Afspraken tussen Buda AGB en Stad vergen meer duidelijkheid

Vanavond is er in de Budascoop opnieuw de maandelijkse bijeenkomst van artistiek-minnend Kortrijk met het Buda Kunstencentrum. “Buda Libre”. We zorgen voor wat gesprek-stof.

Maar eerst even dit.
Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Buda absoluut niet en nooit meer verwarren met de vzw Buda Kunstencentrum
(Buda KC.)
Buda agb is van Machteld Claerhout. Buda kc van Frankie Devos. Punt. De pentabudascoop is van de familie.

Kort gezegd heeft Buda AGB als taak het beheer, de exploitatie en valorisatie van het cultureel patrimonium van de Stad op de buda-site. Het eiland. AGB Buda is – in naam van de stad – een soort conciërge en syndicus van de Budascoop, de Budatoren en de fabriek Desmet-Dejaeghere. Buda Kunstencentrum daarentegen is een private vzw die vooral op de buda-site allerhande artistieke projecten organiseert en trouwens ook huur betaalt voor het gebruik van de infrastructuur.

Buda AGB = beheer, exploitatie.
Vzw Buda KC = evenementen. (Er zijn ook andere mogelijk.)

Vergelijk dit systeem (rechtsfiguur) nu een keer met de LOM en LEM voor het vliegveld Kortrijk-Wevelgem? Of met Sportplus? Met de Schouwburg? Dat zijn dan plots geen AGB’s.

Van Stad ontvangt Buda AGB voor zijn ‘werkingskosten’ 140.000 euro. (Vorig jaar 143.500, in zijn half jaar bestaan!)
De vzw Buda Kunstencentrum krijgt gewoon 15.000 euro uit de pot van toelagen (80.000) voor private professionele podiumkunsten. Tegenstanders van alles wat op het Buda-eiland gebeurt verwarren continu die twee bedragen. Verzwijgen – of weten het gewoon niet – dat Buda KC voor de gebouwen in principe een gebruiksvergoeding van 110.000 euro op jaarbasis betaalt. (Wegens voorlopige onbeschikbaarheid van het fabriekspand: 78.996 euro.)

De oprichting van Buda AGB is door de gemeenteraad goedgekeurd op 14 mei 2007. Het AGB kreeg rechtspersoonlijkheid op 18 juni 2007, toen de Raad van Bestuur werd opgericht. In die Raad zetelen 5 politieke vertegenwoordigers: de burgemeester, toekomstig schepen van Cultuur Christine Depuydt (CD&V), Jan Deweer (VB), Bart Caron (VL.Pro), Elisabeth Van Damme (VLD). Deskundigen zijn: Ronald Bastiaens, Liesbeth Decan, Barbara Raes, Dirk Vanderstede.
Ik verdenk er geregeld een aantal bestuursleden van dat zij het zelf niet meer weten, dat ze van BUDA zijn. En ze moeten het maar weten! Daar ! Slieperdesliep !

Tussen Buda AGB en Stad is er nu eindelijk een beheersovereenkomst in de maak. Eén jaar na de oprichting van het autonoom gemeentebedrijf…

Wat voor aangelegenheden dient zo’n beheersovereenkomst zoal te regelen?

Concretisering van de doelstelling

Het AGB Buda vindt het duidelijk dat het bedrijf een exploitatie- én een programmatieopdracht heeft. Een programmatieopdracht? Betekent dit dat het AGB ook zelf (artistieke) projecten kan op stapel zetten? Milestone? Een design award?

Toekenning van de middelen

Qua infrastructuur gaat het om de Budascoop, de Budatoren en de Budafabriek. Wat met de ‘Secret Gardens’? Van wie zijn de Paardebudastallen? De Orangerie behoorde toch ook tot de allocatie van gebouwen? Het ‘Budaplein’?

Hiertoe zou het AGB een huurovereenkomst aangaan met Stad.
In het ontwerp van beheersovereenkomst is er concreet geen sprake van hoeveel dat huurgeld zal bedragen. Men wacht op een schattingsverslag. Maar, zo zegt Buda AGB: “men heeft er geen bezwaar tegen om huurgeld (aan Stad) te betalen, mits daar tegenover een evenwaardige toelage (van Stad) staat”. Dit is een puike redenering. Zie verder hoe dit syllogisme is afgesloten.

Buda AGB vindt dat de huidige stadstoelage (140.000 euro) slechts een aantal vaste kosten (vooral personeelskosten) compenseert. En de huurgelden die het AGB zelf zal incasseren van de gebruikers (bijv. Buda KC) zou men willen aanwenden voor “inhoudelijke werking”. Dus toch voor eigen initiatieven?

Buda AGB verwacht naast de jaarlijkse dotatie nog een eenmalige kapitaalsinbreng van Stad ten bedrage van 25.000 euro.

Buda AGB laat niet na om te wijzen op de hoge kosten die het bedrijf moet dragen.
Inzake energiekosten ging het in de Budatoren om 16.100 euro. (Telefoon: 9.000 euro!). Budascoop: 18.300 euro. Geen cijfers over (kleine) onderhoudskosten.
We zochten even de schoonmaakkosten op voor de Tacktoren. Voor de jaren 2005-2007 uitbesteed aan een firma uit Brugge voor een bedrag van 45.909 euro.

Tariefstructuren

De tarieven voor het gebruik van de gebouwen door organisatoren worden door de gemeenteraad vastgelegd, op voorstel van het AGB. In de statuten staat evenwel: door de Raad van Bestuur.

Informatieverstrekking door het bedrijf aan de gemeente

Gemeenteraadsleden hebben nog altijd nergens een ondernemingsplan gezien, noch een operationeel plan. Jawel. Ooit een totaal waanzinnig en achterhaald stuk voor de komende jaren. Verslagen van vergaderingen? Jaarlijks rapport? (Het AGB bestaat één jaar.)

Personeel

Het AGB stelt autonoom zijn eigen personeel te werk en volgt daarbij de rechtspositieregeling (het statuut) van de stad. Goed zo. Hoeveel personeel wenst men wel?
Het AGB wil niet meer dat allerhande administratie wordt verzorgd door de directie Personeel. (Daar wordt op ingegaan.)

In het beslissend gedeelte van het Collegebesluit staat heel verrassend dat Buda AGB de gebouwen op de Budasite ter beschikking krijgt, ZONDER BETALING VAN EEN HUURVERGOEDING.
En: de energiekosten en de waterfactuur worden voor 80 PROCENT terugbetaald
. Telefoons niet. Die 9.000 euro. (Internet en fax wel?)
Over een eenmalige kapitaalsinbreng: geen woord.

P.S.
De oprichting van Buda AGB heeft onvoorstelbaar veel gedoe en geld gekost. Dat “voorlopig bewind”. Een nodeloos gedoe van studies en honoraria en vorming en teamwork en papier en vergaderingen van spelmakers van jewelste. De Kortrijkse culturele sector is waarlijk bijna goed te vergelijken met het wespennest van de horeca.
Zie veel vorige stukken.
Weet je wat?
Buda AGB is een beetje het meest grote ijdeltuitige van onze gemeentebedrijven. Wil altijd maar inhoudelijk werken. (Hoeveel AGB’s hebben we hier eigenlijk?)
Het SOK bijv. maakt géén spel, maar dat is minstens inhoudelijk zeker niet goed.

En voor het overige denk ik dat Buda Kunstencentrum op het verkeerde pad blijft staan.