Naar een definitieve oplossing van het Kortrijkse plasprobleem (ook voor vrouwen)

Al sinds diep in de vorige eeuw wordt geklaagd over het tekort aan openbare toiletten in onze stad. En nu zijn ze geloof ik allemaal verdwenen. (Niet gecheckt.)
Even in vogelvlucht een terugblik in de historie.

We herinneren ons een generatie geleden een protestmanifestatie op de Grote Markt van de Katholieke Arbeidersvrouwen (waar ook Hilde Demedts volmondig achter stond) tegen het gebrek aan plasfaciliteiten. Hersengespoeld als ze zijn neigen vrouwen nu eenmaal minder dan mannen tot wildplassen. Nog in de vorige eeuw sprong raadslid Yvonne Sercu (SP) herhaaldelijk in de bres voor meer universele plasrechten. Vanaf begin deze eeuw dan (2001) bracht raadslid Cathy Matthieu (Groen) opnieuw het probleem op de agenda.
Meer recent (2005) pleitte Marie-Claire Vandenbulcke – toen nog raadslid – ter gelegenheid van een World Toilet Organisation voor een radicale herziening van het plasbeleid ter stede. En in juni 2008 kwam het opnieuw onder impuls van Cathy Matthieu tot een regelrecht straatprotest vanwege de Progressieve Fractie. Tevoren (maart 2008) had raadslid Bart Caron al een schriftelijke vraag gesteld aan het College over de motieven die achter het verdwijnen van openbare pissijnen konden schuilgaan. Uit het omstandig antwoord bleek het College te opteren voor sanitair in openbare gebouwen, maar sloot evenwel niet uit dat – na evaluatie – er toch toiletten zouden komen op openbaar domein.
Senioren klagen ook over vormen van incontinentie. In december 2008 heeft een plaatselijke enquête de bevoegde schepen Guy Leleu wakker geschud. Sindsdien is er op het Sint-Rochusplein een ‘designtoilet’ in het vooruitzicht gesteld. Zou er ten laatste komen in september dit jaar.

Dat alles is absoluut niet voldoende qua kwantiteit. Meifeesten, zomermarkten, festivals, boterhammen op het Plein, concerten, carnavals, sinksenfeesten liggen in het verschiet. Het wordt tijd voor harde actie, een manifestatie waar niemand kan naast kijken en leidt tot een definitieve doorbraak.

Morgen is het Koninginnedag in Nederland. Het gebeuren trekt in alle gemeenten en steden enorm veel volk naar pleinen, straten en grachten. Daaronder statistisch bekeken veel vrouwen, en die hebben niets aan de traditionele plaskruizen waar vier mannen tegelijk hun ding kunnen doen. De (dure) toiletwagens voor vrouwen zijn ook geen oplossing, want aangezien zij doorgaans wat meer tijd behoeven (deuren open en dicht, haren kammen, praatje slaan) veroorzaken ze ellenlange files met incidentele plasmeertjes in de rij.

Eerlijk plassen

Wat staat er nu morgen in Amsterdam te gebeuren om voor eeuwig en altijd het plasprobleem in heel het land op te lossen?
Een nooit geziene hardcore actie !
Om 13 uur precies gaat het gebeuren. Op het Museumplein zullen alle vrouwen tegelijk door de knieën gaan. Op de hielen, broek naar beneden, en plassen maar. Het hele plein vol blote vrouwenbillen, nog wel op Koninginnedag. Uit protest tegen het discriminerend landelijk plasbeleid.
De actie draagt de naam “eerlijk plassen” en is opgezet door niemand minder dan Evelien Tonkens, sociologe en hoogleraar ‘Actief Burgerschap’ en voormalig kamerlid van GroenLinks.

Geen actie zonder programma.
Eerste eis van Tonkens en haar achterban: seksneutrale openbare wc’s, zoals in Parijs. Open voor iedereen. Verdeel de wc’s zo over de seksen dat de rijen even lang zijn. Simpel, maak de rijen gewoon gemengd.
Tweede eis, bij evenementen. Hoog tijd voor plaskruizen voor vrouwen. Met een klein flapdeurtje (schuifdeurtje mag ook) voor het kruis. Probleem hierbij is dat vrouwen het vanwege hun opvoeding (indoctrinatie) meestal moeilijk hebben om rechtopstaand zedelijk te plassen. Een plasgootje (plastuitje) kan hierbij helpen. (Liefst gratis! KW)
Actiepunt nummer drie is eerder gericht tot modeontwerpers. Nodig is dat zij bij broeken en ondergoed voor vrouwen een gulp voorzien waarmee buitenplassen een fluitje van een cent wordt. Een gulp tot en met de bilspleet.

