Coming up…

* Een politiek hypercorrect verslag van de laatste gemeenteraad waarbij niet enkel het Vlaams Belang in het zonnetje wordt gezet.
* We gaan straks weer naar Cebu, maar ginder weet men het nog niet.
* Wat is Kanaal 127 alweer?
* Hoeveel huisadvocaten Stad telt, en wat ze kosten.
* De oplopende elektriciteitsrekening van Stad, OCMW, VLAS, PARKO en de kerkfabrieken.
* Marie De Clerck annonceert Futurotextiel.
* Anneau BLue??
* De gemeenteraad online beluisteren.
* De bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen blijven binnenkamers. Wat te doen?
(…)
En nog vele hersenscheten in onze bijlagen.

Exclusief en alternatief verslag van de gemeenteraad (met hersenscheten)

De gemeenteraadsleden waren gisteren ieder tijdsbesef kwijt.
Terwijl de Raad toch heel stipt om halfzeven een aanvang nam is men obstinaat blijven zitten tot enkele minuten vòòr elf.

De schepen S.B. uit Bissegem kon het wel niet helemaal tot aan het eind volhouden. Raadslid P.J. uit Heule verdween gewoontegetrouw al halverwege de marathonzitting. De buren raadsleden J.C. uit Bellegem, en C.D., woonachtig in de André Devaerelaan, hebben weer geen minuut gezwegen. Waarover parlesanten die toch, al die uren?
E.V. uit Marke en N.C. van Heule verveelden zich zichtbaar stierlijk, maar zij laten het tenminste nog blijken. Anderen lazen kwansuis de laatste uitgave van “Waar is de Tijd?”. (Raadsleden krijgen die nummers gratis.) Het belgerinkel van de mobieltjes was niet uit de lucht. En iedereen maar tokkelen.

Wanneer zal er een keer 1 gemeenteraadslid het bestaan om – zonder dit openbaar te maken – het presentiegeld te weigeren en toch aanwezig is? Aan de ambtenaar die vraagt om de absentielijst te signeren zegt: ik kom gewoon luisteren, om in naam van mijn kiezers ietwat bij te leren. Want ze hebben het nodig.

Rond 22 uur is zelfs de burgemeester het afgetrapt. Een zeldzaam gebeuren, zodat hij al onmiddellijk daarna door de rechercheurs van de polititiezone werd gesignaleerd in een naburig café. Geen consternatie in de gemeenteraad.

Veel volk bij de aanvang van de vergadering. Maar de opgeschoten pubers die een huiswerk voor school kwamen maken, gaven er toch weer algauw de brui aan. De voltallig pers was er, zelfs met fotografen. Ook Peter Lanssens was er voor een keer. Hij is linkshandig, alhoewel plaatselijk correspondent van “Het Laatste Nieuws”. Even later zou blijken waaraan de grote opkomst van de reguliere pers was te wijten. Toen raadslid Vincent Van Quickenborne kwam opdagen gedroegen de persfotografen zich als doorgewinterde paparazzi. Waren ze op de hoogte van wat er stond te gebeuren?

Product placement

Plotseling werd de zitting onderbroken door een ludiek moment. Raadslid Q is nu tot minister benoemd en wou bij die gelegenheid graag zijn collega’s met een cadeau bedenken. Iedereen kreeg een grote doos overhandigd, volgeladen met regelrechte hard drugs. Geen jointjes, maar vijf flessen bier van Bockor. Op de doos prijkte bij wijze van reclame nog een sticker van de brouwerij uit Bellegem.
Binnen in de doos stak nog bij wijze van product placement een brief van Bockor. Hierin werd gesteld dat de brouwerij (“Wij”) de raadsleden even wou verwennen met een ludieke gift. Want Stad en brouwerij zijn al 116 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het woord ‘kruisbestuiving’ werd net niet gebruikt.

Aan het eind van de brief nodigt Bockor de raadsleden nog uit om in de cafés die Bockor rijk is hun diverse soorten bieren te komen degusteren.
Bij die gulle gift van de minister stak ook nog een veiligheidshelm zoals men die draagt op bouwwerven. Moest lukken: blauw gekleurd. Toelichting van het milde schenkend raadslid bij deze symbolische daad: er moet meer gebouwd in Kortrijk.
In de publieke tribune zag het er niet naar uit dat men het een heel sympathiek idee vond. Raadsleden her en der waren blijkbaar van oordeel dat men een gegeven paard niet in de bek kijkt.

Nochtans was het een te onthouden historisch moment. Ook de fractieleden van het Vlaams Belang ontvingen zo’n Bockor-doos. Waarmee dus nu definitief het cordon sanitaire is doorbroken. Ook zij kregen uit de lijst van hard drugs het inzake lichamelijk en cognitief welzijn het vijfde meest schadelijke product toegediend. Alcohol.

Er waren nog heuglijke momenten in de zitting van gisteren.
Men zal zich herinneren dat Eric Flo met een fijnzinnig voorstel wou uitpakken. Hij wou bekomen dat uitbaters van cafés of danscafés een vergunning zouden krijgen om hun zaak tot privé-club om te dopen. Het voorstel is nooit aan bod kunnen komen. Flo loopt tijdens raadszittingen nogal vaak naar buiten en net op het moment dat zijn voorstel aan de beurt kwam was dat weer het geval. Gevolg: de burgemeester-voorzitter liet het punt afvoeren van de agenda. Flo drong merkwaardig genoeg niet meer aan.

