We mogen het nog altijd niet weten (2): wie zit er in Cannes ?

De internationale en prestigieuze vastgoedbeurs MIPIM (Marché International des Professionnels de l’ Immobilier) in Cannes mag zich sinds dinsdag of woensdag (staat niet in de lokale pers) weer verheugen in het bezoek van een Kortrijkse delegatie.
Iedere dag wel speur ik op de videobeelden die de beurs op zijn webstek uitzendt naar bekende gezichten. Factfinding over de namen van onze vertegenwoordigers, het waarom van deze dienstreis, de voorgenomen resultatenverbintenis en de (reuze)kosten is een hels karwei.
Geen Collegebesluiten te vinden hierover. Bestuurders van het stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) weten dat de directrice even weer weg is, maar verder niet veel meer. Op de website van Leiedal: geen nieuws over hun vertegenwoordiging.
Gemeenteraadsleden (dat zijn wij) zijn zoals in het verleden totaal nergens van op de hoogte. Zullen onze verkozen vertegenwoordigers dit jaar eens keer spontaan om een verslag vragen van de vierkoppige stadsdelegatie? Met welk project zal de burgemeester nu weer spontaan terugkomen?

Lees in afwachting van meer nieuws nog eens dat werkelijk ongezouten stukje van 19 maart 2005, getiteld: “Antwerpen hield in Cannes de boot af. Kortrijk en Gent niet”. Kijk ook op de website van de nachtclub “Le Bâoli”, of je daar soms de burgemeester ziet, of schepen Wout Maddens. Rubrieken: VIP, Vidio. Je kunt er een fles Bourgogne krijgen voor 3.900 euro.
Cannes is ook beroemd om zijn drentelende, flanerende dames met schoothondjes. Schoon!

We mogen het nog altijd niet weten (1): de activiteiten van burgemeester en schepenen

Al in een uitermate verlaat stuk van 19 december 2007 is aandacht gevraagd voor een art. 70 van het Gemeentedecreet waarin staat dat de burgemeester en de schepenen de gemeenteraad (dat zijn wij, kiezers) schriftelijk op de hoogte moeten brengen van alle bezoldigde activiteiten die zij naast hun mandaat uitoefenen.
Zoiets.
Dus over alle activiteiten (ook in de privé-sector) waarvoor men enige vergoeding opstrijkt; zelfs al gaat het slechts om presentiegeld of een onkostendeclaratie. Emolumenten. Gouden handdrukken.
En volgens de gezaghebbende Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kan dit punt ook geagendeerd in de openbare zitting van een gemeenteraad.

NPC

Nog in december vorig jaar heeft de fractieleider van het Vlaams Belang Maarten Seynaeve hierover een schriftelijke vraag
ingediend.
Het is nu wel stilaan merkwaardig om aan te zien dat het VB alhier te Kortrijk de enige fractie is die nog oog heeft voor de ooit zo geroemde Nieuwe Politieke Cultuur (NPC) die in de vorige eeuw ondermeer de openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel voerde. Dat komt wel omdat die partij (VB) nog nooit vanuit de oppositie naar de regerende meerderheid heeft kunnen switchen. Zich niet verplicht voelt tot daarbij gepaarde danspasjes.
Bij deze vergeven, en we doen voort.

Seynaeve vroeg dus wanneer het College aan die decretale verplichting zou kunnen voldoen.
Daarop is pas deze maand een antwoord gepubliceerd in het “Bulletin van Vraag en Antwoord”.

Ongeveer alle indieners lezen dit Bulletin. Journalisten niet. Andere raadsleden niet. Kennen niet eens het bestaan ervan. Terwijl men de antwoorden ziet op de website van Stad (vanboven), evenwel zonder de meest pertinente bijlagen.

En dat antwoord is op een potsierlijke wijze volkomen naast de kwestie. Men maakt er zich vanaf met de bemerking dat art. 70 van het decreet niet nader bepaalt wanneer die activiteiten van de leden van het schepencollege dienen kenbaar gemaakt aan de raadsleden (dit is: de bevolking).
Potsierlijk is dat.
Het nieuwe schepencollege is naar iedereen weet al in januari 2007 geïnstalleerd en veel redelijke mensen verwachten hierna dat de lijst van activiteiten van die gasten binnen de kortste keren in de maand februari of maart kunnen openbaar worden gemaakt, met zelfs op geijkte tijdstippen mogelijke wijzigingen. Dat is politiek.

Onze andere Stefaan

(Zo heeft bijv. schepen Bral sinds kort weer een knelpuntenjob gevonden. Waaromtrent zijn kiezers – enkel om zijn tijdsgebruik en zijn besognes – zich nu kunnen afvragen in hoeverre hij nog het algemeen belang in Bissegem kan behartigen.)