Bron:
“De Volkskrant” van vandaag.

P.S.
De koninklijke familie viert dit jaar Koninginnedag in Apeldoorn.

Een miljoenenmasterplan voor het speelplein op Heule-Watermolen (1)

De Warande-site behoort tot het collectief geheugen van menigeen uit de Kortrijkse regio. Het speelplein was al in de 50’er jaren een soort massa-crêche van de babyboom. Vele senioren herinneren zich nog die stinkende zwemkom (groen water, totaal ondoorzichtig) en de ellendige middagmalen. De schuur waarin urenlang moest geschuild tijdens het regenseizoen.
De levensgevaarlijke glijbaan en het ‘bos’ waar je uit het zicht van de ‘leiders’ kon blijven. De stortbaden.
Er zijn intussen al wat inspanningen geleverd om de belabberde sfeer van die jaren vijftig te doen verdwijnen. Er is nu bijvoorbeeld een multimediakapel. Ja.
Al eind 2005 gaf het schepencollege opdracht tot de voorbereiding van een algemeen masterplan, en in maart 2006 beloofde schepen Lybeer hieromtrent in de gemeenteraad een ‘gedachtenwisseling’.

Dat masterplan ligt er nu, april 2009, zonder gedachtenwisseling.
Opgemaakt door het architectenkantoor Buro II uit Roeselare, met een heel bombastische, cliché-matige conceptnota. Zo’n vertelling die overal bij past, en waar je jezelf als beginnend medewerker bij het (na)schrijven ervan kunt afvragen wat je aan het doen bent. Ken dat.

Buro II kreeg de studieopdracht in november 2008, want was de enige deelnemer die zich had ingeschreven bij de algemene offerte.
Terecht zegt Buro II dat bouwen is: cijferen, lenen, betalen, rekenen en tellen. Dat er correcte ramingen nodig zijn om pijnlijke avonturen of zelfs nachtmerries bij de budgetbewaking te voorkomen.
Voor wie nu al niet meer verder wil lezen: voor de terreinaanleg en de verbouwingen zijn de kosten op dit moment geraamd op 8.329.650 euro. Maar daar moet nog een en ander bijgeteld.

Neem nu de studiekosten voor het masterplan.
In oorsprong werden die geschat op 0,5 procent van de ‘inrichtingskost’ van 700.000 euro (excl. BTW). Dat geeft 35.000 euro. (De inrichtingskost met BTW was in eerste instantie 8.470.000 euro.) Buro II krijgt bij de gunning van de offerte voor de opmaak van het masterplan 42.350 euro, met BTW. Precies hetzelfde vooropgestelde bedrag als door het College was vastgelegd. Dat kan ! Ambtenaren weten precies wat ze doen. Schatten zijn het.

Timing

Een masterplan is nog geen ontwerp !
Er moet nu nog een ontwerpdossier opgemaakt. Wie gaat dat doen? Volgende maand wordt dit verwacht. In oktober denkt men het ontwerpdossier goed te keuren zodat in februari volgend jaar een ontwerper kan aangesteld.

Een ontwerper is evenwel nog geen aannemer.
De aanbesteding voor de werken komt eraan in mei 2010. De gunning in november van dat jaar zodat de werken kunnen starten in januari 2011.

Intussen wil men mits de nodige begrotingswijzigingen de vele miljoenen bijeenscharrelen.
Voor de eerste fase (opgedeeld in twee) zoekt men naar 1.130.350 euro.
Voor de tweede fase: 7.199.500 euro.

Verdere stappen

Oei.
Nog wat vergeten. Voor die eerste fase lijkt het aangewezen om nog een landschapsarchitect aan te schrijven. Zal waarschijnlijk 100.000 euro kosten aan honorering. Kan landschapsdeskundige Frank Van Oost van Buro II hiertoe soms in aanmerking komen?
En de directie stadsplanning wil onderzoeken of de aankoop van nog een perceel grond te overwegen valt, aan het rond punt Izegemsestraat. Immers, de verwerving ervan zou de site Warande op een nog duidelijker wijze verbinden met de Heulebeekvallei.

