Mandatarissen weten niet of ze nog mandatarissen zijn

(Cf. lijst van…)

Het is zo.
Kortrijkwatcher liegt nooit en is het – bij gebrek aan beter- nog nergens van plan.

Maar nu.

Onze Burgemeester van Kortrijk (bijvoorbeeld) weet niet eens dat hij in het AGB Buda zit. Bezoldigd. En bij de politiezone VLAS.

Straks weer lijst van mandaten. Zorg dat u er nu maar even bij bent.

MAAR WAAROM (KIEZER) KIEST U JUIST VOOR DIE GASTEN ??
(Denk daar maar even ZEER GOED over na!)

POLITIEKERS DIE AAN HET REKENHOVE NIET EENS EEN SECUUR LIJSTJE KUNNEN OPSTELLEN OVER HUN TAKEN.
GEEF ZE TOCH EEN LEEFLOON.

Zoek de fouten.