Het schepencollege verwees ook naar de federale wetgeving die zegt dat ondermeer burgemeesters en schepenen jaarlijks verplicht zijn om bij het Rekenhof een lijst van mandaten (ook ambten en beroepen) en een vermogensaangifte in te dienen.
Ja, ja. En dit moet gebeuren vóór 1 april.
Maar dat heeft er allemaal niets mee te maken, met die vraag van Seynaeve. Om te beginnen slaat die in te dienen lijst bij het Rekenhof op het jaar tevoren. De gemeenteraad (dat zijn wij) wil me dunkt NU weten welke activiteiten burgemeesters en schepenen in 2007 uitoefenden PLUS op dit ogenblik in DIT jaar 2008. (De lijst van het Rekenhof voor 2007 wordt normaliter pas in augustus 2008 gepubliceerd in het Staatsblad.)

Raadslid Seynaeve was niet helemaal content met dit schriftelijk antwoord en heeft het punt geagendeerd in laatstleden gemeenteraadszitting van 11 maart.

Ach, ach.
Het antwoord van de burgemeester was weerom heel ontwijkend.
Enerzijds zegt hij te willen wachten op 31 maart, tot zijn collega’s hun mandatenlijst hebben ingediend bij het Rekenhof. Zoals gezegd slaat die lijst op activiteiten van het vorige jaar 2007, en al of niet bezoldigd.
Anderzijds opperde de burgemeester dat hij om advies zal vragen aan de West-Vlaamse gouverneur. Advies! Waarover?
Is onze burgemeester momenteel geen jurist meer? Was hij ooit minister van Justitie?
Advies van vragen aan gouverneur Breyne, die al zoveel mandaten op zijn schouders torst? Zijn werkzaamheden rondom het Eurodistrict: volkomen gratis!

EEN ALERT GEMEENTERAADSLID VRAAGT NU AL NAAR HET REGISTER VAN UITGAANDE EN INKOMENDE POST.

Gelukkig had Seynaeve al wat adviezen over de kwestie van andere gouverneurs opgescharreld.
Die van Vlaams-Brabant wist zelfs te melden dat burgemeesters en schepenen ook hun vergoedingen, wedden en presentiegelden dienen op te geven, voor zover die althans voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt.
En diezelfde Brabantse gouverneur zei er nog uitdrukkelijk bij dat dit alles niets te maken heeft met de federale verplichting tot indiening van een mandatenlijst en vermogensaangifte.

De gouverneur van Antwerpen heeft al zijn licht laten schijnen over de vraag wanneer activiteiten van leden van het Schepencollege kenbaar worden gemaakt. Blijkbaar op basis van een klacht van een fractie van een gemeenteraad uit zijn provincie. Hieruit blijkt dat de gouverneur zich erover verheugd dat het betrokken Schepencollege het punt zou agenderen in de maand februari.

Low profile

Bij de tussenkomst van Seynaeve in de laatste gemeenteraad
hebben alle ‘democratische’ partijen een uitermate laag profiel aangehouden. Niets gezegd.
Noch Philippe De Coene, noch Koen Byttebier, noch Filip Santy – democratische fractieleiders en sinds de vorige eeuw aanhangers van de NPC- konden het over hun lippen krijgen om te vragen aan de burgemeester: “Allez, doe daar nu een keer wat aan!”
Hou het simpel…

P.S.
Waarom willen wij – burgers, Kortrijkzanen – dat allemaal weten?
Mijn antwoord hou ik in beraad.
Maar wie beantwoordt er die vragen in het “Bulletin”? Op wiens gezag?

Het moet nu maar een keer gedaan zijn !

Wat moet er nu maar een keer gedaan zijn??
Veel ! Zeer veel. Nagenoeg alles. Zie ook archief.

Gisteren heeft raadslid Eric Flo van de lijst Dedecker (voor hoelang nog?) in de gemeenteraad de burgemeester bestempeld als een leugenaar. Mag niet. Dat is reputatieschade veroorzaken. Stefaan De Clerck vertelt wel een keer halve waarheden, of hij zegt niet alles. Dat is waar. Nog gisteren deelde hij een kalender mee van de komende gebeurtenissen zoals de opening van de paasfoor. Maar hij vertelde niet dat er morgen alweer een vierkoppige delegatie met het vliegtuig vanuit Rijsel vertrekt naar de beruchte MIPIM-beurs in Cannes. Dat mogen de raadsleden en de Kortrijkzanen niet weten. Hoeveel dat kost, wat men daar gaat doen. Staat zelfs niet in een Collegebesluit.

Raadslid Tone Sansen verwart Oezbekistan met Oostakker. Vroeg naar de veiligheidsrisico’s aldaar. Het moet nu een keer gedaan zijn dat hij tinternet niet kan of wil raadplegen. De website van Buitenlandse Zaken.

Dat moet ook gedaan zijn. Dat Filip Santy (CD&V) een zogezegd dringende maar nutteloze motie indient over de sluiting van het postkantoor te Heule, enkel en alleen om de pers te halen en op een goed blaadje te staan bij de Heulenaars.

