De acute problematiek van Kortrijk Xpo is met miljoenen gemeenschapsgeld opgelost

Ergens in september vorig jaar is het schepencollege officieel via het kabinet van de burgemeester op de hoogte gebracht van “de acute problematiek” van ons beurzencomplex Xpo op Hoog-Kortrijk. Er was een brief binnengewaaid van Luc Glorieux, organisator van het evenement “Busworld”, waarbij hij liet weten dat zijn beurs niet naar China of India zou verhuizen maar wel naar Gent indien er geen snelle, duurzame oplossing zou komen voor het oppervlakte tekort op onze hallen. Die oplossing is er nu gekomen. Met een heel omstandig masterplan. Men zal ondermeer voor 12,73 miljoen werken uitvoeren. Exclusief erelonen. Inclusief BTW. Het gaat wel degelijk om euroos.

XOM

Daartoe wordt in eerste instantie een nieuwe NV naar privaat recht opgericht: de XOM. Afkorting van Xpo en Ontwikkelingsmaatschappij. Die NV wordt wel een filiaal van ons autonoom gemeentebedrijf: het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de vroegere Woonregie. Goed onthouden. Van zodra er rechtszaken voorkomen ten laste van huize Laga-Publius.

XOM zal instaan voor het beheer en de uitbouw van de expo-infrastructuur op Hoog-Kortrijk. Voor de investeringen.

In een schepencollege is ooit gezegd dat men aan het SOK geen wezenlijke bijdrage in het kapitaal van de NV zou opvragen. Maar wat zien we? De inbreng van Stad/SOK zal ooit bestaat uit gronden en gebouwen (welke?) ter waarde van waarschijnlijk 10 miljoen euro. Het minimum maatschappelijk startkapitaal van de NV XOM zal voorlopig 62.000 euro bedragen, verdeeld over 620 aandelen. Het SOK neemt er daarvan niet minder dan 617 voor zijn deel. Stad, de intercommunale Leiedal en de provincie nog elk één. Er komt nog een kapitaalsverhoging.

De financiering van XOM wordt verder ingevuld door de provincie (cash 4.750.000 euro), Leiedal (cash 250.000), en naar men hoopt Europa (3.500.000 euro subsidies). Om de volledige investering van de werken te kunnen doen gaat XOM nog een bijkomende lening aan van 2.630.000 euro. Wie zal deze lening terugbetalen? De cvba Xpo kan dat toch niet? Jawel ! Xpo zal dat doen met – je raadt het nooit – een jaarlijkse concessievergoeding van 200.000 euro voor XOM. Lezer, word nu maar eens goed gek. Het is een masterplan !

XEM

De vernieuwde en oude Hallen moeten nog geëxploiteerd en onderhouden worden. Die taak komt in handen van de XEM. Het is mij en vele anderen niet duidelijk of die XEM in feite in de plaats komt van de bestaande cvba Xpo. En wie zal instaan voor het kapitaal van die exploitatiemaatschappij?

VZW

Er komt ook nog een tot op heden naamloze VZW. Een VZW die het zogenaamde “immateriële luik” zal verzorgen. Kwestie van aan Europese subsidies te geraken moet men de werking van het beurzencomplex Xpo inpassen in een programma rondom “kenniseconomie, innovatie en de verbetering van ruimtelijk-economische omgevingsfactoren”. De VZW (Xpo?) zal de innoverende stimulator en een internationaal platform zijn voor innovatie(management) en kennisdiffusie. Even verduidelijken. De voorlopig naamloze immateriële VZW zal innovatietrajecten met creatieve starters uitwerken. Met kleine ondernemingen gevestigd in stedelijke én rurale kernen. De vzw zal dit operationaliseren vanuit West-Vlaamse hogescholen, vanuit Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (de LED’s!) voor KMO’s. Een en ander wordt ondersteund door een open ICT-netwerk, ook ‘Creation Net’ genaamd.

Hoe men hiervoor aan Europese subsidies zal geraken zal een of andere schuinsmarcheerder wel moeten uitklaren want de projectoproep van het EFRO-programma rond dit soort zaken is al op 1 maart afgelopen.

Randvoorwaarden

Heel deze drieledige constructie en de bijgaande nieuwe werken aan de hallen hebben slechts zin indien de grote beursorganisatoren een engagement ondertekenen om voor een voldoende lange periode (10 jaar) hun beurs in Kortrijk Xpo te verankeren. (Ik zeg dat niet. Wel de makers van het masterplan.)
De grote drie organisatoren uit het verleden zijn om dit soort ‘verankeringsprincipe’ ooit al een keer uitgenodigd bij de bouw van de nieuwe hal 4 en de kapitaalsverhoging van 2002-2003.
P.S.
Binnenkort is er een Algemene Vergadering van de cvba Xpo. De vennoten zullen nogal opkijken als ze dit lezen. Officieel weten ze nog nergens van. Op 27 maart krijgen ze het masterplan gepresenteerd. Voorstel. Laat ons die VZW ‘immaterieel luik’ XIM noem. Snapt u? Ander positief voorstel: alle Kortrijkse belastingbetalers krijgen gratis voor 10 miljoen euro toegangstickets en parkeerplaatsen.