Hoe oppositie voeren?

Hou u vrij op 6 maart, vanaf 20 uur tot een gat in de nacht.
Dit is geen grap, geen infotainment.

Spoed u naar – uitgerekend – het Middenstandshuis op Bissegemplaatse in Bissegem. Want daar komt de VLD-burgemeester Patrick Poppe uit Zele een uiteenzetting geven over de vraag hoe raadsleden (en burgers?) kunnen oppositie voeren tegen de democratisch verkozen meerderheid. Hier in Kortrijk tegen de nieuwe coalitie CD&V-VLD. Het wordt ongetwijfeld een constructieve avond. Zie voetnoot.

Er is een welkomstwoord van CD&V-schepen Stefaan Bral, immers woonachtig te Bissegem en aldaar zijn stamcafé hebbend.
Hij zal ons in het bijzonder in zijn beste streektaal onderhouden over zijn strubbelingen met de burgemeester (door hem genaamd: “kluchtenspeelder”) en daarbij geen pittige roddels schuwen. Tot het panneel behoren de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke.
De burgemeester komt nog naar de receptie achteraf.
Het Vlaams Belang zorgt voor de openbare orde. Buitenwipper is Eric Flo van lijst JMDD. Binnenwipper: Koen Byttebier, fractieleider van de VLD.

Maar de keynote speech (zie voetnoot) wordt gegeven door Philippe De Coene, fractievoorzitter van de oppositiepartij SP.A-Spirit-Groen.
Daarin zal hij zijn klachten toelichten over de Stadskrant.
Want in de editie van januari maakte de burgemeester – nu lid van de meerderheid – het werkelijk te bont. Zijn voornaam kwam er 14 keer in voor. Zijn familienaam 15 maal. De term “burgemeester” 6 maal. De naam Philippe De Coene?? NUL keer !

Dat kan dus niet meer. Dat de oppositie nergens nog een stem krijgt. Overigens niet enkel niet in de Stadskrant. Ook niet op WTV-Trefpunt of de Kortrijkse website.
Er bestaan nochtans circulaires over het deontologisch gebruik van gemeentelijke informatiebladen.

Al in februari 2000 stuurde toenmalig Vlaams minister Johan Sauwens naar iedereen een omzendbrief waarbij hij aan de zetelende mandatarissen vroeg om inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Want, zo stelde hij: een infoblad heeft tot doel om de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de gemeentelijke diensten en activiteiten.
“Het is inderdaad een officiële uitgave van de gemeente en niet van de zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.”

Verder nog: “In ieder geval lijkt het mij niet mogelijk dat leden van het College in het jaar van de verkiezingen en zelfs daarbuiten, in het gemeentelijk informatieblad op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt me geen onafhankelijke redactionele bijdrage. In een officieel infoblad moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.
En Johan Sauwens vroeg aan de provinciegouverneurs om bij de uitoefening van hun administratief toezicht te waken op bovenvermelde richtlijnen.

Een gelijkaardige circulaire kwam er van minister Marino Keulen op 3 februari 2006. Praktisch met dezelfde bewoordingen. Met de toevoeging dat objectiviteit en neutraliteit ook moesten of kunnen toegepast in andere informatiekanalen, zoals de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Ja, zal de sinds jaren beloofde vernieuwing van de Kortrijkse website ook een hoekje reserveren voor de oppositie? Ook voor raadslid Eric Flo? Krijgen we eindelijk een volledig schriftelijk verslag van de raadzittingen?

Maakt een eventuele klacht van De Coene een kans bij de gouverneur?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Breyne en de burgemeester staan op goede voet met mekaar. (Durft u wedden dat Stefaan ooit gouverneur wordt? En Guy Leleu burgemeester? Durft u?)
En in de gemeente Puurs heeft het Vlaams Belang in de gemeenteraad van 25 januari 2007 al een keer het gebrek aan neutraliteit in het gemeenteblad aangeklaagd. De doorlopende goed nieuwsshow.
Een klacht van de partij werd het jaar tevoren al door de gouverneur als ongegrond beschouwd. Artikels in het gemeenteblad van Puurs worden opgemaakt door een stuurgroep van ambtenaren onder leiding van een communicatiedeskundige. Ze worden wel ter goedkeuring voorgelegd aan het College want dat is de verantwoordelijke uitgever.

Maakt Philippe De Coene een kans?
Op de vergadering in Bissegem over de vraag hoe oppositie te voeren zal de burgemeester na de keynotespeech van De Coene antwoorden dat het raadslid gedurende de zes jaar dat hij schepen was nooit gevraagd heeft om de oppositie een stem te geven in de Stadskrant of op de Kortrijkse website. Waarop raadslid De Coene zal replikeren dat hij dat wel heeft gedaan, maar dan binnenskamers.
—————————————————————
Voetnoten met stellingen.

* Being in opposition is tough.
* Forget that pernicious and mindless adage: the duty of the opposition is to oppose.
* A strong opposition motivated by the public interest is an adornment to political life. Negativism for its own sake is a political cancer.
* The duty of an opposition is to act with vigor in guiding and critising with integrity the conduct of the government, to make heard the voices of the minority without fear.

Maar hoe op een denkbaar soepele manier oppositie voeren als zelfs de agenda van het schepencollege van 26 februari nog niet eens op de Kortrijkse website staat? Soms helemaal niet wordt gepubliceerd. Laat staan de beslissingen.
Na zo’n College komt er altijd wel een persbabbel, voor journalisten die nog nooit een dossier hebben ingekeken of onderzocht en dientengevolge hoogstens enkele (niet alle) puur informatieve vragen kunnen stellen. En dan nog…