Leraren kunnen er nu maar een keer mee ophouden om scholieren naar de gemeenteraad te sturen, terwijl ze daar zelf nog nooit een voet aan de grond hebben gezet. Hun leerlingen geeneens inlichten over het bestaan van een onmisbare politieke stadsblog zoals “kortrijklinksbekeken”. Zodat die leerlingen er geen snars van begrijpen en zich zo spoedig als mogelijk naar Den Trap reppen.

Jan Deweer van het VB stelde een mondelinge vraag over het vandalisme op de Grote Markt bij de vertoning van een voetbalmatch. Zo is voor de verantwoordelijke burgemeester de kous af. Want op een actualiteitsvraag volgt geen debat. Dat men dat niet weet moet maar gedaan zijn.

Raadslid Philippe De Coene (SP.A) stuurde op vorige dinsdagavond per email nog een vraag binnen. Reglementair. Wat niet meer kan is dat men op het stadhuis vanwege een ‘technische fout’ vindt dat de vraag te laat binnenliep. Het is niet de eerste keer dat dit voorvalt. Het moet de laatste keer zijn, met ons peperduur “e-decision-systeem”.

Op de gemeenteraad heeft men een plan voorgelegd om voor miljoenen euro aan brandweermateriaal te kopen. Zonder één woord algemeen goedgekeurd.

Het moet nu een keer gedaan zijn dat de burgemeester niet spontaan verslag uitbrengt van beslissingen bij het SOK, van workshops, dienstreizen, inkomende en uitgaande post, de oprichting van het Eurodistrict, de conferentie van burgemeesters, Futurotextiel, Wuxi, enz.

Schepen Jean de Béthune kwam om 20u24 nogal ordentelijk binnengestapt in de zitting. Zonder papieren. Schepen Stefaan Bral had toen net zijn telefoongesprekken buiten de raadzaal stopgezet.

De burgemeester mag niet meer beletten dat schepen Marie-Claire Vandenbulcke nog eventjes wil repliceren op een vraag.

Eigenlijk wordt het steeds duidelijker dat de burgemeester niet tegelijk zou mogen voorzitter zijn van de Raad.

De burgemeester vindt dat de kosten voor de workshop over de designfabriek lager liggen dat wat is genotuleerd in het Schepencollege. 13.000 euro tegenover 27.000.

Raadslid Vincent Van Quickenborne (VLD) prees bij de mondelinge vragen het optreden van raadslid Pieter Soens in het stuk de “Paradijsvogels”. Daar dienen mondelinge vragen niet voor.

De raadsleden Roos De Broeck-Heuvelman, Isa Veschaete, Els Maertens, Sliman You-ale, Martine Vandenbussche, Nele Claus, Joost Ghyssel, Elisabeth Vandamme menen nog altijd dat zij het woord niet mogen nemen in de gemeenteraad.

Een ‘cordon sanitaire’ rond het VB wil niet zeggen dat men raadslid Maarten Seynaeve mag afsnauwen.

Een gemeenteraad moet stipt beginnen. Net als een voetbalmatch. Het kan niet dat de burgemeester even moet drentelen om de zitting te openen omdat de Raad nog niet voltallig aanwezig is.

Waarom nemen raadsleden nog altijd geen notities?

Waarom vernemen mandatarissen van alles uit de pers?
De Raad van Bestuur van de Musea heeft in de bladen kunnen lezen wie conservator wordt van het Vlasmuseum.
Acht u dat mogelijk dat de Raad van Bestuur van een firma niet eens weet heeft van de procedure tot aanstelling van een topmanager? En de aanstelling ervan leest in de perse? Acht u dat mogelijk?

De (openbare) notulen van het Schepencollege vermelden niet meer welke bezwaarschriften (bijv. over belastingen) zijn ingediend en wat voor gevolg daaraan is gegeven. Dat kan toch niet?

Stand-up comedian in de gemeenteraad

Vanavond volgt er weer een optreden van raadslid Eric Flo (LDD) in de gemeenteraad.
Met Carl Decaluwé zal men niet lachen, maar wel met onze Flo.
En met al die raadsleden die er voor de rest van hun jaren maar democratisch blijven bij zitten te zitten, daar willen we ook wel niet om lachen.
Kiezers, ‘t is niet eerlijk.

Flootje doet zijn tussenkomsten normaliter rechtopstaand, vandaar de titel van dit stuk. Burgemeester-voorzitter kan hem daarbij nauwelijks in toom houden.

