“Mijn restaurant” slaat gat in De Oude Dekenij en in de stadsbegroting (2)

Het huurcontract over De Oude Dekenij tussen Stad en de Vlaamse Media Maatschappij (=+VTM) roept wat vragen op
Volkomen naast die 50.000 euro.

Voor de uitzending van “Mijn Restaurant” in Kortrijk mag VTM veranderingen en verbouwingen aanbrengen op het gelijkvloers. Maar welke? Toen het contract eind december vorig jaar werd ondertekend was er niet eens een lastenboek opgemaakt. En tot op heden is dat lastenboek nog niet voorgelegd aan het schepencollege, terwijl de werken al zijn begonnen. Er is enkel uitdrukkelijk sprake van het aanbrengen van een keuken, een toog en koelcel. Of course. Dat kan in een resto. Ga nu maar eens de werken bezichtigen, tenminste als je nog binnenshuis toegelaten wordt naar aanleiding van het lezen van dit en vorig stuk.

De huurtijd slaat op een periode van maximum één jaar, en ving aan op 1 januari laatstleden. Maar VTM kan na het eerste half jaar (waarbij géén huurprijs moet betaald) de huur maandelijks opzeggen…Hoelang duurt die reality?

Het is blijkbaar niet duidelijk of de huurder vergunningsplichtig is.
Maar wij weten wel zeker dat wie werken wil uitvoeren aan een beschermd monument (dat is De Oude Dekenij) wel degelijk de toelating nodig heeft van de administratie bevoegd voor Onroerend Goed, ook al zijn die werken vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Is die toelating in zo korte tijd wel bekomen? Zijn er richtlijnen gekomen van wat men vroeger “monumentenzorg” noemde? Welke?

De industriële keuken en de inboedel die de huurder (VMMa) installeert worden geen eigendom van Stad. Aan het eind van de huur mag de mediamaatschappij zelfs weer alles uitbreken en meenemen. Dat zal wel niet gebeuren, want bij een eventuele latere verkoop van De Oude Dekenij door Stad is dit voor kandidaat-kopers toch een positief gegeven?
Stad heeft trouwens het eerste aankooprecht voor de keuken en/of inboedel, tenminste indien de zaak niet aan de winnaar van het programma (dat moeten niet noodzakelijk duo-Kortrijkzanen zijn) is overgedragen. Stad maakt geen aanspraak op het handelsfonds, zoals klantengegevens, meubilair en uitrusting (borden, glazen, bestek, kassasysteem, meubilair,enz.).

Indien de winnaar van het programma de deelnemer is uit De Oude Dekenij, dan verbindt stad zich ertoe om op het eerste verzoek van de winnaar over te gaan tot de ondertekening van een handelshuurovereenkomst.
Hiertoe is natuurlijk de toestemming van de gemeenteraad vereist.
Voor de “subsidie” van 50.000 euro die VTM krijgt voor de werken (inbegrepen het ereloon van de binnenhuisarchitect) is er “toevallig” ook een goedkeuring van de gemeenteraad nodig, want op de begroting van dit jaar is het budget ontoereikend. Er is een begrotingswijziging nodig. Wanneer komt die er? En stel dat de gemeenteraad zich daartegen verzet? Jongens! Wat dan?

Dit is dan weer ietwat koddig.
Stad (de burgemeester) heeft gevraagd om doorheen het gehele programma contractueel vast te leggen dat men het economisch, historisch en toeristisch luik van Kortrijk zou in beeld brengen, maar VTM wil dit niet beloven.
Behoudens toestemming van VMMa mag Stad in zijn communicatie niet verwijzen naar het programma “Mijn restaurant”.

Er is een kans dat de VTM-serie “De Croonenborghs” ook bij ons zou plaatsvinden. (“Het Laatste Nieuws” van 24 januari).
Onze nieuwe burgemeester Lieven Lybeer vindt dat onze stad en streek duidelijker in beeld moet komen, méér dan nu in het scenario is gepland. Welnu, Lieven Lybeer heeft dat helemaal niet te vinden! Als hij op zo’n manier VTM onder druk zet zou het kunnen dat de serie gewoon naar elders verhuist. Tenzij men de makers weer zwaar gaat subsidiëren…

Wat als de winnaars van De Oude Dekenij niet-Kortrijkzanen zijn?
Dan heeft Stad gevraagd of VTM op televisie een koopdag zou willen organiseren. VTM wil dit wel bespreken, maar niet in het kader van het huurcontract.

P.S.
Gewoonlijk eindigen we stukjes met de zinsnede: “Maar dat is politiek”.
Maar, wat is dit nu?
Wat is citymarketing? Waartoe? Waarom?
Ontpopt Borat zich nu als een scenarist? An sich? As such?