Wat staat er tot op heden in de meerjarenbegroting voor de inrichting van het speeldomein? Eén miljoen. En op de begroting van dit jaar? 250.000 euro.

Terecht stelt Buro II in zijn conceptnota dat ieder project een haalbaarheidsonderzoek en rentabiliteitsberekening vergt. Vooraf wel te verstaan.
Buro, speel maar.

Alweer een habbekrats voor de vzw HABBEKRATS

De vzw Habbekrats (met maatschappelijke zetel in Gent) heeft tot doel jongeren te ondersteunen “wier levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede”. (Zie nog stuk van 4 september 2006.)
In Kortrijk betrekt de vereniging in de Oude Kasteelstraat 4 een “Hoekhuis” dat men nog altijd aan het verbouwen is. Het wordt een heel groot luxe-pand. Met hip jongerenrestaurant en nog van alles. Een flashy multi-media room. Een rock garage. Een stoere fit-vloer. Een “avonturendak”. Vier verdiepingen. Dat Hoekhuis wordt waarlijk the place to be voor jongere kansarmen. Steun komt van de KBC, Buro II, Deloitte, Cera Foundation, enz.

In Kortrijk is er geen enkele (niet-gemeentelijke) vzw die zoveel geld krijgt van Stad als Habbekrats.
Voorgaande zin is verwarringwekkend.
Stad geeft geld aan vzw’s, ongeacht waar ze bankieren. Maar in de praktijk zijn ze uit de aard der zaak wel in Kortrijk gevestigd.
Een stedelijke (gemeentelijke of interne) vzw heeft een heel speciaal statuut. (Dat is hier al een keer uitgelegd. Zie EVA’s.)

In de begroting is er voor zowat 219.000 euro aan financiële ondersteuning voor jeugdorganisaties op naam voorzien. Daarvan gaat er (al jaren) 140.000 euro naar Habbekrats. Niet 100.000 euro zoals was overeengekomen in de gemeenteraad van september 2006. Wel 140.000 want er is nog een post genaamd ‘Habbekrats-tieners’ ter waarde van 40.000 euro.
Vergelijk die financiële ondersteuning nu eens met wat andere vzw’s die ook met “kansenjongeren” omgaan van Stad toegespeeld krijgen. Bledi: 8.000 euro. Abucaba: 6.000 euro. ‘Uit de marge’: 4.800 euro. Boothuis: 8.000 euro. Oranjehuis: 12.500 euro. Aktractie: 15.000 euro. Enzovoort.

Vanwaar die positieve discriminatie?
Het gerucht loopt dat ene Patricia Vlerick uit Bellegem en de Stichting Thérèse Vlerick daar veel mee te maken hebben.

Maar dat interesseert ons nu niet zo erg.
Dezer dagen krijgt Habbekrats voor dit jaar op zijn rekening een eerste schijf van 40.000 euro subsidies, zijnde 40 procent van 100.000. Dat is dus zo overeengekomen in 2006. Dat voorschot moest eigenlijk al betaald zijn tegen 1 februari. Tegen 1 oktober volgt dan de rest. En het overblijvende saldo wordt gegireerd op basis van ‘verantwoordingstukken’. (In de overeenkomst van 2006 is geen sprake van 40.000 euro voor tienerwerking.)

Wat interesseert er ons dan wel?
In de gemeenteraad van december vorig jaar is een geheel nieuwe reglementering uitgedokterd inzake toelagen van meer dan 10.000 euro per jaar voor niet-gemeentelijke vzw’s. En dit op basis van een lovenswaardig rapport genaamd “De toelagen onder de scanner”.
Voorgesteld is toen om voortaan met die externe vzw’s een modelovereenkomst te maken die geldt voor meerdere jaren.
Inmiddels is er al met een heel aantal gesubsidieerde vzw’s zo’n overeenkomst gesloten. Bijvoorbeeld: Mobiel, BID, Howest, De Stroom, De Kreun, Uit de Marge, Piramide, Boothuis, Oranjehuis, CAW Stimulans.
MAAR NOG ALTIJD NIET MET HABBEKRATS, dat nu toch weer steun krijgt.

Het model van overeenkomst voorziet een concrete formulering van het doel van de vzw met het oog op samenwerking. Er moet uitdrukkelijk bepaald wat in ruil voor de toelage moet nagestreefd en gerealiseerd. Daarnaast moeten criteria opgenomen voor de beoordeling van de realisaties. Men vraagt een jaarlijkse rapportering met een evaluatieverslag. Heeft de vzw Habbekrats dat ooit al gedaan?
MOETEN EN MOETEN.