Wel nooit vergeten dat Flo op zijn manier heel soms pertinent (pertinente) dingen aankaart. Jaja. Jaja. Wel niet altijd goed verwoord. In de politiek is dit dodelijk, de gave van het woord ontbreken.
Waarbij alle pseudo-dossierskenners in de gehele gemeenteraad zich dan meesmuilend verkneukelen over de onkunde van hun mede-verkozen raadslid. Wie kan daarom malen? Toch niet al die raadsleden die al heel hun politiek leven niet weten wat zij …(ik vind geen woorden)/

Flo dan niet helpen om hem bij te staan over wat hij nou wel even wou zeggen.
Het eerste beste gehandicapte CDV-raadslid heeft in de gemeenteraad in het verleden al van veel meer attentie genoten.
Rolstoel. Secretaris met presentiegeld.

Flo verdient dit allemaal ook. (Net als vroeger: schepen Joël Devos.)
In onze Raad maken de leden zich onderling vaak vrolijk over zichzelf, vooral als ze evenmin als Flo over iets afweten, iets kunnen, iets kennen, en niets doen.
Flo is nu de gekwetste prooi.

Maar wie is Eric Flo?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 stond hij op de zesde plaats van de lijst ‘Vlaams Belang’ en werd meteen met 375 naamstemmen verkozen.
Na nauwelijks drie zittingen werd hij door de partij geroyeerd. Hij had het namelijk bestaan om zich te onthouden bij het voorstel van het Vlaams Belang om de staatsie portretten van de koning en koningin uit het stadhuis te verwijderen. De werkelijke reden zat dieper. De partijleiding verwachtte zich algauw aan tussenkomsten in de Raad die zouden kunnen leiden tot enig hoogdringend medisch ingrijpen van de MUG.

Wie herinnert zich niet zijn hilarisch voorstel om subsidies te verstrekken voor al wie exotische (tropische) fruitbomen zou aanplanten, – nu de aarde toch aan het opwarmen is? Of die keer dat hij bij een budgetbespreking bezig was met een post uit de verkeerde kolom (een ander jaar).
De pers verwaarloost hem ten onrechte. Hij is de ster van de oppositie.

Vanaf april vorig jaar zetelde Eric Flo dan maar als onafhankelijke. Op 14 januari van dit jaar stelde hij zichzelf aan als voorzitter van de lokale afdeling van Lijst Dedecker. Hij vroeg aan de burgemeester om voortaan te mogen zetelen als vertegenwoordiger van die partij, als een éénmansfractie. Niet toegestaan.
Niettemin dient Flo nu zijn schriftelijke tussenkomsten in op papier met het logo van lijst DD.

We citeren straks even letterlijk de vraag (of is het een voorstel?) dat het raadslid vandaag zal indienen.
Hij wil een wijziging van het “charter aan zelfstandigen”. Over welk charter hij het heeft wordt niet nader toegelicht.
Er is hier in oktober 2007 wel eens een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Stad, de NV Sint-Janspoort en het Stadsontwikkelingsbedrijf over ondermeer de oprichting van een handelsdistrict (BID) en een Pandenfonds. Met als terugvalscenario de oprichting van een vzw “Centrum Kortrijk”. (Men is daar nu volop mee bezig.) Flo heeft zich toendertijd onthouden.

En nu wil hij een niet nader omschreven vzw oprichten.
Citaat uit het voorstel (of de vraag):
“Met deze wil ik vragen dat de Stad meewerkt aan het opstarten van een vzw en deze zo snel mogelijk laat erkennen door de belastingen; zo kan de vzw de fiscale attesten afleveren bij betaling.”

Zo staat het er. We vinden niets uit.
Het voorstel gaat aldus verder:
“(Met deze wil ik vragen) dat de Stad meewerkt aan het opmeten van de winkelruimtes.”
“Dat de Stad gratis een zaal ter beschikking stelt voor de eerste vergadering, waar men een bestuur kiest en een voorzitter.”

Maar wat als die vzw er eenmaal is?
Flo benadrukt: “Wanneer deze vzw aan de Stad voorstellen aanbiedt deze te aanvaarden en als er grote werken zijn het gemeentepersoneel in te schakelen, en dit tegen een sociaal tarief.”
Want: “Geef de zelfstandigen een eerlijke kans te overleven tijdens de werken en ook daarna.”

Zo.
Nu verstaat u waarom heel de top van lijst Dedecker komt kijken naar het optreden van zijn nieuwste aanwinst en voorzitter van de lokale afdeling.
Ik verneem uit goede bron dat Ivan Sabbe (co-voorzitter van de lijst DD) – uit voorzorg ook een dokter-psychiater heeft ingeschakeld in de visitatie-commissie. Voor het geval Flo totaal verbitterd en in opgewonden toestand de zitting moet verlaten.
Aan weerszijden begeleid door twee wijkinspecteurs.

FLO MOET BLIJVEN.
Omdat hij het enige, meest onnozele (in bijbelse zin) raadslid is uit de Kortrijkse politieke geschiedenis.

P.S.
De vraag van Flo is in feite een voorstel.
Kan Ivan Sabbe uit Hulste niet een keer als voormalig raadslid aan zijn partijgenoot uitleggen dat een voorstel uit drie delen bestaat? Een toelichting, een motivatie (met eventueel de financiering) en de eigenlijke tekst van het voorstel waarover dan kan gestemd worden.

