AFFAIRES TRANSFRONTALIERES (2): Franel

“Franel” is zo te zien een samentrekking van Frans en Nederlands.
Het is dan ook de naam van de website alwaar men gratis Frans of Nederlands kan leren. Interactief, aan de hand van reportages gemaakt door de regionale televisiezenders WTV, NoTélé (Walllonië) en C9 (Nord-Pas-de Calais).

URL: www.franel.be, of franel.fr, of franel.eu.

Momenteel bestaat de leeromgeving uit 16 thematische modules (8 voor Nederlands en 8 voor Frans) met 60 videoreportages.

De leerwebsite kent groot succes, en in stijgende lijn. Algauw na de lancering in januari 2006 telde men zowat 6.000 gebruikers. Nu zijn er bijna 16.000 ingeschrevenen. Gemiddeld gezien zijn er 85 procent leerlingen voor Frans en 15 procent voor Nederlands. Eind december 2007 waren er 156 klasgroepen ingeschreven, wat staat voor 2.536 leerlingen en 206 leerkrachten uit 54 scholen.

Er is nu ook een “Studio Franel” gepubliceerd. Dit is een leeromgeving die zich speciaal richt tot leerkrachten. Zij kunnen er bijvoorbeeld de activiteiten en de scores van hun leerlingen opvolgen. Zelf eigen oefeningen toevoegen.

Voorts is eind vorig jaar “Medi@tic” gemanceerd.
Een gratis online databank waarbinnen leerkrachten naar videofragmenten kunnen zoeken aan de hand van didactische criteria.
Zie: http://www.kuleuven-kortrijk.be/mediatic/.

Franel is ontstaan in het kader van een Europees project, lingu@tic genaamd.