Stemmachine

Eindelijk is er nu het ICT-systeem (van “e-decision”) in gebruik genomen waarbij men op een scherm het stemgedrag van de raadsleden laat zien. Via een plattegrond van de zaal, waarbij de zitplaatsen (vakjes) die blauw als kleur krijgen erop wijzen dat die raadsleden afwezig waren bij de stemming. Of gewoon vergaten te stemmen. Of het juiste knopje niet vonden. Of zaten te doezelen. Interessant om te zien. Het systeem liet het één keer afweten. Toen de SP.A vroeg om uitstel van de heffing op de waterfactuur kon daarover niet worden gestemd. Volgens de burgemeester was “de machine daar niet op ingesteld”. Raar. Bij zo’n stemming gaat het toch ook gewoon om het indrukken van de knop ja, of neen, of onthouding?
Bij geheime stemming krijgt men uiteraard op het scherm niet te zien hoe de individuele leden hebben gestemd. Maar ik zou wel eens willen weten of de ICT-ambtenaren (wizzkids) die instaan voor de werking van “de machine” dit niet kunnen achterhalen.

Er vielen gisteren ook enkele “quotes van de dag” te noteren.
Philippe De Coene bestempelde op een gegeven moment Vincent Van Quickenborne als kopman van de VLD-fractie, terwijl de fractie-voorzitter van die partij wel degelijk Koen Byttebier is. Koen bedankt intussen iedereen. Burgemeester bedankt Koen. Iedereen bedankt iedereen.
Raadslid Eric Flo vroeg zich af of er die dag wel een zgn. besloten zitting was voorzien.

Schepen Alain Cnudde vertelde iets totaal verkeerd. Volgens hem is de gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur verplicht. Dat is niet juist.
Schepen Guy Leleu dacht dat er nog geen subsidies voorzien zijn voor IBA’s (individuele waterzuivering).

Veel opwinding bij het Vlaams Blok toen Philippe De Coene vond dat de amokmakers en racisten op KVK vanwege hun kreten en kledij herkenbaar zijn als Vlaams Blokkers. Maarten Seynaeve (VB) had er wat statistieken kunnen bijhalen: stemverschuivingen bij verkiezingen van de SP.A naar het VB toe. Herkent Philippe zijn voormalige kiezers niet meer?

Er vielen nog wat nieuwigheden te noteren.
Volgens schepen Leleu moet de afkoppeling van hemel- en afvalwater in woningen pas gebeuren als het nieuwe rioleringsstelsel er is. En dat kan nog tot het jaar 2040 duren.
Volgens schepen De Bethune moet men het horecaplan misschien zelfs nog dit jaar niet meer verwachten. (Het was beloofd voor eind vorig jaar.)

De VLD-fractie was nauwelijk te horen.
Geen tussenkomst bij de verhoging van de gemeentelijke heffing op de waterfactuur. Geen kommentaar bij het uitblijven van het horecaplan. Niets over het mogelijke verbod op de verkoop van sterke drank in nachtwinkels. Niets over de aankoop van elektriciteit.

Na 22 uur stijgt altoos de hilariteit in de Raad.
Raadslid Tone Sansen moest toen de burgemeester vervangen en kon de gelederen na één vergeefse poging niet meer in toom houden. Driftkop Carl Decaluwé begon er zich mee te bemoeien en bestond het om te zeggen (roepen) dat de een na andere mondelinge vraag niet door de beugel kon. En Tone maar herhalen dat de burgemeester wel een keer gepast zou antwoorden.

Ontroerend om te zien was hoe de raadsleden diep in de nacht met hun grote Bockor-dozen naar huis tsjoolden, of eetcafé Petit Paris gingen overhoop zetten. Velen hadden dringend nood aan koolhydraten.

Eén maandelijkse raadszitting kost minstens 5.000 euro. Zonder rekening te houden met verwarming, verlichting, overuren van personeel, papier, diapositieven, e-decision, koffie en koekskes. Nog een keer zoveel voor de raadscommissies. Het is de prijs van de Kortrijkse democratie.

Naar een keiharde aanpak van de verkoop van alcohol in nachtwinkels !

Aanstaande maandag 14 april alweer gemeenteraadsdag !
Een heel zware (meer dan 4 kilo) Raad overigens, niet in het minst vanwege een spitsvondig voorstel van raadslid Eric Flo (nog altijd LLD?) tot toekenning van een vergunning als privé-club aan exploitanten van een café.
Hij doet dat omwille van zware problemen die zich enkele weken geleden hebben voorgedaan in een danscafé in het centrum van Kortrijk. Ongewenste klanten zijn overgegaan tot het vernielen van de inboedel. Flo wil met zijn voorstel bekomen dat uitbaters het recht krijgen om zatlappen, drugdealers, pooiers en hun madammen, vechtersbazen, erotomanen, dieven (enz.) de toegang tot het café te ontzeggen.

Vraag is hoe de barkeepers recidivisten binnen hun cliëntèle kunnen herkennen. Daar bestaan methodes voor !

In de komende gemeenteraad zal raadslid Philippe De Coene (SP.A) nog vragen hoe het zit met een mogelijk verbod op de verkoop van alcohol in nachtwinkels.
Afhankelijk van het antwoord van de burgemeester op deze vraag stelt zich hier opnieuw een probleem omtrent identificatie van klanten.

We doen hierna een uiterst constructief en innovatief voorstel dat vermoedelijk gretig zal overgenomen worden door het Vlaams Belang. Een ongekend creatief voorstel om de veiligheid in geheel onze stad te verhogen. Gedaan met calamiteiten in zwembaden, bussen, parken, drankgelegenheden, frietkoten.
Weg met de ettertjes ! De scheve petjes. De bakvissen aan ‘den Trap’. De comadrinkers in het Begijnhofpark. De potloodventers. De hooligans. Witteboord-criminelen.