Topfiguren lijst Dedecker komen vandaag luisteren naar de Kortrijkse gemeenteraad

Meer nieuws volgt, van zodra ik meer weet over de waarom-vraag.

De telexen lopen binnen…
Voormalig raadslid Ivan Sabbe (PVV) komt zeker reeds vanaf 18u30. Wil zijn collega’s uit de vorige eeuw terugzien. Nostalgie?
(Ivan Sabbe is nu co-voorzitter, CEO en geldschieter van de partij DD.)
Later op de avond nog verwacht: volksvertegenwoordiger Ulla Werbrouk, vergezeld van Jean-Marie in eigen persoon. Jurgen Verstrepen neemt alles op video.
De volledige lijst van de LDD-delegatie wordt pas in de late namiddag door Belga gepubliceerd. Met motivatie van de visitatie.
Ben zelf benieuwd.
Komt Rudy Aernoudt ook (voozitter LDD West-Vlaanderen)?

De Korpschef van de politiezone VLAS stelt een ‘actiekaart’ op voor eventuele interventie van de manschappen. Men wil in verhoogde staat van paraatheid zijn.
De wijkagent van het stadscentrum wordt verzocht in het centrum aanwezig te zijn. Alle straathoekwerkers nemen post op de hun toegewezen straathoek. Het horecaplan schiet in actie want Ivan Sabbe belegt etentje in het restaurant van wacht.

Burgemeester is er evenwel niet gerust in en wil tijdens de middaglunch op het dakterras van het stadhuis een spoedvergadering beleggen van het strategisch College.
En raadslid Eric Flo weet nog nergens van!
Volg de gebeurtenissen op RRS-feed.

***
Wie komt er nog?
Alle medestichters van de lokale afdeling: ondervoorzitter Christiaan Delodder, secretaris Bjorn Verheye, Peter Vandekerkhove, Dominique Viaene, Frank Bertin, Wim Glorieux, Ronny Van Eeckhoutte.
De top van de regionale afdeling Kortrijk-Menen-Waregem: voorzitter Thierry Deneire uit Marke, ondervoorzitter Jan Amssons uit Kortrijk.

Maar waarom al dat volk?
Men wil stand-up comedian Eric Flo aan het werk zien. Wordt hij geroyeerd uit de partij?
Zie volgende bijdrage.

Quote van de dag / voeling krijgen

Raadslid Els Maertens (SP.A) vervangt even partijgenote Petra Demeyere tijdens haar zwangerschap. Is vorige maand daarmee begonnen en moet nu nog twee gemeenteraadzittingen uitzitten.

Ondervraagd over haar voornemens zegt zij in de pas verschenen Stadskrant van maart:
“Ik zal nu proberen voeling te krijgen met de hangende en lopende dossiers. Ik zal deze dossiers opvolgen en erop toezien dat de gemaakte afspraken naar de leden van de gemeenteraad en de burgers correct verlopen”.

Els, nog twee gemeenteraden te gaan.
Tot morgen in het stadhuis, alvast.
Afgesproken. De publieke tribune van burgers belooft u van alles correct te laten verlopen, als u een agendapunt van deze en vorige en volgende zitting op uw beurt correct opvolgt. Keep in touch. See you.

Naar een heet gebakerd juridisch debat over sociale huisvesting (2)

Het is na enig eenzijdig tieren-en-tuiten toch nog tot een gemoedelijk, therapeutisch telefonisch gesprek gekomen met raadslid Carl Decaluwé.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat hij in de komende gemeenteraad van 10 maart zijn vraag zal intrekken om op Goed te Boevekerke minimum 25 procent sociale woningen te voorzien.

Het werd voor ons beiden algauw duidelijk dat de definitie van een ‘sociale woning’ actorgericht is: zo’n woning wordt pas als ‘sociaal’ beschouwd als ze door een specifieke rechtspersoon (bijv. een huisvestingsmaatschappij) wordt gerealiseerd en/of verkocht. Wie ziet er nu Stad of het SOK een woning bouwen voor armlastige particulieren?
De actorgerichte definitie van sociale woningen kan dientengevolge niet worden doorvertaald in ruimtelijke ordening (R.O): het opleggen van een vast aantal van die woningen (of zelfs ‘betaalbare’ kavels) is geen wettig typologievoorschrift, noch in een BPA of RUP, noch in een stedenbouwkundige verordening.
Cf. het dienstorder RWO 2006/1.

Ook daar waren we het samen met Carl na enig geblaf en stompen spoedig over eens: in R.O. kan wel een divers kavel- of woonaanbod opgedragen worden.
Bijvoorbeeld een bebouwingstypologie zoals vrijstaande, halfopen of gesloten bebouwing, een eensgezinswoning, enz. En om onduidelijkheid te vermijden verdient het zelfs de voorkeur om de term ‘sociale woning’ niet te gebruiken bij ruimtelijke typologieën. Dienstorder!

