De opbrengst van de belasting op reclamedrukwerk (2)

Die is dus hoger dan gedacht.
Alain Cnudde, schepen van financiën, schatte de opbrengst voor 2007 op 850.000 euro. En in de begroting 2007 raamde men die ontvangsten op 800.000 euro. Mijn schatting was: bijna 950.000 euro.
Zie nog stuk van 8 februari. Daar staat ook een lijst van de maandelijkse opbrengsten (januari tot en met september) met telkens het aantal ingeschrevenen.

Nu kennen we eindelijk de ontvangsten voor de laatste drie maanden van vorig jaar.
Oktober: 93.547,29 euro (129 ingeschreven).
November: 95.801,54 euro (139).
December: 81.040,86 euro (118).

Hoeveel is nu het officiële totaal van de opbrengsten?
960.325,82 euro.
De hoogste ontvangsten slaan op de maand november.
Laagste bedrag: de maand juli met 78 ingeschreven en 58.867,50 euro.

Er is al heelwat protest geweest bij de slachtoffers van deze weinig bedrijfsvriendelijke belasting.
Op vraag van de raadsleden Koen Byttebier (VLD) en Johan Coulembier (CD&V) is er in februari van dit jaar nog een vrijstelling van die belasting op het verspreiden van reclame goedgekeurd voor handelaars die lijden onder ‘hinder’ van grote infrastructuurwerken. Vooral bedoeld voor handelaars in de buurt van de werken aan het megawinkelcomplex K. Maar de directie Mobiliteit en Economie zou de gebieden afbakenen waar de vrijstelling toepasbaar is. Ik weet niet of dit intussen is gebeurd, en vraag me nog af of de getroffen (kleine) handelaars hiervan wel op de hoogte zijn.
Zie nog stuk van 5 februari.
Over enkele maanden zullen we misschien vernemen of die bijkomende vrijstelling enig nut heeft opgeleverd. Hoeveel ingeschreven daarvan hebben genoten.