Er bestaat toch zoiets als biometrie?
Allerhande technieken om de identiteit van een persoon vast te stellen: irisherkenning, gelaatscan, bijvoorbeeld.
Een biometrisch apparaat levert dan een uniek getal op, template genoemd.
Als we nu een keer bij allerhande accomodaties in de stad (station, winkels, stadhuis, skatebowl, kerken, Xpo, den Chips, enz.) een apparaatje zouden hangen om vingerafdrukken af te nemen? Liefst van beide wijsvingers want die ettertjes zijn nog in staat ook om een vinger af te hakken. Naar het schijnt zijn handige vrije jongens zelfs capabel om een vinger na te bootsen, met plakband, tandartsboortjes, siliconenvingers, plastic handschoenen.

Ge denkt nu zeker dat ons voorstel om over te gaan tot vingerscans in heel het openbaar domein om te lachen is?

Wel, in Tilburg wordt het systeem al toegepast, in zwembaden, de ijsbaan, kindercreches. Een café in Valkenwaard.
Zelfs in Zonnebeke. Weet u hoe dat daar is gekomen? Het vingerscansysteem in Tilburg is geleverd door de firma Syx Automations uit Passendale (nu Ieper).

Dat systeem gaat zo. Bezoekers die ergens naar binnen willen moeten hun wijsvinger in een apparaatje steken dat naast de deur hangt. De vingerafdruk van personen die men na een of ander incident of omwille van hun jeugdige leeftijd (nachtwinkels) niet meer wenst, krijgen een template en zullen bij een volgende keer onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Geen flauwekul meer.
Flo ! Dien maar een amendement in bij uw voorstel.
Onze korpschef van de politiezone VLAS houdt van gadgets. Stel nog voor, Eric, dat er bij een template onmiddellijk een alarm afgaat in zijn kantoor.
Maar eigenlijk bestaat er nog een gesofisticeerder scansysteem:
aderherkenning ! Pas op de markt gebracht.
Flo ! Toon dat je uw materie meester zijt. Dossiervreter bent.
Hoeveel kost zo’n apparaat? Dat hangt af van wat je wil als uitrusting. Moet het ding bestendig zijn tegen vandalisme? Moet er een regenkapje op?

P.S.
Een OCMW-raadslid kan nu ook voorstellen om een biometrisch identificatiesysteem in te voeren voor het weren van ongewenste leefloners, asielzoekers, kansarmen. Weg met de camera’s !

De waterfactuur (4): betaalt de vervuiler ?

Het verdubbelde tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage op uw waterfactuur wordt door het schepencollege voorgesteld als een toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”.

Is dit beginsel wel toepasbaar binnen de huishoudelijke sector?

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft zich in september 2007 ook al die vraag gesteld. En over ondermeer die
problematiek in de watersector was er al een druk bijgewoonde workshop, waarbij men het absenteïsme van onze schepen van milieu (Bral) kon vaststellen.
In de aanbeveling van de SERV over de kostenterugwinning van waterdiensten staan behartenswaardige uitspraken.

In het algemeen zegt men dat bij de waterdiensten voor riolering de link tussen de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en de kosten die een gemeente heeft transparant dient worden gemaakt.
Het schepencollege moet maar eens uitleggen wat het verband is tussen de verhoogde heffing en de gigantische investeringen die men voor stad voorziet tot 2015. 76 miljoen euro.
76 miljoen euro. Als dit juist is kan er een belastingverhoging vanaf.

Volgens de SERV moeten overigens de kosten voor een (versnelde) uitbouw van de saneringsstructuur (bijv. riolen) door de gemeenschap worden gedragen.
En lees nu goed mee: “Het is immers niet verantwoord om gelet de lange levensduur van de investeringen de kosten ervan af te wentelen op één generatie.” Kortrijkzanen zouden dus binnen een termijn van nog geen tien jaar voor miljoenen investeringen moeten ophoesten voor riolen die zeker nog drie generaties zullen meegaan? Hoeveel denkt de stad te lenen, en op welke termijn?

Gebruikers en vervuilers

Stad doet ook alsof alle investeringen die vandaag vooropgesteld worden ipso facto een ecologisch rendement hebben. In het pilootproject van de Marionetten zijn bij de aanleg van een nieuw rioleringssysteem bijvoorbeeld ook wegeniswerken voorzien.

De SERV vraagt zich nog af of het debiet (het aantal kubieke meters) wel de juiste grondslag vormt van de gemeentelijke heffing.
Bij het principe van de vervuiler betaalt zou men een keer een onderscheid kunnen maken tussen gebruiker en vervuiler. Wie betaalt wat?
Er is geen eenduidig verband tussen watergebruik en veroorzaakte vervuiling. Eenzelfde hoeveelheid water die wordt onttrokken aan het leidingnet brengt niet noodzakelijk proportioneel dezelfde vervuiling en zuiveringskost mee. Een lekkende kraan van een boiler kan uw verbruik geweldig doen stijgen zonder toename van de zuiveringskost. Idem voor wie zijn tuin besproeit. Dat is namelijk onverharde oppervlakte. Een waterkringloop van Moeder Aarde.

Er is nog een bijkomend probleem bij de koppeling van de taks op vervuiling aan het leidingwaterverbruik. Wie bijvoorbeeld hemelwater hergebruikt vervuilt dat water ook, maar dat wordt niet aangerekend.

In zijn onvolprezen thesis “De Europese Kaderrichtlijn Water” merkt Steven Bielen nog iets op waar men liefst niet teveel over nadenkt.