Aan het eind van ons aangenaam onderhoud uitte Carl Decaluwé zelfs enige confidenties.
Hij verklapte dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het eens was met de juridische argumenten die aan de grondslag liggen van het dienstorder van de secretaris-generaal van het departement R.O.
Lees maar eens http://admin.vvsg.be, zo raadde Carl ons aan.

En hij kende nog vanbuiten het arrest van de Raad van State, nr. 173.942 van 9 augustus 2007. In de zaak A.179.003/X-13.091.
De provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan verzochten toen om het dienstorder RWO 2006/1 te schorsen. Die vordering tot schorsing werd verworpen.

Naar een heet gebakerd juridisch debat over sociale huisvesting (1)

In de komende gemeenteraad zal raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V-ACW) een heel ingewikkeld juridisch onderwerp aansnijden met bovenal een zeer sterke ideologische ondertoon.
Het gaat bijvoorbeeld ook over ‘sociale mix’. En geld. Grondbezitters. Aannemers. Makelaars in gronden. Nog geld. In de toekomst: straathoekwerkers op Hoog-Kortrijk. (Dit is nu wel een voorspelling.)

Ofwel wordt het de eerste echte publieke confrontatie tussen rechts en links (bestaat nog) in de CD&V-VLD-coalitie, ofwel zal de burgemeester de zaak verwijzen naar een of andere commissie, bijgestaan door onze traditionele huisadvocaat in deze materie. Ofwel zal men relax wachten op een of ander decreet. Ofwel zal iedereen van onze vertegenwoordigers op dat uur van de interventie komende maandag te moe zijn. ‘ t Zijn ook maar mensen. En ge moet nog een keer kunnen lachen ook. Reken er maar op, volgende maandag. Half tien.

Het debat kan lang uitdeinen, tenminste als de Raad zich goed heeft gedocumenteerd.
Wat zouden raadsleden zoal aan informatieve notities kunnen bijhebben om met enige vrucht deel te nemen aan het debat?
Een stuk van kortrijkwatcher dd. 27 februari, getiteld “Naar 25 procent sociale woningen?” Bepaalde persberichten van de Vlaamse Confederatie Bouw over sociale verplichtingen bij de bouw van nieuwe woningen. Een Vlaams voorstel van resolutie uit 2006 over betaalbaar wonen. Beleidsbrieven en afsprakenkaders van minister van Mechelen over ruimtelijke ordening en grondbeleid. Tot en met die van 2008. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van jaren her. Het niet-bindend gedeelte weliswaar. Oppassen.
Sommige artikels (niet allemaal) uit decreet Ruimtelijk Ordening. Eén pagina uit het Woonregieboek van onze regio Zuid-Westvlaanderen over de 11 procentregel. Met één van die prioriteiten.

De Wooncode. Vele verslagen van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement. Wat Carl Decaluwé daar allemaal niet gezegd heeft. Ook belangrijk. Luchtfoto’s van Goed te Boevekerke. Een artikel uit Res et Jura Immobilia (nr.337,2007). Afspraken makelaars en potentiële aannemers. Van alles wat.
Bedenkingen van Vlaams volksvertegenwoordiger-specialist wonen Patrick Lachaert (VLD). Bandopnamen en telefoontaps vanuit het kabinet Van Mechelen. Het dagboek van voormalig schepen en Leiedalvoorzitter Frans Destoop.
Copies van mondelinge verslagen en stemmingen uit de eigen Kortrijkse gemeenteraad over de zaak. Ja, dit ! Verslagen van het bestuur van ons autonoom gemeentebedrijf, het SOK. Standpunten van onze afgevaardigden aldaar. Inclusief die van de burgemeester. Moet allemaal kunnen.
Ook een paragraaf uit het bestuursakkoord CD&V-VLD bij de vorming van de nieuwe coalitie. Ja!

En als dit allemaal niet kan, dan moet men er maar een keer enigszins niet over beginnen.
Ruziemakers!
Waarover men niet kan spreken moet men zwijgen. Een oud gezegde, dit keer niet Chinees.

Waar is het voorontwerp van het nieuwe decreet over grondbeleid? (Zou Carl Decaluwé daar nu kunnen mee uitpakken?)

ZEKER ALLEMAAL NIET BIJ HEBBEN :
PRINTS VAN DE WEBSITE VAN ONZE STAD KORTRIJK OF VAN DE WEBSITE VAN ONS STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF.
Daar staat gewoon niets op, over die alom bekende stadsverkaveling Goed te Boevekerke. (Nog eens kijken bij Leiedal.)

Maar bovenal het dienstorder RWO 2006/1 van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening.