Wat uitbetalingsmodaliteiten betreft zijn er twee keuzemogelijkheden.
Dienen de subsidies niet voor de “wedden” van medewerkers van de vzw dan worden die in twee schijven van 50 procent uitbetaald. Indien dit wel het geval is, dan betaalt Stad iedere maand één twaalfde uit.
Welnu, in de oorspronkelijke overeenkomst met Habbekrats staat dat de toelage wel degelijk ook dient voor het uitbetalen van twee medewerkers. (Stijn? Ken? Seppe?)
Met andere woorden, Habbekrats zou volgens de nieuwe modelovereenkomst iedere maand 8.333,33333 euro moeten krijgen.
Maar wat met die 40.000 euro voor de tieners?

Patricia moet nu maar een keer naar het stadhuis trekken (niet naar den Dam) om orde op zaken te stellen.
Doen, Patricia!

Gustav Wappers was een Belg !

Waarom zeggen we dat nu?
Hoe komen we daar zo bij?
Omdat het Broelmuseum heel recent twee werken heeft aangekocht van Egidius Karel Gustav Wappers. “La bataille des Eperons d’or” en “Femme éplorée“. Later dit jaar zal de aankoop plechtig gevierd worden.

Toen Gustav benoemd werd tot “bestierder” van de Antwerpse Academie werden talloze redevoeringen gehouden, in beide landstalen. Conscience (toen griffier aan de school) heeft die gebundeld. Titel van het werk: “Gedichten en redevoeringen uitgesproken door verschillende persoonen ter gelegenheid van den heere ridder Gustav Wappers tot bestierder der Koninglijke Academie van Antwerpen”. Ter Drukkery van L.J. De Corte, 1840. De bundel staat gedigitaliseerd op Google te lezen, maar heeft er iemand dit werk in particulier bezit?

Conscience zelf hield ook een ellenlange, stroperige preek.
Begint zo.
“Myn weldoener! myn vriend! gelooft gy dat woorden myne zielsaandoening kunnen vertalen? Neen, een onuitdrukbaer gevoel ontroert my. O ik zie aen uw voorhoofd de schitterende ster, die als een licht van Belgies kunst zal schynen, en nu omgeeft u eens den zoo lang verdiende luister! ”

Henri eindigt met de uitroep: GUSTAV WAPPER WAS EEN BELG!
“Dryf den roem der vlaemsche School tot aan de palen der bekende wereld.”

Gustav was ‘hoofdman’ van ‘Zwart Paerdeken’.
Weet er daar iemand iets meer over?
En waarom heeft Henri het plots over “een zoo onverdiend geschonden vriendschap”?

Wappers is na zijn ontslag aan de Academie (1853) naar Parijs getrokken en daar gestorven op 6 december 1874.
Conscience had nooit geld genoeg, werd broodschrijver en arrondissementscommissaris in Kortrijk. Toen ook al een goedbetaalde job, om niets te doen.

KV Kortrijk slorpt wat meer energie op dan gedacht en zal moeten gras vasthouden

Net als alle supporters was ik dat wel vergeten.
Voor het verbruik van 1) elektriciteit, 2) gas en 3) water op en rond het Guldensporenstadion (ook de terreinen in de buurt van de Weverstraat) neemt Stad 90 procent ten laste. Herhaal: negentig procent.
Voor den elektriek is er wel een limiet gesteld van 25.000 euro. Voor de andere energiebronnen niet.

De overeenkomst hieromtrent tussen Stad en de cvba “Kortrijk Voetbalt” (schuilnaam voor onze Koninklijke Voetbalclub) dateert al van februari 2004.
Intussen zijn er al twee ‘aanhangsels’ toegevoegd aan die overeenkomst, met nog méér faveurkes voor de vennootschap.
(Pas op, supporters, sommige van die tegemoetkomingen in aanhangsels vervallen van zodra de ploeg degradeert! Vraag het aan Patrick Jolie.)

Het bestuur van de club heeft nog eens de energiefacturen voor de periode 2004-2007 nagekeken. In goed overleg met Stad, ja.

