Markante stijgingen van zitpenningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen ?

MET INSTANT UPDATE (helemaal onderaan)

Waarom pakt de lokale pers (o.a. zelfs WTV-Focus) daar nu pas mee uit?
De zitpenningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) in West-Vlaanderen zijn in de periode 2000-2006 verdubbeld (een stijging van 106 procent).
De vraag van volksvertegenwoordiger Tom Dehaene uit Zemst over de evolutie van de zitpenningen – waar WTV naar verwijst – dateert al van 18 september vorig jaar en het antwoord van minister Keulen is precies een maand later gepubliceerd. In 2007.
Al een half jaar geleden. Dat is pas regionale journalistiek. Laatste nieuws.

We gaan eens kijken hoe erg het dan wel gesteld is met de zitpenningen bij de huisvestingsmaatschappijen die werken op Kortrijks grondgebied.
En zeker ook de vragen opzoeken van Kortrijks raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé omtrent de materie. Nog zeer recent (6 maart) deed hij in de Commissie Wonen van het Vlaams parlement een regelrechte uitval over de verloning die directeur van de gefusioneerde Antwerpse huisvestingsmaatschappijen zal krijgen.

Eerst even dit. In 2005 waren er in Vlaanderen 115 erkende SHM’s. Het aantal kan nu wat verminderd zijn want er gebeurden sindsdien enkele fusieoperaties. Grappig is wel dat die huisvestingsmaatschappijen toendertijd alleszins méér bestuurders (1.739) telden dan personeelsleden (1.579). Of vindt u dat niet echt grappig? Zo’n toestanden kunnen zich enkel voordoen in de sociale welzijnssector. De non-profit.

De zitpenningen die aan bestuurders in Vlaanderen zijn uitgedeeld stegen sinds 2000 met 62 procent, van 788.600 euro naar 1.276.488 euro per jaar. De grootste stijging is merkbaar in de provincie West-Vlaanderen. Daar is zeker ook “De Mandel” van de regio Roeselare debet aan, met een zitpenning van 170 euro.

Blijven we nu maar bij de huisvestingsmaatschappijen die op Kortrijks grondgebied werkzaam zijn.

Markante vaststelling: de cvba Goedkope Woning (met uitsluitend Kortrijk als werkgebied) deelde in de periode 2000-2006 geen zitpenningen uit. En nu nog niet, maar ter compensatie genieten bestuurders bij gelegenheid van een studiereis.

Ook de cvba Eigen Haard (standplaats Zwevegem en als werkgebied nog Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn) deed het zeer rustig aan. Nul presentiegeld op vergaderingen. Misschien wel een etentje?

De cvba Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van Marc Olivier betaalde tot en met 2003 géén penningen uit. Vanaf 2004: 2.772 euro. Die cvba heeft nochtans een zeer uitgestrekt werkgebied. Zoiets als dat van Leiedal.

Cvba Eigen Haard is Goud waard (actief in Kortrijk en Menen) is waarlijk zijn goud waard. Hier is de som van de penningen het hoogst. Van 15.088 euro (2000) naar 18.832 euro (2006).

Cvba De Leie heef zijn hoofdzetel in Wervik en beslaat nog Kortrijk, Avelgem, Heuvelland en Mesen. In de loop der jaren zijn de presentiegelden bij deze SHM zelfs wat gedaald. Van 12.321 naar 11.398 euro.

De zgn. “markante stijging van de zitpenningen” die volksvertegenwoordiger Tom De Haene nu plots (en pas nu) in de pers signaleert vergt wel wat kommentaar en nuancering. Tom had beter eens bij zijn vader (Jean-Luc) gepolst hoeveel zitpenningen en vergoedingen (Europa!) die wel binnenhaalt met al zijn mandaten.

Tom Dehaene en WTV hadden er ook beter aan gedaan om te wijzen op het bestaan (sinds 2001) van een richtlijn voor vergoedbare vergaderingen van SHM’s. Maatschappijen met een patrimonium van meer dan 2.500 huurwoningen worden gevraagd om jaarlijks maximaal 4.798 euro uit te keren. Voor een equivalent van 60 zittingen. Per zitting: 79,97 euro, geïndexeerd.
Alle andere (drie) categoriën van maatschappijen worden gevraagd om maximaal per jaar 2.832 euro te besteden aan penningen. Voor 40 zittingen, en 70,80 euro per keer.

Het is geen verplichting.
Nogal wat SHM’s vinden het maar billijk dat een bestuurder vergoed wordt zoals een gemeenteraadslid. Bijvoorbeeld in “De Mandel” dan: 170 euro.

In een volgend stuk nog kommentaar. Over wat echt belangrijk is: de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hierbij nemen we een recente interpellatie van Carl Decaluwé in het Vlaams parlement als leidraad.
Decaluwé heeft volgens zijn ingediende mandatenlijst van 2006 vijf bezoldigde mandaten: als Kortrijk gemeenteraadslid, als volksvertegenwoordiger, bestuurder bij Gaselwest, lid van de politiezone VLAS, en bestuurder van de SKM “Elk zijn Huis” . Onbezoldigd: bestuurder bij de SHM “Goedkope Woning”.
Hij is nog ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en men kan veronderstellen dat hij daarvoor méér dan een windei krijgt.

UPDATE

Nu toch gebleken is dat “eigen haard goud waard is” nog gekeken naar de samenstelling van het bestuur van die gelijknamige SHM.
Op 12 april 2007 is de heer Jean de Bethune, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Van Belleghemdreef 27, benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat is onze schepen van economie, onderwijs, toerisme, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, gebiedsgerichte werking.
Is ook nog voorzitter van de provincieraad.
Op 14 juni 2007 heeft de algemene vergadering kennis genomen van zes ontslagen. Jean is daar niet bij. De vergadering heeft er dan (soms voorlopig) 14 benoemd, tot een bepaalde jaar. Tot de vergadering van 2011 bijvoorbeeld : Jean. Tot 2012: Filip Santy (CD&V-raadslid en voorzitter van Leiedal) en mevrouw juriste Kathleen Segers (gewezen raadslid CD&V). “Eigen Haard is Goud Waard” telt 4 personeelsleden.