Want waarover gaat het?
Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) (ja?? Trui dan toch? kan niet) zijn al jaren bezig met een verkaveling (3,4 ha) op Hoog-Kortrijk, Goed te Bouvekerke gelegen in de buurt van de Ambassadeur Baertlaan. Dat is niet zover van het te bouwen crematorium.
Raadslid Carl Decaluwé wil nu per se van zijn eigen meerderheid in het schepencollege weten of aldaar de regel zal toegepast worden die zegt dat minimum 25 procent dient voorbehouden voor sociale woningen. (Die regel ligt nog niet decretaal vast, bestaat in feite niet.Het is een uitvinding van niemand.)

Om het debat in goede lijnen te laten verlopen kan raadslid Decaluwé even het dienstorder RWO 2006/1 van 18 juli 2006 integraal voorlezen. Met volledig akkoord van de minister opgemaakt door ir. Guy Braeckman, de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening. Dat dienstorder is gericht aan de Vlaamse personeelsleden die het gemeentelijk vergunningsbeleid, BPA’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen adviseren.

Kort gezegd geeft de brief aan dat stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen waarin percentages worden opgelegd voor sociale woningbouw als onwettig worden beschouwd en dus niet kunnen. Bij plannen mogen geen directe verwijzingen naar de Vlaamse wooncode aan bod komen. Daardoor zullen plannen die zones voorbehouden voor de sociale bouwmaatschappij of de intercommunale (dus ook het SOK als autonoom gemeentebedrijf?) negatief worden geadviseerd.

Het is goed dat het dienstorder ons eerst herinnert aan enkele definities.
Een sociale huurwoning is er een die verhuurd wordt door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een huisvestingsmaatschappij. Andere verhuurders (een gemeente, een OCMW, een sociaal verhuurkantoor) kunnen ook als er maar een of andere subsidie wordt verleend.
Een sociale koopwoning wordt bestemd voor woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden, en enkel door Huisvestingsmaatscahppijen of het Vlaams Woningsfonds.

Het begrip “sociale verkaveling” heeft veel te maken met de verkoopprijs. Hierbij worden percelen tegen sociale voorwaarden aangeboden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden die geen woning bezitten en op die percelen zelf een woning zullen bouwen of laten bouwen.

Stedenbouwkundige voorschriften van het plan beperken zich tot het domein van de ruimtelijke ordening. En ruimtelijke ordening (R.O) kan nu eenmaal niet via voorschriften ingrijpen in wie een bestemming realiseert (de actor) of aan welke prijs iets op de markt komt.
R.O. kan enkel ingrijpen op wat ruimtelijk relevant is, dus op aanbodbeleid en typologie.

En nu.
Planvoorschriften of voorschriften in verordeningen die zonder meer een zone reserveren voor ‘sociale woningen’ of de ‘realisatie van een aantal sociale woningen’ opleggen, kunnen niet als wettig beschouwd in de mate dat zij impliciet of expliciet verwijzen naar de Wooncode.

(Wordt later vervolgd. Carl Decaluwé belt even. Is hij twistziek? Of gaat het om een functioneringsgesprek?)

Voorstel tot invoering van een databank voor hondenpoep

Tsja, poep, daar wordt nogal makkelijk over gelachen natuurlijk. Ook over hondenpoep, paardendrollen, kattepis, vogelstront en bospoepers.
Hondenpoep is ook voor Kortrijkzanen naast modder DE ergernis nummer één. Vandaar dat we hier meer speciaal het kartel SP.A-Groen-Spirit een voorstel willen aan de hand doen om in te dienen in de gemeenteraad van april. Gepikt van de Socialistische Partij Tilburg.

De socialistische fractie in deze Nederlandse gemeente wil vooreerst dat honden verplicht worden om een penning te dragen. Zij worden daar al verplicht geregistreerd maar krijgen nu ook een DNA-profiel.
Osporingsambtenaren kunnen momenteel hondenbezitters alleen beboeten als zij ‘op heterdaad’ worden betrapt bij het niet opruimen van hondenpoep. De kans hierop is verwaarloosbaar klein want de schepen van milieu Bral vertoeft eerder binnen dan buiten de wijkcafés en de wijkagenten zijn nergens te bespeuren.

In het Tilburgse voorstel kunnen opsporingsambtenaren op pad worden gestuurd om in de stad monsters te nemen van hondendrollen. Zij krijgen daarvoor een potje met een schepje aan het dekseltje zoals dat ook in ziekenhuizen gebruikt wordt. Het staal wordt dan onderzocht door wat wij zouden noemen de G.A.S-ambtenaar en middels de DNA-database gekoppeld aan een bepaalde hond en eigenaar.