Nu weten we waarom het veld er zo drassig bij ligt. Het waterverbruik was veel hoger dan geraamd – men baseert zich op de gegevens van het vorig jaar – , zodat nu aan Stad (dat zijn wij) wordt gevraagd om hiervoor 23.635 euro bij te passen. Voor elektriciteit moet er voor de periode 2004-2007 nog 7.940 euro aan achterstallige toelage worden verrekend. Voor gas daarentegen is door Stad achteraf bekeken 6.787 euro teveel betaald.
Alle gegevens samengeteld komt het hierop neer: KVK heeft nog 24.788 euro van ons tegoed.
Het jaar 2008 moet nog bezien worden. Met de stijgende energieprijzen kunnen we ons nog aan wat verwachten.

Maar hoeveel kostte die 90 procent energie-toelage nu eigenlijk in totaal aan Stad?
Dat weten we niet. Wordt niet vermeld. Hier is er al meermaals op gewezen dat het praktisch ondoenbaar is om na te gaan hoeveel KVK kost aan de belastingbetaler.
Laatst nog presteerde Stefaan Bral, schepen van sport, het om in “Het Kortrijks Handelsblad” in het lang en het breed de plannen uiteen te zetten voor het jeugdcomplex op ‘De Stade’ en verder in het Guldensporenstadion. Beoogt een academie.
Dat masterplan is eigenlijk nog in de maak. Maar Bral gaf geen één cijfergegeven over de kosten. Journalist vroeg er simpelweg niet naar.

Bral vertelde wel dat de kosten voor de aanleg van kunstgrasvelden (jeugd) zijn opgenomen in de begroting van dit jaar.
Niet juist ! Bral, dat is niet waar ! Onjuist. Waarom zeg je dat toch? Waarom maak je voor de zoveelste keer in uw politieke leven misbruik van onschuldige persjongens?
Er moet een begrotingswijziging komen want men voorzag daarvoor slechts 800.000 euro en de raming bedraagt nu al minstens 1,26 miljoen euro, zonder studies en ontwerpen en erelonen allerhande. (Het advies van de dienst Financiën hierbij is ongunstig.)

Supporters !

Een aantal bijkomende faciliteiten vanwege Stad aan KVK vervallen contractueel vanaf de eerste dag van de maand die volgt op een eventuele degradatie naar een lagere voetbalafdeling.
Bijvoorbeeld de beschikking over de parking van het sportcentrum Wembley.
Schoonmaakprestaties (740 uur, voorheen 640 uur). Groenonderhoud (1.206 uur, voorheen 595). Investeringen in het machinepark (3.500 euro in plaats van 2.000 euro). Diverse uitgaven (6.000 euro, in plaats van 5.000 euro).
Voorts is het redelijk om aan te nemen dat het in de maak zijnde Grote Masterplan voor het KVK-complex dan in duigen valt.
Vraag het gewoon aan Hein.
Of beter nu, aan raadslid Patrick Jolie.
Supporters toch.
Staat allemaal niet op uw fora. Waar zijn jullie mee bezig?

Nu nog een notabene.
Geen gemeenteraadslid dat over dit soort dingen wil praten . Praten.

De Cebuanen komen er weer aan !

De hoeveelste keer is dat nu al? dat er hier een delegatie neerstrijkt uit Cebu City, dat is een miljoenenstad op een van de 7000 eilanden van de Filippijnse archipel. Raadpleeg de zoekmachien van deze blog.
Dit keer zijn ze slechts met drie.
Het bezoek loopt van maandag 11 mei tot donderdag 21 mei en kost aan Stad 11.000 euro. Reiskosten 4.500. Verblijf 2.500. Dagvergoeding 3.000. Andere (?) kosten: 1.000 euro.
Wat ze hier juist komen doen weet nog niemand. Waarschijnlijk zal de delegatie doortrekken naar Haarlemmermeer, want daar genieten Cebuanen ook van subsidies.

In elk geval kadert het bezoek in het kader van onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid.
Nog eens de wereldbol bekeken. Het eiland Cebu ligt wel degelijk op het noordelijk halfrond, en in het verre oosten. Verre van een ontwikkelingsland.
We hebben met Cebu City een stedenband met een engagementsverklaring die nog nooit is goedgekeurd door de gemeenteraad. De voorbije jaren heeft stad de scavengers alginder leren composteren. We leren ook van elkaar inzake gebiedswerking en efficiënte dienstverlening naar de burgers toe. WE REIZEN OM TE LEREN.