De koppeling van de heffing op afvalwater aan de verbruikte hoeveelheid water is allerminst een aansporing om minder schadelijke stoffen met het verbruikte water te vermengen. Waterverbruik wordt door een hogere prijs misschien wel ontmoedigd, maar in geen geval vervuilend watergebruik.
Het gevolg is een situatie waarbij watergebruikers die weinig vervuiling veroorzaken de sterk vervuilende watergebruikers subsidiëren.

Het principe “de vervuiler betaalt” wordt in Kortrijk nog uitgehold door de regressieve tariefstructuur. Hogere volumes genieten van een lagere heffing. De gewone man betaalt 1,1851 euro per m³. Vanaf de verbruiksschijf 6.000 tot 60.000 m³: 0,5926 euro. Daarboven nog minder: 0,2963 euro. (Je moet daar wel al iets van zwembaden voor over hebben.)

En er zijn ook een aantal sociale vrijstellingen voorzien.
Voor bejaarden met gewaarborgd inkomen, leefloners of minimumloon, gehandicapten. Dat zijn geen vervuilers.

Nog een discriminatie is dat heelwat bewoners geen mogelijkheid hebben om een regenput te installeren.

Maar weet u wat? In de globale milieuproblematiek van moeder Aarde (trekt Zij zich daar iets van aan?) wordt her en der op diverse subtiele wijze de kleine man geculpabileerd. Ook door de Groenen. Laat dit nu een keer niet het geval zijn, in Kortrijk.
____

Ik moet nu weg. De loodgieter komt. Sinds in mijn woonst het water van de WC niet meer kan genieten van een mengsel met regenwater (afkoppeling) is de afvoer dit jaar al tweemaal verstopt geraakt. Dat brengt grote kosten mee !.

De waterfactuur (3): wat is schoon water u waard?

Vanaf mei zullen Kortrijkse drinkwaterconsumenten de gemeentelijke bijdrage (naast de bovengemeentelijke heffing) op hun waterfactuur zien verdubbelen.
Concreet:
– voor de verbruiksschijf tot 6.000 m³ per jaar: 1,1851 euro per kubiek;
– tussen 6.000 en 60.000 m³: 0,5926 euro.

Volgens schepenen komt dit voor een modaal gezin uit op een uitgave van zowat 40 euro in méér. Dit alles om onze watersystemen te saneren.
Bekijk nu even uw laatste waterfactuur en ga na wat de meeruitgave betekent voor uw huishouden.
Vindt u dat bedrag redelijk? Bedenk erbij dat u waarschijnlijk nog veel andere saneringskosten op uw dak zult krijgen als u verplicht bent om over te gaan tot het afkoppelen van hemelwater op uw domein (uw dak). Volgens de bevoegde schepenen kunnen die werken oplopen tot 2.000 euro. (Er zijn premies voorzien.)

Bent u bereid tot deze meerkosten om te komen tot een “goede water status” in Kortrijk (en Vlaanderen) ?
Zou ons stadsbestuur zich niet een keer wagen aan een enquête hieromtrent?

In Nederland heeft men in 2003 zo’n steekproef gehouden.
Eén van de vragen luidde of men bereid was om de komende 10 jaar een specifiek bedrag aan extra belasting te betalen voor schoner water. En hoeveel. Men kon kiezen voor verschillende geldbedragen schommelend tussen 1 en 200 euro per huishouden en per jaar.

Er werden 5.000 formulieren rondgestuurd, en daarvan zijn er 1.348 ingevuld.
Van groot belang is te weten dat de huishoudens bij die enquête op de hoogte werden gebracht over de mate waarop zij gemiddeld reeds betalen voor schoon water (470 euro) en dat de aangegeven keuzebedragen enkel zouden dienen voor extra kosten.

Redenen waarom men helemaal NIET extra wil betalen

38 procent van de respondenten is geenszins bereid tot een extra financiële inspanning. “Mijn inkomen is te laag” is de meest gehoorde reden.
Gevolgd door de bemerking dat “de vervuiler maar moet betalen”.
Dit antwoord (van 20 procent der tegenstanders of neen-bieders) is geweldig interessant, ook voor wat zich nu voordoet met de Kortrijkse waterfactuur. Onze schepenen beargumenteren de verhoogde tariefaanpassing juist met het argument dat men het principe wil doorvoeren van “de vervuiler betaalt”. Daar is heel veel fundamentele kritiek bij mogelijk, maar dat is voor een volgend stuk. Blijkbaar hebben die Hollandse neen-bieders al iets door over wat er mankeert aan dat principe.

Betalingsbereidheid

Precies 50 procent van de respondenten wil wel een extra inspanning leveren om tot schoner water te komen. (13 procent weet het niet.)
De meest genoemde reden daarvoor is dat schoon water in het belang is van de gezondheid/leefomgeving. Gevolgd door ‘het belang van de natuur’. Minst genoemd: ‘saamhorigheid’ (iedereen moet een steentje bijdragen).

Hoeveel wil men extra betalen ?

Ha!
Op 670 ja-bieders geven er 89 aan dat zij bereid zijn om tot 1 euro extra te gaan. En 62 bieden het voorgestelde maximum van 200 euro.
De gemiddelde betalingsbereidheid voor extra kosten ligt tussen de 90 en 105 euro per jaar.

Nederland is een waterland. Ieder zijn bootje. Als gevolg zien veel Hollanders algauw of water eruit ziet als groene soep en stinkt.
Gemiddeld zijn waterrecreanten dus bereid tot maximaal 111 euro extra te betalen per jaar, terwijl niet-waterrecreanten durven gaan tot 81 euro.
De betalingsbereidheid is ook bepaald door de inkomenscategorie. Huishoudens met een modaal besteedbaar inkomen zijn geneigd om gemiddeld 44 euro te betalen. Dit is net ongeveer het bedrag waarvan schepen Cnudde zegt dat de verhoogde waterfactuur een modale verbruiker zal kosten.
Rijkere huishoudens opteren gemiddeld tot 164 euro.

