Kon het voetbalvandalisme op de Grote Markt worden voorkomen ?

Bij de live-uitzending van de voetbalmatch AA Gent-KV Kortrijk op de ledwall van de Grote Markt hebben afgelopen woensdagvond 27 februari een aantal amokmakers duchtig van zich laten horen en zien.
Volgens ooggetuigen was het al bij het begin van de match duidelijk te merken dat er een drietal dronken toeschouwers bereid waren om bij de eerste de beste gelegenheid over te gaan tot vandalenstreken. De gevaarlijke “side” was dus al door leken in het vak gefocust. Het ingrijpen van de politie kwam te laat. Ook op het Schouwburgplein waarnaar het gespuis was gevlucht.
Waren er dan geen stewards? Geen stadswachten?
Bestaat er bij interventies niet zoiets als een 10-minuten-regel?

En werkten die vier camera’s wel op het Schouwburgplein? Ook die op de toren van Sint-Maartenskerk?

Op de komende politieraad van 31 maart zouden zowel de burgemeester als de korpschef wat opheldering kunnen geven over het verloop van de gebeurtenissen en het politieoptreden.
En in de komende gemeenteraad van 10 maart kan raadslid-voetbalfanaat Patrick Jolie gerust als aanstichter van het feestgebeuren wat mondelinge vragen stellen.

Merkwaardig intussen is dat de overigens uitstekende website van de politiezone VLAS geen melding brengt van de feiten, terwijl die webstek de loffelijke gewoonte heeft om praktisch dagelijks allerhande politioneel nieuws te melden. Ook over criminaliteit.

Voetbal zou moeten een feest zijn.
Naar verluidt zou de burgemeester (verantwoordelijk voor de openbare orde) al op voorhand gesuggereerd hebben dat hij op die voetbalavond liefst geen politie zag in de buurt van de Grote Markt.

Nou, dat is dan een inschattingsfout.
Dat er geen gasten naar de markt zouden komen met een stadionverbod?? Dan zijn ze nog dommer dan we dachten.

In de zgn. basisnota van de politiezone VLAS staat dat alle evenementen die op voorhand zijn aangekondigd beoordeeld worden op het risico van een verstoring van de openbare orde. Hierbij is het de veiligheidsofficier die daarover de korpschef adviseert.
Een eerste tussenkomst in de politieraad zou de vraag kunnen zijn hoe dit advies voor de gebeurtenis van vorige woendagavond op de Grote Markt dan wel luidde. En wat de burgemeester daarmee heeft aangevangen.

Pertinente vraag omtrent de verantwoordelijkheid is nog wie nu eigenlijk de organisator was van de uitzending van de match op de lichtkrant. Toch niet raadslid Patrick Jolie?
De voetbalwet responsabiliseert de organisatoren van een voetbalmatch.

Goede praktijken

Een interessant gegeven is nog dat de politiezone VLAS als enige in België een “conceptuele aanpak van een geïntegreerd voetbalbeleid” heeft uitgewerkt. Al in 2004. Dat is wat men noemt: een Goede Praktijk-document. Het draagt het nummer GP-5456-03 en de leden van de politieraad kunnen dat vinden op internet als ze daar nog nooit spontaan kennis van hebben gekregen.

Het document vergt de inzet van alle voetbalgerelateerde partners: clubs, supportersverenigingen, enz.
(Tussen haakjes: in de laatste politieraad werd een nota uitgedeeld waarin de politie inzake het bewaken van de veiligheid het gebrek aan medewerking van KVK aanklaagt. Tekort aan stewards, geen interesse voor informatievergaderingen.)

De Goede Praktijk-regel voorziet dat alle matchen voorafgaandelijk in types worden gecatalogiseerd. Hiertegenover staat een vaste personeelsinzet; een vast aantal personeelsleden specifiek opgeleid en getraind rondom het terrein en het voetbal in het algemeen.

De publieke live-uitzending van een voetbalmatch is toch ook een (risico)type? En behoort tot “het voetbal in het algemeen”.

Nog in de GP-5456-03 leest men dat alles vertrekt vanuit het basisschema openbare orde bij verschillende matchen. Voor iedere functie worden in het “dispositief” vaste actiekaarten gemaakt. Ook voor de zgn. ‘spotters’.
Was er een actiekaart voor het evenement van 27 februari? Stond daar dan in dat er GEEN actie was voorzien?

O ja.
GP-5456-03 beoogt nog voor de inzet van politiediensten een kostenreductie van 20 procent. Het aantal manuren is in vorig seizoen nochtans weer gestegen.
Over die kosten later een keer meer.

Coming up…

Stadsambtenaren gaan weer naar Cebu! Vuilnis en modder composteren. In volgend nummer: de vraag waarom. Of voormalig schepen van milieu Philippe De Coene dat weer niet ziet zitten? En of hij gelijk had ?!

Er is een dienstorder van het departement Ruimtelijke Ordening dat stof doet opwaaien in de sector “sociale huisvesting”! Ook lokaal. Zie het weekblad VISA van het ACW. In ons vrijdagdagnummer meer hierover.

We hebben een lichting nieuwe cultuurfunctionarissen! Een heel peleton. Hoe zijn we daar zo aan gekomen? Machtgeld Klaargoud geeft opheldering. Een dezer dagen.

Die voetbalhooligans zijn dure jongens en nochtans heeft de politiezone VLAS als enige een ‘Goede Praktijk’ terzake voetbalgeweld! Konden de rellen op de Grote Markt worden voorkomen? Ja of neen. Aan u het woord. Stuur uw formulier in.

Hoeveel bussen kunnen nog geparkeerd op Kortrijk Xpo? Straks meer hierover in gesprek met raadslid Hans Masselis.

Er komt geen kennisgeving van de niet-politieke activiteiten van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad! Is schepen Bral nog aan den dop? In bijlage: komt er een ‘paspoortverplichting’ voor onze politieke mandatarissen, te vergelijken met die van de coureurs? Met de melding waar zij zich dagdagelijks bevinden en wat zij daar dan doen? De deontologische code. Wat denkt u daarover? Antwoord hier.

In het komend glossy-nummer van mei: de eerste relevante jaarrekening (2007) van de nieuwe coalitie CD&V-VLD. Met commentaar van advocatenkantoor huize Laga versus Publium. Kijk uit. Stuur uw reactie op blog wuwuwu.kortrijkbalieadvokaten.org.

EXCLUSIEF
Dubbel-interview met de conciërge van het (nieuwe!) stadhuis en de garagist van de wagen van de burgemeester. Straks nog gedubd op WTV. Liplezers gevraagd. We drukken alles.

En nog zoveel dingen meer, in deze zich organisch steeds vernieuwende en groeiende sensatiekrant. Nog meer foto’s. Kleiner formaat. Iedereen content. Bij eerste lezing hier: een gratis voetnoot. Hoekje uitknippen.

Opgelet!
Hier steeds machtig alles wat u wilde weten en NU nog altijd niet durft vragen. Niet bang zijn.
Win een prijs. Antwoord op de vraag : hoeveel ?
Bekijk ook onze websiet. Aarzel niet.

P.S.
Deze tabloid zoekt geen medewerkers. Spontane sollicitaties worden niet beantwoord. Graag uw reacties. Reageer NU.