Gebiedswerkers weten niet wat te doen ?

“Gebiedswerkers breken zich momenteel het hoofd over wat ze in 2009 dan wel niet moeten, kunnen en willen aanpakken.”
Dat staat letterlijk te lezen op de Kortrijkse website, in de rubriek kortrijk.idee.be
Niet te geloven.

Gebiedswerkers niet verwarren met gemeenschapswachten of geitenwollensokkenstraathoekwerkers of een buurtsportmedewerker. Want dat bestaat ook. Hij krijgt jaarlijks van onze raamwerkers 15.000 euro. Loonkost. Weet er iemand wie dat is? Hij zorgt voor de Red Site.

Groot-Kortrijk is ingedeeld in 17 deelgebieden (stad zelf: acht). Maar hoeveel gebiedswerkers in hun gebied door het raam zitten te staren weet ik niet. Vier? Vijf? Is er soms nog een coördinator?
(Op de website van Stad geeft de zoekmachien geen resultaat bij het invoeren van de term “gebiedswerking”.)

Eén werker is bij iedereen wel bekend aangezien hij al sinds 17 mei een dagboek bijhoudt op www.kortrijk.be. Onzen Berthiel.
Nu vraagt hij bij zijn lezers om via zijn kanaal suggesties te doen aangaande werk in gebieden. En Berthiel geeft daarbij zelf enige suggesties.
We vernoemen er twee. De uitbouw van zijn eigenste blog ! Een internationale uitwisseling tussen gebiedsgerichte werking uit Cebu (ja!) en Stad Kortrijk.
Maar Berthiel toch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hierbij onze suggestie.
Schrap in de begroting van volgend jaar enige posten die betrekking hebben op gebiedswerking.
Die begroting komt voor in de gemeenteraad van december.
Wat we nu al wel weten is dat Stad via het Stedenfonds voor de periode 2008-2013 ongeveer 13 miljoen euro mag verwachten.
Dat is jaarlijks ca. 2,2 miljoen en een groot deel van dat geld vloeit naar Berthiel en zijn collega’s. Onder de titel: “operationele subdoelstelling 2”. Slaat op het versterken van de fysieke en sociale leefbaarheid in stad en buurten. Daar gaat in dit jaar tot en met 2013 ongeveer 7,13 miljoen naartoe. Schepen Lieven Lybeer verzorgt daarmee zijn kiescliëntele.

We zochten in de begroting van dit jaar even de artikels op die puur betrekking hebben op gebiedswerking.
Om te kijken hoeveel Berthiel en de zijnen te verteren hadden.

In de “buitengewone dienst” (investeringen) voorzag men een bedrag van 300.000 euro. Het artikel 830050/723-60 draagt de raadselachtige naam “aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering”, maar heeft wel degelijk te maken met gebiedswerking.
Wat men met die som geld juist heeft uitgericht, daar breken de werkers zich nog het hoofd over.

De “gewone dienst” nu. In het actieplan van Stad is dat nummerke 16.7.5.
Oorspronkelijk beschikten de werkers over 27.000 euro voor hun werkingskosten. Met een begrotingswijziging is dat 107.000 euro geworden. Maar anderzijds zijn de “overdrachten” van 110.000 euro gedaald naar 30.000 euro.
Het totaal waarmee Berthiel en de zijnen hun werk konden doen bleef wel onveranderd: 137.000 euro.

Wat zijn dat hier: “overdrachten” ?
Dat is geld dat Berthiel en de collega’s kunnen weggeven aan Kortrijkzanen die een of ander eenmalig project opzetten om hun wijk wat leefbaarder te maken. Onlangs is daar nog een reglement over gemaakt en is er wat geld uitgekeerd.
Dat die overdrachten bij de tweede budgetwijziging tot 30.000 euro werden herleid wijst erop dat de gebiedswerkers ook dit jaar hun hoofd braken over de vraag “wat te doen?”

EI JE NOG EEN IDEE ?