De stedenband was ook de aanleiding om samen met de hogescholen Katho en Howest het postgraduaat Noord-Zuid op te richten. Sedert januari zitten er vier studenten van deze opleiding op stage in Cebu (zuid?). Wellicht zijn zij terug op 25 april want op die dag is er om 10 uur in het Dakcafé van het stadhuis een info-vergadering over het postgraduaat.

We verwedden er een overvolle compostemmer op dat volgend jaar Alain Cnudde (schepen van jeugd, financiën, kinderoppas, gezinsbeleid, vrijwilligersbeleid, ontwikkelingssamenwerking) samen met minstens één gebiedswerker zich naar naar het Verre Oosten zal verplaatsen. Zakken vol snoep voor de arme kindjes op de vuilnisbergen in de city.
Berthiel, ei je nog een idee?

P.S.
Voor niet-Kortrijkzanen.
Berthiel is werker in het gebied Kortrijk-centrum. Niemand die dat weet.
Ter stede zijn er 17 gebieden, in tegenstelling met Cebu.
Berthiel weet gewoon niet wat te doen.
Andere ook niet.

QUOTE VAN DE DAG : “Ik hoop dat de ploeg ons voor één keer wat gunt”

Aanstaande zaterdag is er een cruciale derby tussen KV Kortrijk en Zulte-Waregem.
KVK staat in eerste klasse op de 14de plaats en moet daar nog vijf wedstrijden (zijn dat evenveel weken?) stand houden om een degradatie te vermijden.
Titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck geeft in “Het Nieuwsblad” een voorbeschouwing bij de voetbalmatch.

Het wordt bibberen zegt hij. Hij hoopt dat KVK het haalt.
Maar hoe dan wel?

“Ik hoop dat de ploeg van de buren ons voor één keer ook wat gunt.”

WAT?
Wie Wat gunt?

Wat wil de minister van Justitie daarmee juist zeggen?
Dat er vals wordt gespeeld? Beetje klappen met de keeper?
Pleit hij voor het plegen van een misdrijf? Een of andere omkoping? Een akkoordje?
Of gewoon voor een ietwat gunstig gezinde scheidsrechter? (Geintje !)

En heeft KVK misschien vroeger al iets gegund aan Zulte?

VOETBAL IS COMMERCIE !
Dat die brave supporters die méér dan hun drinkgeld verspelen en verteren aan de commercie (dan ze zich kunnen permitteren) dit niet beseffen is voor sociologen een raadsel.
Het wordt niet onderzocht.
Voor wanneer een eerste klassestrijd tussen supporters en aandeelhouders-managers? Of tussen supporters en voetballers.

Breaking news / 90 procent wil absente Kortrijkse raadsleden hun zitgeld afpakken

Op de Kortrijkse pagina van “Het Nieuwsblad” op Tinternet loopt al enige tijd een poll met de vraag wie wil dat raadsleden die te vroeg weglopen uit de zitting hun presentiegeld wordt ontnomen.
Zopas (woensdag, omstreeks 18u) is de kaap van net 90 procent ja-stemmen bereikt.
Op 310 uitgebrachte stemmen, en dat is veel.
Nog 8,39 % zegt van niet en 1,61 % heeft geen mening.

Kortrijkwatcher behoort tot degenen die nog een ander mening hebben over de zaak.
Nadere toelichting volgt wel een keer.
En we kunnen het ook nog eens hebben over het absenteïsme van bepaalde schepenen. Plus hun arbeidsethos.

Zie nog stuk alhier van 7 april, met een pleidooi voor MEER absenteïsme…

Stad biedt opleiding aan fuifbuddy’s, meer speciaal Safety Party Zoners

Aangezien fuiven van jongeren in deze snel veranderende tijden niet meer kunnen zonder allerlei herrieschopperij en comazuipen heeft Stad een gat in de markt gezien. Een nieuwe kerntaak uitgevonden: instaan voor de opleiding van fuifcoaches. Voorlopig voorziet men daarvoor in de begroting 15.817,2 euro.

