Bismi’llah ir-Raham ir-Rahiem (1), een inleiding op de Islam

De aanwezigheid van moslims zorgt nu ook in Kortrijk voor spanningen. Discussies dienaangaande getuigen dikwijls van een gebrek aan kennis over het onderwerp en van onvoldoende dialoog. Dit is bijvoorbeeld al gebleken in de laatste gemeenteraad van 9 maart waarin de erkenningsaanvraag van de moskee At(t)akwa werd behandeld. Een betere formulering ware geweest: advies over de aanvraag tot erkenning van de islamitische geloofsgemeenschap Atakwa.

Broeders en Zusters,
Op 30 maart organiseert het Vlaams Belang een protestmars (protestwandeling!) tegen het positief advies dat de meerderheid van de Kortrijkse gemeenteraad heeft uitgebracht aan minister Keulen bij de erkenningsaanvraag van de geloofsgemeenschap. Nog wel in het hol van de leeuw, en na de wandeling volgt er een meeting met Filip Dewinter in het stadsgebouw V’tex. Allen daarheen zou ik zeggen, op voorwaarde dat zowel voor- als tegenstanders weten waarover men het heeft.
Hebt u ergens gelezen wat VB-fractieleider werkelijk heeft gezegd in de Raad van 9 maart? Neen.
Las u de repliek van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer? Weet u waarom raadslid Hans Masselis (VLD) zich ter zake heeft onthouden in de provincieraad en niet in de gemeenteraad?
Weet u eigenlijk wat een moskee is?
Kent u de bouwplannen van Atakwa? Komt er een minaret? Verhuist men op termijn uit de Stasegemstraat 136?
Hoeveel moskeeverenigingen telt men hier (in de regio)?
Hoe berekent men het aantal gelovigen in een bepaalde gebiedsomschrijving?
Waaraan moet een erkende plaatselijke moslimgemeenschap zoal voldoen?
Wie is hier de Iman-Khatib? Spreekt (preekt) hij (in) het nederlands?
Zijn er soms ook islamitische gemeenschappen die niet worden erkend? Waarom dan?
Is de Islam een eredienst, een religie, een ideologie of nog veel meer?

Broeders en Zusters,
Zovele vragen waarop de plaatselijke correspondent (sterreporter genaamd Dieppe Throot) van deze stadsblog volgende dagen en weken een antwoord op zoekt.
Onze lezers hebben zoals steeds recht op informatie, duiding en kommentaar. Op onderzoeksjournalistiek.

P.S.
Nu een Goed Idee.
Het beste ware dat het Vlaams Belang zou afzien van zijn protestwandeling. Het is een nodeloze, onvruchtbare provocatie die uit alle hoeken en kanten enkel gekken kan aantrekken. In de plaats daarvan in de V’tex een symposium belegt met als deelnemers minstens Baluotti Brahim (de iman) en raadslid Sliman You-Ala. Verder onze vier locale parlementariërs, provincieraadlid Hans Masselis, de ministers De Clerck en Van Quickenborne, de fractieleiders (zeker de zwijgende sfinx Koen), de OCMW-voorzitster en multicultureel raadslid Eric Flo, een bevoegde schepen en die van Bevolking, en de waarnemende burgemeester.

Graag gedaan.
Superdeboer !