Bron
BROUWER (R.), Wat is schoon water u waard?, Lelystad, 2004.
Dit is een uitgave van de Nederlandse Rijkswaterstaat. Te lezen op internet.

Hersenscheten (1): een nieuwe rubriek !

Eerst een voorbeeld van een bericht dat in de pers- en communicatiewetenschappen gerangschikt wordt tot de categorie “hersenscheten”.

Al gezien?
Aan het rond punt van de Gentsepoort staat al maanden een verkeerspaal totaal scheef. Nog raar dat ze niet omvalt. In het geheel onverzorgd plantsoen ligt er een verkeersbord plat. Sinds maanden. De gemeenschapswachters (stadswachters) weten het. Politie weet het. Alle stadsdiensten weten het. Wie dit even meldt op het meldpunt van Stad krijgt als antwoord dat men het ook weet, maar dat het hier gaat om een gewestweg. In Kortrijk is er een indrukwekkend groots gebouw en terrein waar de dienst gewestwegen is ondergebracht. Met reusachtige machines en voertuigen allerhande. Niemand doet er iets aan.

Wel, bovenstaand nieuws is uiteraard een ‘hersenscheet’.
In het gewone leven verstaat men daaronder een gedachte die al geruime tijd in uw hoofd zit over iets of iemand, welke plots niet meer valt te bedwingen en er wordt uitgeflapt zonder dat men het beseft. Maar nog vóór de zin helemaal is uitgesproken heb je er al spijt van.

In de journalistiek is een hersenscheet ook zoiets.
Een onnozel bericht over een non-event, een kommentaar die men beter niet had geschreven. Gossip. Een slip up. Bladvulling.
Komt veel voor in de regionale pers, ook op WTV.

Maar waarom laat kortrijkwatcher zich nu plots tot dergelijke infantiliteiten verleiden?
Om de oplage en het aantal lezers van deze stadblog te optimaliseren, tiens ! De CIM-cijfers moeten omhoog.
Het zit zo.

Tussen de redactie en de directie van deze weblog botert het al geruime tijd niet meer. We kunnen het niet meer verzwijgen.
Weet u, sinds de laatste kapitaalsverhoging is de wrevel tussen de hoofdredactie en directie omgeslagen in een totale oorlog. Redacteurs enerzijds en personeelsleden van de afdeling marketing, abonnementen, boekhouding anderzijds kunnen niet meer door dezelfde deur.
De directie en aandeelhouders van de burgerkrant “kortrijkwatcher” denken alleen nog aan winst maken. Dividenden. In de Raad van Bestuur is een businessplan goedgekeurd met als enige doelstelling: het aantal advertenties verhogen. De reclamewinsten kunnen volgens de directie slechts opgedreven als ook de oplage van kortrijkwatcher in stijgende lijn gaat. Pas dan kan men de advertentie-tarieven aanpassen, zo luidt de stelling.

Het businessplan voorziet twee maatregelen om op korte termijn tot een “break-even” te komen.

Ten eerste moet de vormgeving (lay-out) van onze blog totaal overhoop gehaald. Grotere koppen, kortere stukken. Veel meer (kleur)foto’s. Video’s. Geen grafieken.
Een grote innovatie is wel dat er binnen de bestaande blog een blog komt met de naam “kortrijkwatcher blogt“. De directie hoopt met deze vondst zelfs op een projectsubsidie van Stad. (Waarmee dan een tombola kan gefinancierd. Een boekenbon.)

In den Atlas verschijnt daarom straks een advertentie waarbij gezocht wordt naar een programmateur om de weblog op te schalen. Een echte geek met kennis van MySQL in combinatie met Linux, Apache en PHP of Perl. Liefst met drie jaar ervaring bij “Het Laatste Nieuws”.

Ten tweede moet er ook inhoudelijk geschaafd worden aan de blog.
Cijfermateriaal dient vermeden, tenzij het gaat om de prijzen van groenten en fruit of het aantal doden op de skatebowl. Een stuk over de stadsbegroting wordt verbannen naar de laatste pagina en beslaat maximaal 180 lettertekens.
De rubriek “gebroken armen en benen” wordt daarentegen fel uitgebreid, ten koste van de financieel-economische bijlage.
Er komt veel meer “human interest” en “live style”. Een meisje uit Walle dat helemaal op haar eentje een fietstocht dwars door de provincie volbrengt, dat verdient aandacht. Artikels zonder foto’s kunnen niet meer. En op die foto’s staan minstens 17 personen. Er komt een ‘poll’ per week. Met vragen als: “wat denkt u van…”, afgewisseld met “geef uw mening over…” (Kritische antwoorden worden gecensureerd, anders komt de stadsubsidie in gevaar.) Namen van daders van criminele feiten en slachtoffers van ongelukken worden voluit geschreven.

Onze reporters moeten meer de baan op. Geen brand meer zonder plaatselijke correspondent. De marketeers willen spraakmakende coverstory’s. (In het vooruitzicht: alle reizen van het echtpaar Lieven Lybeer.) De documentatie-desk wordt opgedoekt. Overal komen clean desks in de redactielokalen. Dossierkasten gaan naar de kringloopwinkel.

Geen ochtendvergaderingen meer. Onze senior writer moet voortaan zijn pijp buiten gaan roken. Om resp. tijdverlies en ziekteverzuim te vermijden is het de redactie resp. verboden om nog dossiers in het stadhuis ter inzage door te nemen of de wekelijkse persbabbel met het College bij te wonen.

