The secrets of the “Secrets Gardens”

Aangezien er hieromtrent gisteren in de Orangerie een persconferentie is georganiseerd, kunt u morgen in de papieren perse (die van de dode bomen) vernemen wat het project “Secret Gardens” concreet zal inhouden. Lees vooral nog de website www.secretgardens-kortrijk.be.
Kortrijkwatcher ziet het evenwel nog steeds als een kerntaak om u wat aanvullende informatie te bezorgen.

Het project “secret gardens” dateert in feite al van in het jaar 2002, of van vroeger.
Pas nadat burgemeester Stefaan De Clerck opnieuw in contact is gekomen met zijn vriend en vroegere studiegenoot Paul Geerts kwam er evenwel wat schot in de zaak. September vorig jaar begon men het sporadisch te hebben over “EXterieur ’09”, “verborgen groen” en “tuinen voor de Stad”. Een internationaal (tijdelijk) stadstuinenfestival, want men rook Europese subsidies.
De huidige plannen verschillen wel wat van het oorspronkelijke stadsproject. Die “secret gardens” zouden oorspronkelijk bijvoorbeeld helemaal niet tijdelijk zijn en – ook budgettair – kaderen in het zgn. BUDA-verhaal. “De discrete klasse van Kortrijk geadresseerd”.
Nu heeft men het wel over een internationale biënnale, maar het is niet duidelijk wat er over twee jaar dan wel zou kunnen gebeuren. Vandaar dat we hier nog vlug even ons vroeger voorstel memoreren: een drijvende, varende tuin op de oude en nieuwe Leie. Zie stuk van 23 oktober 2008. Dat voorstel kon de aandacht van de stuurgroep niet weerhouden. (In Kortrijk moet men van goeden huize zijn om een voorstel op tafel te krijgen.)

Tot die stuurgroep behoren enkele tijdelijk verwachte namen. Bijvoorbeeld: Chris Lecluyse (rechterhand van minister De Clerck), Paul Deroose (huis- en tuinarchitect van Stad), Lise Van Tendeloo (designregio Kortrijk). En wie we daar nu weer hebben ! Marie De Clerck (schepen in Wevelgem, en dochter van) is verantwoordelijk voor de communicatie. Alweer een tijdelijke bijklus, naast die voor Futurotextiel.

Oorspronkelijk waren er voor de 10 sites ook tien ontwerpers voorzien. Nu tellen we er elf, want de tuin van het Broelmuseum wordt door twee ontwerpers onder handen genomen.
De tuin die de burgemeester vele jaren geleden in precair gebruik kreeg op de Damparking is er niet bij.

Aldus tellen we 6 Belgen onder de uitverkorenen. Daarvan twee uit Kortrijk: Studio Basta (voor Regenboogtuin in de Proosdijstraat), Denis Dujardin (voor Dam, Korte Kapucijnenstraat). Voor de omgeving Tacktoren en Broelmuseum zijn er niet minder dan vijf bureaus aan het werk gezet. Tijdelijk.

In de persmap is er sprake van de creatie van minstens één duurzame publieke ruimte (de andere zijn tijdelijk), en dat is de “Budabeach” langs de Leie. Nochtans zien we in de opsomming van de sites en de voorgenomen werken daar geen spoor van terug.

Jantje zag tijdelijk eens pruimen hangen

De persmap rept met geen woord over het tijdelijk budget. (Een traditie alhier ter stede. Een afrekening zullen we nooit te zien krijgen. Ik herhaal: nooit.)
Over de financiering van het project is enkel sprake van een subsidie ter waarde van 180.000 euro vanwege het Agentschap voor Natuur en Bos. Stad had wel meer verwacht van hogere overheden. Met name 200.000 euro. En: niet minder dan 150.000 euro van Europa. Ja, “Jantje zag eens pruimen hangen”, zo schreven we in dat stuk van 23 oktober 2008.
Stad had gehoopt op Europees geld in het kader van een deelname aan het internationale project “Creative Regions European Network” (CREN). Dat is niet gelukt. De algemene teneur van de verwerping van de subsidie liet uitschijnen dat het geen zin meer had om nog een tweede poging te wagen, zegt Stad. Spijtig is dat dit rapport nergens is te vinden. (Uren gezocht op Europese websites. Kan Marie De Clerck ons niet wat helpen?).

Men zal dus wat tijdelijk moeten beknabbelen op het budget.
Oorspronkelijk raamde men de uitgaven en inkomsten op 600.000 euro. De financiering zou komen van Europa (150.000), andere overheden (200.000), sponsors (100.000), Stadsbegroting (150.000). Op heden is er al 380.000 euro binnen. Qua sponsoring (Terca Kleiklinkers, boomkwekerij Willaert uit Roeselare) kreeg men alvast 50.000 euro.

Het budget is intussen tijdelijk geraamd op 550.000 euro.
Voor de aanleg van de tuinen en het onderhoud voorziet men nu 171.000 euro (voorheen 150.000). Voor het tijdelijk off-programma (nogal eens bestaande initiatieven) 100.000 euro. De post ‘promotie en publiciteit’ (Marie) is gedaald van 150.000 naar 100.000 euro. Voor de ‘personeels- en werkingskosten’ (Marie?) dacht men aan 180.000 euro. (Artistieke leiding en experten: 75.000 euro).

Zo.
Tijdelijk graag gedaan.
Superdeboer!