Het Eurodistrict werft aan ! Er is haast bij !

Affaires transportalières

Het Eurodistrict of de Eurometropool of de “Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking” Kortrijk-Lille- Doornik moeten we niet meer voorstellen aan onze trouwe lezers. Het bureaucratisch monster ging op 28 januari van vorig jaar met veel bombarie (20.000 euro voor de installatieplechtigheid) van start in de Kortrijkse Budascoop. Sindsdien kon hier enkel maar meerdere malen vastgesteld dat die EGTS nog helemaal niets heeft uitgericht. Als u toch weet hebt van een of ander grensoverschrijdend evenement (bijvoorbeeld hier “NEXT”), bedenk dan dat het niets te maken heeft of had met het bestaan van de Metropool. Wel alles met bestaande Europese programma’s zoals bijvoorbeeld Interreg.

Wij, die geld scheppen uit vele subsidiepotten van hogerhand, waar andere en wijzelf contribuerende mensen van lagerhand geen weet van hebben. Dit onbesef is een van de meest trieste dingen in het leven van een onwetende burger, kort gezegd: van ons volstrekt … (vul in) samenlevingssysteem. Denk daar maar even goed over na. Over solidariteit.

Welgeteld één jaar na de officiële installatie van de Algemene Vergadering (84 leden die 14 publieke instellingen vertegenwoordigen), de voorzitter (nu blijkbaar Martine Aubry), de vice-voorzitters (Rudy Demotte, Stefaan De Clerk, en Martine Filleul van Nord- Pas-de Calais) zal men nu overgaan tot een aantal topaanwervingen voor wat men het Grensoverschrijdend Agentschap noemt. Dat is een soort secretariaat waarbij beloofd is dat het in Kortrijk komt, maar niemand weet waar. Daarnaast is er nog een Bureau (32 leden) voorzien waarvan beweerd wordt dat het de werkprogramma’s zal bepalen.
(Dat moest allemaal binnen de kortste keren gebeuren. Nog vorig jaar. En de voorbereiding van dat spel duurt al van de vorige eeuw, en heeft al miljoenen gekost. Kortrijkwatcher overdrijft nooit.)

Men zoekt mettertijd naar 10 personeelsleden.
Op 22 januari laatstleden verscheen op Tinternet voor het eerst een vacatureverklaring voor vijf gewichtige functies. Maar geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste te solliciteren tegen 3 februari om 18 uur, meen ik. Brief sturen naar Martine Aubry op een postadres in Rijsel. (Geen emailadres aangegeven.) En absoluut een kopie sturen naar Karel Debaere van Leiedal. (Hier kan het met email.)

Waar gaat men naar op zoek?
– Een Algemeen Directeur.
– Een verantwoordelijke voor de administratie en de financiën. (Vorig jaar reeds beschikte de Metropool over een budget van 989.900 euro. Waar zou dat naartoe gevloeid zijn?)
РEen projectco̦rdinator.
– Een verantwoordelijke voor communicatie.
– Een secretariaatsmedewerker.

Die personeelsadvertenties kan men nu vinden op de website van Leiedal, een nieuwe (“grenzeloze”) van de Provincie, en die van Lillemetropole.
Het curieuze is dat er al een keer op 15 juli van vorig jaar ergens een advertentie op internet te vinden was waarbij men zocht naar een Algemeen Directeur voor het Eurodistrict. Toen moest uw c.v. wel gericht naar iemand uit Charleroi (selectiebureau Trace Group).

Enfin.
Nu weet u het weer. Hoe dit allemaal weer op niks trekt.
Bel maar vlug naar Françoise Maertens van Leiedal. Tel. 056/ 24 16 16.