Het wordt een dramatische gemeenteraad

Terwijl alle Kortrijkzanen van enig goed weer genieten start er over zowat twee uur (mijn plaatselijke tijd) vandaag een gemeenteraad waar het kan donderen en bliksemen.
Het Vlaams Belang zal namelijk aan het eind van de zitting resoluties indienen waar meer progressievelingen een vette kluif zullen aan hebben. Gespierd rechts wil dat er een collectief horecaverbod komt voor personen die strafbare feiten plegen in horecazaken. Wil nog dat Stad zijn vriendschapsbanden met de Chinese stad Wuxi verbreekt. Vanwege de mensenrechten aldaar.

En eindelijk wil de burgemeester en zijn schepenen aangeven welke bezoldigde activiteiten zij naast hun mandaat uitoefenen. Ook hier zal het VB van zijn tak maken. Want het ziet er enigszins naar uit dat men activiteiten zal bekend maken van vorig jaar, en niet de huidige. (In de publieke memorie van toelichting wordt verwezen naar een voor gewone Kortkzanen niet toegankelijke bijlage.)

Maar gezien het weer kan de zitting voortijdig eindigen.
Het wordt immers een heel zware gemeenteraad. Te zwaar om dragen voor vele schouders. Niet alleen omdat de dossiers meer dan 4 kilo wegen. Wel omdat de agendapunten inhoudelijk zwaar wegen.
Zo moeten de mandatarissen van intercommunales als IMOG, het vliegveld (WIV), Psilon (crematorium) en Leiedal een jaarverslag uitbrengen over wat ze daar hebben uitgericht. En hun standpunt bepalen bij de eerstkomende Algemene Vergaderingen. Dat wordt een hele boterham. We kopen bijvoorbeeld nog wat aandelen bij Leiedal.

Wat komt er nog ter tafel, terwijl u met zijn allen vlakbij het stadhuis op de terrasjes zit te blinken?
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de politiezone VLAS. De oprichtingsakte van de vzw Handelsdistrict (het BID). Het jaarverslag 2007 van de erfgoedcel. Parko.
We moeten een cadeau – een sculptuur – aanvaarden van Soroptimist. Wat zal raadslid Bart Caron daarover zeggen?
Heel het ontwerp van de Zwevegemsestraat en Oudenaardsesteenweg moet er ook door. Pluimstraat, Genstesteenweg, Minister Liebaertlaan. Alweer een studieopdracht voor Aalbeke. En eindelijk aandacht voor een studie over Overleie.
Niemand vraagt de stemming? Algemeen goedgekeurd.

Wat zal de kommentaar zijn van raadslid Sliman You-ale (SP.A) over het nieuwe reglement projectsubsidies voor integratie?

En dit wordt zeker ook onderwerp van dialoog. De jaarrekeningen van 2007. Een eerste budgetwijziging voor dit jaar.
De jaarrekening 2007 van het OCMW.
Het lokaal pact van Stad en de Vlaams regering, waarbij we per inwoner 100 euro krijgen om leningen af te lossen. Met de belofte dat er geen belastingverhoging komt. Algemeen goedgekeurd.
Eindelijk is er een politiereglement voor aanmeerfaciliteiten op onze wateren. Met bijhorende retributies.
Men zal ook een nieuwe stadswebsite ontwikkelen. Dit is al jaren geleden (bijna tien) beloofd dus kan nu ook algemeen goedgekeurd.

Verder zijn standplaatsen van frituurinrichtingen vaak een gevoelig punt.

Gelukkig komt raadslid Petra Demeyere (SP.A) opnieuw haar plaats innemen. Els Maertens is van haar interim verlost.

U komt toch even kijken? Tussen twee terrasjes door?