Met deze maatregel (de enige) ging de redactie wel akkoord, ter bevordering van de objectiviteit van de berichtgeving. De werklast voor onze equipe kortrijkwatchers (burgerjournalisten) daalt hiermee merkbaar, des te meer omdat ook onze PC’s voortaan afgesloten zijn van het internet waardoor nutteloos opzoekingswerk op kletskoeksites is uitgesloten. Stelregel is nu: geen bronnen raadplegen. Louter afgaan op café-praat en stiekeme telefoontjes van schepenen. Overigens bevordert het uitschakelen van check en double-check onmiskenbaar de kwaliteit van het gezinsleven van onze medewerkers.

Wel, nu begrijpt u waarom er hier vandaag een nieuwe rubriek HERSENSCHETEN is geopend.
Het kapitaal heeft de strijd gewonnen.
Alle redacteurs van kortrijkwatcher hebben zich met de dood in het hart neergelegd bij de krachtdadige zakelijke én redactionele eisen van de directie. (Het statuut dat de onafhankelijkheid van de redactie waarborgde is opgeheven.)
Ook bij onze burgerjournalisten moet er nog brood op de plank komen ! We vragen enig begrip hiervoor. De concurrentie tussen de Kortrijkse stadsblogs is moordend. Het was erop of eronder. Er dreigde een delokalisatie naar de weblogsite van Kooigem, een loonsvermindering, en een aantal C4’s op de koop toe.
Gelukkig komt er tot nader orde althans geen verhoging van de abonnementsprijzen.

De waterfactuur (2): marionettenspel

De gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur zal verdubbelen. Verwachte mééropbrengst 1,5 miljoen. Totaal dan: 3 miljoen ontvangsten. Onze verantwoordelijke schepenen vinden die nieuwe heffing nodig om te voldoen aan een Europese Kaderrichtlijn over Water. Zie vorig stuk. Goed onthouden dat het niet gaat om een belasting.

Maar troost u. In de komende gemeenteraad van 14 april wordt een subsidiereglement goedgekeurd voor het afkoppelen van woningen bij rioleringswerken. Bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in een straat moet het regenwater van de bebouwing worden afgekoppeld. Het wordt verboden om huishoudelijk afvalwater te lozen in een riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.
Dat brengt kosten mee voor de bewoners. (Tot 2000 euro?)
Het stadsbestuur is bereid om voor 50 procent tussen te komen, met een maximum van 1.000 euro. Voorlopig zullen in eerste instantie de bewoners van Marionetten, Gentsesteenweg en Groenpark de begunstigen zijn.

Deze peptalk ter inleiding, want ik wil eigenlijk helemaal iets anders zeggen.
Onze verantwoordelijke schepenen Alain Cnudde en Guy Leleu – niet Bral van milieu – overdonderen de pers met allerhande gegevens (cijfers en timing) in het kader van ons Totaal Rioleringsplan ofte Zoneringsplan. Bij ongeveer iedere zin die journalisten hebben genoteerd is kommentaar te leveren. Zeg maar: aanvullingen met een corrigerend karakter.

Eerst weer wat uitleg.

In het kader van het TRP om te komen tot een “goed-water-status” zijn er op de Marionetten volgens de Kortrijkse website volgende werken voorzien:
– de aanleg van een vuilwater- en regenwaterleiding
– de aanleg van een vuilwaterleiding in de Pres. Kennedylaan
– de afkoppeling van regenwater
– plus de heraanleg van de straat.

Raming van de kostprijs: 867.037 euro (ten laste van de Stad) en 241.417 euro (subsidies van de Vlaamse Watermaatschappij). Volgens de website van Stad.

Bon.
Het moet weer lukken.
Nog maar pas (26 maart) geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger en raadslid Carl Decaluwé een schriftelijk anwoord van Minister Hilde Crevits op een serie vragen over het rioleringsplan Marionettenberg.

1. Wat is de stand van dit project?
Voor het dossier (W202165) is een voorontwerp goedgekeurd door de ambtelijke commissie in het kader van de subsidiëring voor de aanleg van de openbare riolering.
De vastlegging van de subsidie werd aan de gemeente betekent in januari 2005.

2. Wat is de kostprijs van het project, ten laste van Stad en van de Vlaamse overheid?
De geraamde kostprijs voor de Stad bedraagt bedraagt 663.816 euro. Vergelijk met het bedrag op de Kortrijkse website. De subsidie van de overheid: 241.417 euro. Dit laatste klopt.

3. Wat is de verdere timing van het project?
Het subsidiebesluit voorziet dat er binnen de drie jaar na de bekendmaking van de gewestbijdrage een eindafrekening is ingediend. (Dus januari 2007.)
Maar Stad kon een verlenging bekomen. (Protesten van bewoners in verband met het afkoppelen van grachten via het privaat domein.)
De limietdatum voor de eindafrekening en het as-built-dossier is nu 30 april 2009. Maar Stad kan al werken aanbesteden vooraleer het ontwerpdossier de goedkeuringsprocedure heeft doorlopen.

Er rijzen hier vragen, en die kunnen beantwoord worden in de raadscommissie van morgen.

Hoeveel kost het rioleringsproject Marionetten nu eigenlijk?

Op 18 juli 2007 is hier al een stukje aan gewijd. Titel: “Riolen zonder scheute”.
In 2002 dachten we nog aan zoiets van 216.000 euro.
Vorig jaar werd de kosten geraamd op 1.108.455 euro (BTW incl.).
Maar wat zien we nu weer?
In de eerstkomende gemeenteraad is er op Marionetten een netaanpassing en ontdubbeling van het waterbedelingsnet voorzien. Naar aanleiding van de rioleringwerken komt er een ontdubbeling van het net met een lengte van 560 meter en een netaanpasssing van 660 meter. Het totale stadsaandeel bedraagt 76.515 euro. Daarvan wordt 59.000 euro betaald met AIK’s.
Het advies van de directie Financiën (Alain Cnudde) is ONGUNSTIG.

