
De ‘trekker’ hiervoor is de preventiedienst centrumsteden. (HQ van KW wist daar het bestaan niet van.) Al dat sensibilisatiemateriaal zal aan Stad alleen al een budget van 1.000 euro opeisen.

4. Aanbieden aan secundaire scholen van een jaarlijks preventieaanbod inzake drugs, op maat per leeftijd en richting.
Er komt ondermeer opnieuw een toneelvoorstelling ‘Panda’. Budget 350 + 1.450 + 500 euro . De scholen zelf brengen 1.800 euro binnen.

5. Ondersteunen scholen bij het opstarten en handhaven van een drugbeleid op school.
Geen budget voorzien. (De ambtenaar doet dit tijdens zijn werkuren?)

6. Aandacht voor de drugproblematiek in de vrije tijd.
De dienst ‘welzijn’ zal net als raadslid-minister Q aanwezig zijn op evenementen zoals Student Welcome. Budget: 700 euro.

7. Lokaal overleg tussen de peilers repressie, hulpverlening en preventie.
Dat is DOK, het Drug Overleg Kortrijk. Budget: 100 euro.

8. Reguliere werking (sic).
Hier gaat het om algemene infovragen, ondersteuning van preventieacties, aankoop preventiemateriaal, ondersteunen drugbeleid in andere sectoren. Budget: 600 + 1.000 euro.

We hebben blijkbaar iets over het hoofd gezien. Het Collegebesluit komt uit op een totaal van 9.400 euro.
Maar nu kijken we eens naar de stadsbegroting, onder de post 84020, want die slaat op drugpreventie.
De werkingskosten bedragen 10.671 euro. Dat klopt dus ongeveer.
MaaRRR. Onze secretaresse komt nu ook op de proppen met de loonkost van de drugambtenaar. 104.993 euro.
De totale nettokost van het drugsbeleid kost aan Stad 113.133 euro.

Rest de vraag of het tot een kerntaak van een stad of gemeente behoort om een drugsbeleid te voeren.
Kijk eens op de zgn. “sociale kaart” (op Tinternet) om te zien hoeveel instanties ter stede daarmee bezig zijn.
Het actieplan nr. 2 alleen al is tekenend voor de overbodigheid van een gemeentelijk beleid op drugsgebied.

Stad gooit er 10.000 euro tegenaan, om druggebruik te voorkomen (1)

Waar is de goeie ouwe tijd?
Dat er in de Raadskelder pal onder het historische stadhuis ter gelegenheid van een of ander gemeenteraad of raadscommissie een joint werd doorgeschoven. Rechtstreeks door ingewijden ingevoerd vanuit Sluis (toen, het is nu veranderd), en door raadsleden van enig kaliber genoten.
Ander soort druggebruikers van het Schepencollege geraakten (toen) niet zonder hulp van taxichauffeurs boven op de trap.
Kortrijk bruist niet meer, ook al omdat schepen Bral zich telkens weer laat verontschuldigen. Tone met zijn sigaren is ook braaf schoothondje. Zoals velen, want dat is nu de leuze: goed bestuur.
Nergens is het nog plezant, met onze verkozenen.
Iedereen telkens naar huis, tenzij de backbenchers.

Waartoe dienen die 10.000 euro?
Secretaresse van het HQ-KW zoekt het voor u op.
Lacht men daarmee op de Vlasmarkt, of in de buurt van het “Straatje”? Of bij PZ VLas?
Wat denkt raadslid-minister Q daar nu althans eerlijk gezegd nog over?
Heel die gemeenteraad?

(…)