De opleiding zelf kost niet erg veel, ook al omdat een aantal lesgevers bereid is om dat gratis te doen. Met name die voor de cursussen “drugproductinfo”, “massa in beweging” en “wetgeving”. Het Rode Kruis vraagt voor een les van 3 uren over “eerste hulp op fuiven” 130 euro. Maar dan is er volgens een besluit van het schepencollege nog een les voorzien over “omgaan met verbale en fysieke agressie”. Die zou doorgaan onder auspiciën van het studiebureau “ESCALA (met een zetel in de Doorniksesteenweg) en zou 2.700 euro gaan kosten. Eigenaardig genoeg is van deze (zes) sessies geen sprake in de oproep naar kandidaten-coaches op de website van Stad.
Het meeste geld gaat evenwel naar die fuifbuddy’s die uitverkoren worden om effectief op te treden bij een aantal grote evenementen zoals Student Welcome Concert, 50-dagenviering, Nova Rock, e.a. Zij krijgen per jaar maximaal een forfaitaire onkostenvergoeding van 1.208,72 euro voor kledij, verplaatsingskosten, drank- en eetverbruik. Per opdracht 30 euro. Hiermee loopt de begroting op met 12.087,2 euro, want men rekent voorlopig blijkbaar op tien specialisten?

Safety Party Zoners

In de oproep van Stad naar vrijwilligers-coaches wordt dit niet duidelijk uiteengezet.
Uit de pool van maximaal 40 kandidaten zullen er een aantal gefilterd worden als “Safe Party Zoners”. Soort commando-troepen. Special forces. En deze specialisten worden ingezet tot ondersteuning van “security-agenten”.
In het Collegebesluit staat hieromtrent nog een merkwaardige contradictie, in één alinea. “Fuifbuddies mogen geen bewakingsopdrachten uitvoeren waardoor zij de inzet van security-agenten niet doen dalen. Fuifbuddies kunnen de extra inzet van security-agenten voor safetytaken zoals aan vluchtdeuren staan en voor contractuele controles zoals controleren van toegangstickets doen dalen“. (Even verderop leest men dan dat één fuifbuddie als ‘Safe Party Zoner” gelijk staat aan een halve security-agent.)

De ‘Safe Party Zoners’ zullen mogen een claudiootje doen. Dat wil zeggen handbagage controleren.

De zgn. bewakingswet (wet Tobback van 1990 plus wet Duquesne van 1999) is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Bij gebrek aan K.B’s en vanwege omzendbrieven die dat dan moeten compenseren.
Ja, het is nu zo dat fuiforganisatoren kunnen kiezen tussen een externe professionele bewakingsfirma, of een eigen bewakingsdienst, of de inzet van vrijwilligers van de eigen vereniging. Bij optie drie moeten die vrijwilligers een band hebben met de organiserende vereniging. Die band is nog al losjes. Volgens een omzendbrief VIII/D/JC van minister Antoine Duquesne komen bijvoorbeeld ook gewezen leiders van een jeugdbeweging in aanmerking. (Stad heeft een leeftijdsgrens van 30 jaar op het oog.)

In de bewakingswet is inzake het vrijwilligersregime geen spoor te merken van een speciale soort coaches met de naam “Safety Party Zoners”.
Dat is een.
Ten tweede volgt uit de voorbereidende werken dat de wetgever uitdrukkelijk niet wil dat vrijwilligers-coaches betaald worden, ook niet in natura. (Gedr. St, Kamer, 1998-99, Memorie van Toelichting, nr. 2027/1.)
Ten derde kunnen vrijwilligers slechts de dienst uitmaken bij sporadische evenementen, met een frequentie die de norm van drie tot viermaal per jaar niet overschrijdt.
Ten vierde druist het inzetten van vrijwilligers zonder aanwijsbare link met de organiserende vereniging op fuiven van verschillende organisaties tegen de letter en de geest van de bewakingswet.
Ten vijfde legt de bewakingswet geenszins de verplichting op om bewaking te organiseren in het kader van fuiven.

Consortiumbewaking

En tot slot bestaat er een mogelijkheid om het kostenplaatje voor jongerenfuiven en andere verbonden aan het beroep op een professionele bewakingsfirma te reduceren via het systeem van “consortiumbewaking”. Heeft Stad dat al wel onderzocht?
Deze formule houdt in dat de gemeente een contract afsluit met een gespecialiseerde bewakingsonderneming voor het toezicht bij fuiven op het grondgebied waarbij men bewaking noodzakelijk acht. Een offerte kan hierbij de kostprijs drukken.

P.S.
Nog een juridische kluif.
Zijn de lesgevers in Kortrijk wel erkend?
Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opleiding “bewaking” organiseert wordt beschouwd al een opleidingsinstelling. Deze dienen erkend door de minister van Binnenlandse Zaken.