Metropool, quoi !? C’est quoi ?

Met behulp van deze wervende titel krijgen we in Kortrijk (12 november), Doornik (18 november) en Neuville-en-Ferrain (1 december) enkele lezingen en debatten over de eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. (Zie de laatste Stadskrant.)
Onze lezers kunnen heel beslagen op het ijs komen bij de debatten over het Eurodistrict, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (de rechtsvorm EGTS). Over de ontstaansgeschiedenis (vanaf 1991), de seminaries, de colloquia, de werkvergaderingen, de studies, de etentjes, de studiereizen en overnachtingen.
Voor zover men dat kan achterhalen heeft heel de bedoening door de jaren heen al minstens 2,4 miljoen Europees en Belgisch geld (de intercommunales, de provincies) opgeslorpt. U gelooft dat zeker niet? Wel, vraag dan om nader bescheid op die vergaderingen.

Wat de GPCI (in het Frans: Copit), de voorloper van de huidige metropool, op zichzelf daadwerkelijk en concreet heeft gerealiseerd inzake grensoverschrijdende samenwerking weet niemand.
(Zie stukken in de rubriek ‘streekorganen’.)

De huidige EGTS Lille-Kortrijk-Tournai is met veel bombarie in januari van dit jaar opgericht. Gemeenteraadsleden zijn nog altijd niet officieel op de hoogte. Het punt is nooit geagendeerd op een of andere raadszitting, en op de stichtingsvergadering waren ze niet uitgenodigd. De kosten van de plechtigheid werden geraamd op 20.000 euro. Mogen we het daarom een pure schande vinden dat voor de komende drie vergaderingen samen 15 euro (apart 8 euro) wordt gevraagd aan het deelnemende publiek? Kan men zich dat inbeelden dat een openbaar bestuur entreegeld vraagt bij een informatieve studieavond over de eigen werking?
Neen.
Des te minder omdat de enige boodschap kan zijn dat de EGTS nog niets heeft verwezenlijkt. (Weet er soms iemand waar het secretariaat is gevestigd? Wie daar werkt? Hoe het bestuur er uitziet? Wat voor vergaderingen er al zijn geweest? Hoe het staat met de begroting en het budget?)
Men zal het non-event proberen te verdoezelen door uit te pakken met globaal Europese projecten die niets ofte niets te maken hebben met de werking van ons Eurodistrict, maar wel bijvoorbeeld met de Europese subsidiekraan van Interreg I tot en met IVb of nog verder.

Er is nog een studienamiddag voorzien die niet is gemeld in de Stadskrant.
Die gaat door in 1080 Brussel (KBC-auditorium, Havenlaan 2) op 24 november. Toegang ditmaal gratis want georganiseerd door het Agentschap voor Binnenland Bestuur en het Vlaams Europees Verbindingsagentschap voor Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking. Van dat laatste agentschap heeft bij navraag nog geen politieagent in de metropool gehoord.

Onze burgemeester Stefaan De Clerck is één van de sprekerds.
Hij zal daar vertellen over zijn praktijkervaringen met onze EGTS Lille-Kortrijk-Tournai. Hoe het komt dat dit apparaat tot op heden alweer een zoveelste praatbarak is.
En wat hij van plan is om daaraan te verhelpen.
Andere sprekerd is Maarten Vidal van de K.U Leuven, die samen met een heir van juristen al een aardig honorarium kon opstrijken voor het maken van allerhande voorstudies.
Inschrijven is tot morgen nog mogelijk via info@thuisindestad.be .

Zeau.
Kijk ook eens of www.west-vlaanderen.be/noord-frankrijk intussen al wat op punt staat.

We herhalen nu een vroeger gedaan positief voorstel.
De diverse besturen van de Eurometropool nemen het besluit om voortaan geen enkele studie meer te laten maken.
Geen enkele studiereis kan nog doorgaan. Geen enkel debat of lezing. Niks nog uit gaan eten.
De besturen pakken gewoon uit met verwezenlijkingen.
Gouverneur Breyne van West-Vlaanderen zag het ook zo. Wou in de eerste plaats (en nog dit jaar) maatregelen inzake grensoverschrijdende milieuproblemen en veiligheid.
Hoe zit dat eigenlijk met het drugsgerelateerd verkeer rond Menen? En de prijzen van een Picon?

Anecdote

Ik was een keer met de trein onderweg van Fes naar Casa en dan verder noordwaarts naar Europa.
Tegenover mij een grensoverschrijdende Marokkaan met twee goudstaven in zijn sokken. Vroeg of ik even één daarvan wou transporteren naar Tourcoing. Kende beter dan even om het wie de Rue du Dronckaert. Alle mogelijke sluipwegen via Larstraat en Preisburg. Quoi? Ben nogal verschoten van zijn kennis van onze metropool.