Het is een eenvoudig voorstel.
Maar wanneer raadsleden een voorstel indienen is het altijd geraadzaam om iets te zeggen over de financiering ervan.
In Tilburg betaalt een hondenbezitter jaarlijks 73 euro voor een hond, 103 voor de tweede en 123 euro voor elke bijkomende hond. Dat brengt daar jaarlijks 1.032.000 euro op!
De SP van Tilburg stelt voor om de hondenbelasting te vervangen door een eenmalige heffing van ongeveer 145 euro. Berekend is dat die heffing kostendekkend is voor de DNA-registratie, het certificaat en de hondenpenning. Ook al omdat losliggende hondendrollen gemakkelijker traceerbaar naar de eigenaar zijn en hiermee meerdere flinke boeten kunnen opgelegd.

Als raadslid Catherine Matthieu (Groen) dit voorstel zou neerleggen mag zij zich natuurlijk aan weerwerk verwachten.
Het Vlaams Belang zal onmiddellijk verwijzen naar het bestaan van allochtone honden en zwerfhonden. Moeten zij verplicht worden ingeburgerd? Lessen krijgen over onze hondenwaarden en vooral normen? Of zal men de stadsgrenzen voorzien van permanente bewaking.

Raadslid Eric Flo (lijst JMDD) kan het verhaal complexer maken door te verwijzen naar de overlast van kattenpis en duivenstront. Als deskundige zal hij aantonen dat de kans om een hond aan een drol te koppelen hoogtens 70 procent is. En dan nog in laboratorium-omstandigheden en niet vanuit een situatie waarin een verregende drol op straat ligt te smeulen waarbij de kans ook nog heel reëel is dat andere honden eroverheen gemarkeerd hebben. Hetzij met hun eigen drol, anaalkliervocht of urine, met daarin sporen van gameten (voortplantingscellen) plus het bijhorend DNA-materiaal. Terecht zal Flo er nog op wijzen dat een bruikbaar DNA-profiel uit ontlasting op zich niet is te halen. Er moet celmateriaal bij te vinden zijn, d.w.z bloed of slijm.

Raadslid Koen Byttebier (VLD) zal verwijzen naar zijn in de maak zijnde horeca-plan. Daarin is nu reeds voorzien dat de bewijslast bij de gemeente ligt. Als de hondenbezitter (poedelhondendame) middels een hotelkwitantie kan aantonen dat hij op de bewuste dag van de vinding van een drol niet in de stad verbleef kan geen sprake zijn van een overtreding.

Uiteindelijk is er toch kans dat het voorstel aanvaard wordt.
Evenwel in een versterkte, meer doordachte versie, na positieve tussenkomst van de burgemeester.
Iedere hond krijgt een chip ingeplant, en moet er dagelijks één (dezelfde) inslikken. De chips worden via een handelsakkoord met burgemeester Mao Xiao Ping (Eetstokje) spotgoedkoop gefabriceerd in onze hanzestad Wuxi (China).

Naar gloednieuwe voorstellen in de gemeenteraad

Morgen starten we alweer met een nieuwe item.

Iedere maand zitten vele (ongeveer allen) raadsleden – zeker uit de meerderheidspartijen – verveeld met het probleem dat ze geen voorstel of vraag of puntje kunnen ter tafel leggen op de gemeenteraad. Dat wil zeggen: zonder bestaande dossiers van bestaande agendapunten te bekijken.
Of zichzelf afvragen of ze gewoon nog iets hebben te zeggen.
Hebben dan het nare gevoel dat zij beetje nutteloos zijn, of hun werk niet goed genoeg doen.
Voor zoveel verspild gemeenschapsgeld per uur. Kijken dan des avonds heimelijk verlegen voor het slapen gaan in ‘t eigen herte en herinneren zich dat gedicht van Alice Nahon. Tot en met de laatste regel.

Niet getreurd.
Gedaan daarmee. Geen ontslag nemen.
Voortaan hier iedere maand een suggestie om gewetensvolle raadsleden te inspireren tot enig optreden.
We schuimen op TINTERNET alle verslagen van gemeenteraden uit binnen- en buitenland af en halen daaruit vragen en voorstellen waarmee men gegarandeerd de pers haalt. Want dat is wat telt.
Kiezers, voortaan opgelet.

Morgen dus het volledig uitgewerkte voorstel van de Socialistische Partij Tilburg tot oprichting van een databank voor hondenpoep. Met toelichting, motivering, de kostendekking. Ook met vooruitziende replieken voor eventuele tegenstanders van het voorstel. (Want raadsleden – schepenen – onder mekaar moeten daarop altijd kunnen anticeperen.)

P.S.
Als u inmiddels hierover een bericht in de reguliere pers zou lezen: dat is volkomen verkeerd en tendentieus. Raadsleden! Nooit de pers als bron voor initiatieven of vragen aanzien. Dat is niet wetenschappelijk.
Dat zijn (wat men gemeenzaam noemt) secundaire bronnen. Nooit ofte nooit daarin meegaan.
Nooit aan meedoen. Altijd dossiers lezen. Altijd en altijd. Niet opgeven. Ooit zal de kiezer u hiervoor belonen. Wacht maar.

Scroll ook naar vroeger, bijv. 29 februari. Vergt geen tijd.