Wat is de timing van het project?

* Stad Kortrijk heeft een dossier over de Marionetten en Groenpark ingediend in 1997. 1997! Men drukte hierbij de intentie uit om de voorgestelde timing te respecteren.
* Vijf jaar later (2002) werd bij hoogdringdheid de wijze van gunnen van de werken bepaald. Om geen subsidies te verliezen.
* In juli 2007 keurt de gemeenteraad een nieuw ontwerpdossier goed. Voor de uitbreiding van de werken (riolering van het AZ Groeninge) vraagt men géén subsidies aan, want dit zou kunnen leiden tot een vertraging van het dossier !…
* Op 14 april aanstaande keurt de gemeenteraad een netaanpassing goed.
We gaan vooruit.
Het Vlaams Gewest geeft ons nog tot in 2009 een kans.

Is er eigenlijk al een aanbesteding gebeurd?
Hoeveel bedraagt de laagste inschrijvingsprijs?

Wat de subsidies voor de bewoners van de Marionetten voor de afkoppeling van hun woningen betreft zegt het stadsbestuur dat “de werken aldaar nogal uiteen lopen en dat men nog geen overzicht heeft van de te maken kosten”.

Onze waterfactuur (1): de Europese Kaderkrachtlijn Water

In de komende gemeenteraad van 14 april zal de meerderheid (inclusief de VLD-coalitiepartner die zich daar vorig jaar nog hardnekkig tegen verzette, en misschien ook de SP.A-Groen-Spirit-fractie ) de gemeentelijke heffing op uw waterfactuur verdubbelen.
Betaalt onze Groendienst die voor alles en nog wat leidingwater gebruikt ook die heffing? De gemeentelijke VZW’s (IVA’s en EVA’s)? SOK? PARKO? De Buda-toren?

En nog wel tot het maximum toegestane tarief, voor kleinverbruikers zijnde 1,1851 euro per m³ (inclusief BTW). Met ingang van 1 mei, bij de viering van Rerum Novarum.
De kosten van die zogenaamde gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) vindt u terug op uw waterfactuur onder de post “afvoer drinkwater”. De andere taks is de zogenaamde “bovengemeentelijke saneringsbijdrage” (BGSB), te vinden onder de post “zuivering drinkwater”.
NIEMAND DIE DIT ALLEMAAL OOIT AAN IEMAND HEEFT UITGELEGD. Staat niet in de Stadskrant.

De opbrengst van de GSB is volgens de stadsbegroting 2008 nu nog geraamd op 1,4 miljoen euro. Men hoopt dus op een verdubbeling van die ontvangsten. Moeilijk te vinden in het budget. Die post (art. 877/161-01) wordt heel gecamoufleerd genoemd: “Rechtstreekse prestaties betreffende de functies”. Je moet er maar opkomen. ‘t Is geen belasting hoor !
De verantwoordelijke schepen van milieu en lid van de Club van Rome Stefaan Bral nog niet gehoord in de pers over deze nieuwe heffing. Komt hij wel naar de aanstaande gemeenteraad?
Alain Cnudde (financiën) en Guy Leleu (openbare werken) steken de schuld van de verhoging op Europa. Op de zgn. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die ons zogezegd voorschrijft dat tegen 2015 de saneringsgraad van oppervlakte- en grondwater 100 procent dient te zijn.

Goed water (Fait bon)

Hebben die schepenen wel de KRW gelezen?
Algemeen streeft de richtlijn naar een “goede water status” voor alle waterlichamen tegen 2015. Streven naar! Naar “een goed water status”.
Er is nog een andere streefdatum. Tegen 2010 zorgen de Europese lidstaten ervoor dat de diverse watergebruikerssectoren (huishoudens, bedrijven, landbouw alleszins) een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van de kosten van waterdiensten. Wat is redelijk? Het maximumtarief??

Bovendien mogen de lidstaten de doelstelling betreffende kostenterugwinning via heffingen faseren en spreiden in de tijd. Zelfs uitzonderingen inzake milieu-maatregelen aanvragen voor meerdere jaren.
Kostenterugwinning van waterdiensten slaat volgens de KRW op drie soorten kosten. Niet enkel die voor het milieu, maar ook financiële kosten en kosten van hulpbronnen.

De KRW omschrijft totaal niet wat milieukosten precies inhouden.
In Vlaanderen worden ze gedefinieerd als zijnde de kosten van maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen, te verminderen of teniet te doen.

P

Ter attentie van de schepen van Financiën even een aanbeveling van de Europese Commissie uit 2000.
Let nu even goed op, of de prijs (P) van onze waterfactuur in Kortrijk klopt met de formule.

P = F + a.Q + b.Y

Waarbij
F = aanduiding van de vaste kosten
a = de heffing per gebruikte volume-eenheid
b = de heffing per veroorzaakte vervuilingseenheid
Q = de totale hoeveelheid watergebruik
Y = de totale veroorzaakte vervuiling

In de raadscommissie van aanstaande dinsdag kan Alain Cnudde uitleggen of de factoren a en b resulteren in P.
Bral (of Groen?) zal er daarbij wel op wijzen dat Y in feite de toepassing is van het “vervuiler betaalt” – principe.

