Affaires transfrontalières (4): daar is VICORO !

“Dans le transfrontalier, il faut de l’audace et de la patience.”
(Pierre Mauroy)

Als het goed zit zullen wij – Kortrijkzanen en andere West-Vlamingen – ons in de toekomst officieel kunnen mengen in wat zich afspeelt in onze achtertuin, net over de Franse grens.
Menenaren bijvoorbeeld zullen zich formeel kunnen beklagen over de uitbreiding van het industrieterrein in Halluin (La Cavale Rouge). Onze boeren krijgen omgekeerd wellicht de mogelijkheid om hun eigen mest uit te gooien op hun eigen grond in Frankrijk.
Dit alles dank zij het feit dat er een nieuwe commissie wordt opgericht voor wat men noemt “grensoverschrijdende planconsultatie”.

De Kortrijkse gemeenteraad zal zich eerstkomende maandag 8 september namelijk gedwee (niemand die weet waarover het gaat) akkoord verklaren met een convenant waarbij wij toetreden tot VICORO.
Staat voor: “Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke Ordening”.
Dat ambtelijk orgaan bestaat virtueel al twee jaar en nu pas vraagt onze gouverneur (als coördinator van de samenwerking met Noord-Frankrijk) of we willen meedoen aan “een systematische uitwisseling van en advisering op belangrijke planningsdocumenten” in de Vlaams-Franse grensstreek. Streefdoel is te komen tot een gestructureerde afstemming inzake Noord-Franse dossiers met een ruimtelijke impact aan onze zijde van “de schreve”.

De gouverneur wil hierbij 25 gemeenten uit de grensarrondissementen Veurne, Ieper, Kortrijk betrekken.
Die grensstreek ziet men nogal ruim. Voor ons arrondissement gaat het nog om Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Zwevegem.
Medewerkers (wie?) van de intercommunales WIV en Leiedal zullen de 25 gemeenten vertegenwoordigen in VICORO, en minstens driemaal per jaar samenkomen. (Wie vertegenwoordigt de kustgemeenten?)

Stel maar niet te veel vragen.
Wordt VICORO de zoveelste grensoverschrijdende praatbarak? Denk aan het Eurodistrict Kortrijk-Lille-Tournai, officieel en met veel bombarie geïnstalleerd op 28 februari. Nog iets van gehoord?
Curieus is dat er in het dossier met geen woord wordt gerept over de financiering van VICORO. Over de werking ervan. Procedurele kwesties.
Zullen de Fransmans spontaan melden welke ruimtelijke plannen ze in het schild voeren met “impact” in West-Vlaanderen? Een winkelcentrum bijvoorbeeld? Welke plannen of nota’s komen in aanmerking? Alleen van openbare besturen?
Gaan we zelf uitzoeken wat voor Franse activiteiten grensoverschrijdende effecten meebrengen? Gaat het enkel over milieu-effecten? Veiligheid ook? Zullen we aan de Fransmans vertellen dat er hier in Kortrijk een crematorium komt?

Krijgen wij als buren wederzijds inspraakmogelijkheden? Welke?

Nog veel curieuzer is dat er in het dossier geen sprake is van enige Franse tegenhanger van onze VICORO.
Met wie gaan we praten?

Het meest koddige in heel deze nieuwe affaire is dat er in Vlaanderen en Wallonië zelf tussen buurgemeenten geen sprake is van grensoverschrijdende planconsultatie. Integendeel: men sleept mekaar voor de rechtbank. Zie Cora.

P.S.
Sinds jaren bestaat er in Beneluxverband een grenscommissie Vlaanderen-Nederland (VLANED). In 2005 gestart met een testfase voor grensoverschrijdende planconsultatie. Een stappenplan. Nog geen evaluatie gezien. Nooit meer iets van gehoord.