Centrum Manager Kortrijk gezocht

Al enkele weken zoekt de vzw “Handelsdistrict Kortrijk Centrum” een centrummanager.
Vroeger vervulde de plaatselijk beroemde Moena in het kader van het Stadsontwikkelingsbedrijf deze functie, maar met de komst van het megawinkelcentrum K en de oprichting van een soort Business Improvement District (BID) werd zij (op procedureel onregelmatige wijze) bedankt voor de bewezen diensten.

In de jobadvertentie van de vzw Handelsdistrict wordt Kortrijk de economische hoofdstad van West-Vlaanderen genoemd. (Brugge, en die andere zeehaven van Oostende tellen niet meer mee.)

De toekomstige centrummanager (m/v) moet daarom iemand zijn met ondernemersbloed.
Volgens de advertentie op vacature.com een master zijn met 3 à 4 jaar ervaring. (In het “Kortrijks Handelsblad” niet.)
Maar in de profielschets staat dan dit te lezen: “universitaire opleiding op gelijkwaardig door evaring”. (De tikfouten zijn niet van ons.)
Sollicitaties richten aan de voorzitter van de vzw Handelsdistrict. Dat is Yvon Vanden Abeele. Een uiterste datum wordt niet aangegeven.

Kandidaten doen er goed aan om de vele bladzijden te lezen die alhier zijn gewijd aan het BID en de komst van het megawinkelcentrum.
Nog vlug ter info, om te slagen bij de sollicitatieproef.

De stichtingsvergadering van het BID (de vzw) was op 26 mei 2008.
Ondernemingsnummer 898 820 905.
Oprichters waren vertegenwoordigers van Stad, de NV St-Janspoort (niet verwarren met Foruminvest), en UNIZO (niet verwarren met de liberale tegenhanger van de zelfstandigen, het LVZ).

De Raad van Bestuur vergadert in principe driemaandelijks.
(De reguliere pers heeft daar nog nooit verslag van gezien. Wij ook niet.)

Stad is vertegenwoordigd door schepen Jean de Béthune en Yvon Vanden Abeele (voorheen van Xpo).
Ondervoorzitter is Eric Wastyn uit Lendelede. vertegenwoordiger van de Koepel van de handelaars.
Secretaris is Pierre Yserbyt van de c.v.A Serdisa, een soort mantelorganisatie van de NV St-Janspoort.
Patrick Huon is ook iemand die optreedt namens de NV St-Janspoort, via de NV Conseils Management.
Penningmeester is Hans Vermeersch uit Brugge. (Kandidaat! Opzoeken wie dat is!)
Waarnemende leden zonder stemrecht zijn de handelaars Hans Carrein, Gerard Parmentier, Françoise Steyt.

Zeau.
En nu vlug solliciteren.
Schrijven naar het Ondernemerscentrum, Leiestraat 22, Kortrijk.
Of mail naar BID@kortrijk.be,
met mijn groeten aan de voorzitter.

P.S
Als men u vraagt om als proef een creatief project te ontwikkelen, zorg er dan voor dat u het auteursrecht behoudt.
Voor je het weet loopt Stad ermee weg.