De Europese Kaderrichtlijn Water werd in 2003 geïmplementeerd door het Vlaams Parlement via het “Decreet betreffende Integraal Waterbeleid”.
Daarin staat gewoon dat men uiterlijk en uitgerekend tegen 22 december 2015 “een goede (chemische, ecologische, kwantitieve) toestand van watersystemen wil bereiken. Het cijfer 100 procent is nergens te vinden.
Hierbij hanteert de overheid de beginselen van “de vervuiler betaalt” en de “kostenterugwinning”. Onze schepenen doen dit in de pers ook om de verdubbeling van de gemeentelijke saneringsbijdrage te verantwoorden. In een volgende aflevering zullen we hierbij wat nuanceringen aanbrengen.

Alvast nog dit.
In Vlaanderen bedraagt het niveau van de kostenterugwinning voor drinkwaterproductie en distributie nu reeds 100 procent. Voor afvalzuivering ligt het rond 50 procent. En voor riolering is er te weinig informatie om het dekkingspercentage in te schatten. Dit zegt de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Terwijl onze administratie dat blijkbaar wel kan.

________

Bronnen
Onnoemlijk veel.
Wat elk raadslid nog zeker dit weekend moet lezen is de scriptie van Steven Bielen over De Europese Kaderrichtlijn Water. Univ Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, academiejaar 2005-2006. Dit keer in het algemeen belang niet naar de ‘Ronde van Vlaanderen’ in Bellegem gaan.
Het staat allemaal op tinternet. Zie ook de adviezen en aanbevelingen van de SERV. En het WATECO-richtsnoer.

Over de nieuwe waterfactuur zullen we het nog hebben…

Wees gerust!
Kan wel nog een tijdje duren.
Intussen kunt u met gerust gemoed het stuk van raadslid Marc Lemaitre (SP.A) lezen. Op zijn weblog http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.

______

Ben nog niet klaar. Nog honderden bladzijden te gaan.
In afwachting een gedicht.

The water flows in the rivulets and streams,
to the grid on the street corner,
it stagnates and swells…
Then it hides, disappears, becomes as one with the air we breathe.
It dims the light. It lengthens the hours for lovers, prolongs solitude, deepens misfortune.

Jaime Sabines
(1926-1999)

Burgemeester is ook nog quaestor van de Kamer

Toen onze burgemeester Stefaan De Clerck nog Vlaams volksvertegenwoordiger was (van 13 juni 2004 tot 28 juni 2007) is dat kortrijkwatcher gedurende geruime tijd geheel ontgaan. Shame on you.
Nu hij (opnieuw) tot federaal volksvertegenwoordiger is verkozen mag dat niet meer gebeuren. We maken een harde afspraak; voortaan volgt de voltallige redactie zijn werkzaamheden in het Parlement op de voet. Iedere zitting (plenair of in de commissies) zal rechtstreeks op de website van de Kamer gevolgd worden. Al was het maar om te kijken wie aanwezig is.

Op 10 januari is onze burgemeester ook nog benoemd tot quaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor een termijn van twee jaar.

Wat is dat voor iets, een quaestor? Is dat veel werk?

Het College van Quaestoren bestaat nu uit zes leden, want Claude Eerdekens (PS) moest nog ergens voor beloond worden en het Vlaams Belang eiste met Guy D’Haeseleer ook zijn rechten op.
Er is geen quaestrix (v.) bij.

In de Romeinse tijd was een quaestor (Latijn: ‘hij die vraagt’) een toezichter op de schatkist en de financiën van de Republiek en het leger. Vier of maximaal tien van die ambten volstonden toen om de financiën van dat immense rijk in de gaten te houden.

Een quaestor is een soort penningmeester, een kassier.
Ons College van Quaestoren staat in voor het materieel en financieel beheer van de Kamer: de gebouwen, het personeel (benoemingen en afzettingen!), informatica, allerhande uitgaven. Men koopt een schilderij.

Stefaan De Clerck waakt dus voortaan over het budget van de Kamer. Reken maar dat het bij zo’n begroting algauw om ca. 115 miljoen euro (euro!) gaat. Het personeel kost al zowat 40 miljoen. De koffiekamer: 150.000 euro. Het wagenpark: een half miljoen euro.
Bij het eerstkomende verslag over het budget zullen we nagaan of onze burgemeester streeft naar een beheersing van de uitgaven. Of die niet hoger oplopen dan de voorziene dotatie.

Nog altijd niet kunnen achterhalen hoeveel de bezoldiging van een quaestor bedraagt. Toch zeker méér dan 25.000 euro?
Anderzijds kan het ons niet veel schelen.
Een kamerlid dat dit mandaat cumuleert met een uitvoerend mandaat op lokaal gebied (een burgemeester) mag op jaarbasis toch niet meer verdienen dan anderhalve keer de parlementaire wedde. Schat dit op iets in de orde van grootte van 156.000 euro.

Burgemeester is vast lid van de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen. Plus de Commissie voor de Vervolgingen. Dat zijn commissies die niet zo vaak bijeenkomen, en waar je zelden een verslag van ziet.

Nochtans zit burgemeester niet stil.
Hij is nu al mede-auteur van vijf wetsvoorstellen in verband met het Strafwetboek (roofmoord), de voorlopige hechtenis, de spijtoptantenregeling, de toegang tot het grondgebied. Allemaal hangend in de Kamer.

Er zijn ook reeds vijf schriftelijke vragen ingediend. Over grensoverschrijdende materies: belastingsstelsel, openbaar vervoer, sociale zekerheid. Maar de vragen of antwoorden zijn nog niet gepubliceerd, tenzij één.
Zie website van de Kamer. B014.

Nog dit. Het College van Quaestoren wordt bijgestaan door een uitgebreid en deskundig ambtenarenapparaat. Wie daarmee goed kan opschieten hoeft zelf niet erg veel werk op zijn vork te nemen. Men moet het wel even vragen, als “quaestor”.