Waar komt de zetel van het metropoolgebied Kortrijk-Rijsel-Doornik ?

(Zie nog stuk van 08/01/2008, en andere.)

Volgens het “Kortrijks Handelsblad” van vandaag zou de Kortrijkse burgemeester gezegd hebben dat de zetel van het nieuwe “Eurodistrict” in onze Stad komt. Op het kasteel ‘t Hooghe. Dat zou een goede zaak zijn, aangezien kortrijkwatcher dit al in de vorige eeuw heeft voorgesteld.
Komt er wat van?
Vraag is om welke zetel het gaat. Een statutaire (maatschappelijke) zetel of een ‘uitbatingszetel’?

We kijken even wat onze federale minister van Buitenlandse Zaken daarover zei, op 20 november 2007 in de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen. Nog wel als antwoord op een vraag van ondermeer ons raadslid Roel Deseyn.
(Roel doet altijd alsof hij de enige is die vragen stelt. Zo is het gemakkelijk.)

Minister Karel De Gucht: “Wat de keuze van de zetel voor de Eurometropool betreft, wil ik beklemtonen dat het federaal niveau hierin niet tussenbeide komt. Dat is veeleer een zaak waarover het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest het eens moeten worden. Uiteraard zal door het federaal niveau ieder voorstel overeengekomen door beide gewesten worden ondersteund. Wat volgens mij vooral van belang is, is dat het secretariaat van de Eurometropool in België zou worden gevestigd nu de maatschappelijke zetel reeds in Rijsel wordt gelokaliseerd.”

Het ‘secretariaat’ dus, niet de maatschappelijke zetel zou kunnen op Belgische grondgebied komen. Belgisch is ook Henegouwen.

REKKEM
(Van alle plaatsen)

En wat zei onze Vlaamse Minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois hierover? Op 19 maart 2007 te Rijsel, bij de ondertekening van de intentieverklaring voor de oprichting van de Eurometropool Courtrai-Lille-Tournai.
“Als Vlaamse overheid willen wij bovendien graag een locatie aanbieden als zetel voor het Grensoverschrijdend Agentschap, met name de site van Rekkem. Deze site is symbolisch gelegen op het driegrenzenpunt Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk. (…) Als Vlaamse overheid willen we actief meewerken aan de uitbouw van een prestigieus gemeenschappelijk project op deze locatie. In afwachting hiervan wil Vlaanderen graag het kasteel ‘Hooghe voorstellen als zetel voor het Grensoverschrijdend Agentschap. Het kasteel wordt door de provincie West-Vlaanderen en Kortrijk graag ter beschikking gesteld, en biedt de Eurometropool een prestigieuze ligging voor haar zetel.”

Hoe de aanwezige Waalse en Franse vertegenwoordigers in afwachting op die uitspraak te Rijsel hebben gereageerd weet ik niet. Men kan zich wel moeilijk voorstellen dat een aantal topambtenaren, experten, secretaressen zich graag zullen installeren in het hol van Pluto, zijnde Rekkem.
Overigens zijn alle secretariaten (en dat zijn er vele!) van vorige vormen van grensoverschrijdende samenwerking altijd in Rijsel werkzaam geweest.
Wat is dat Grensoverschrijdend Agentschap? Wel ja, een soort secretariaat. Dat zal instaan voor de voorbereiding en de opvolging van de werkzaamheden van de andere organen van de metropool, voor de technische voorbereiding van de beslissingen, voor het opzetten van eigen acties.
Andere organen van de metropool zijn: de Algemene Vergadering, het Bureau, een uitvoerend Directiecomité, thematische commissies.

Zal het Bureau en het Directiecomité zich ook vestigen in ons Huis van de Streek (‘t Hooghe)?
Dat zijn namelijk de belangrijkste bestuursorganen.

Op papier louter uitvoerend, maar dààr zullen in werkelijkheid de grote beslissingen vallen. Het Bureau, dat is een soort Raad van Bestuur.
En daar is veel volk mee gemoeid, zovéél dat het Huis van de Streek misschien zal moeten uitgebreid worden. Voor het Bureau alleen al denkt men aan een veertigtal personen. Het uitvoerend Directiecomité zal waarschijnlijk bestaan uit een voorzitter en drie vice-voorzitters. Verdienen ook kantoren. Typistes.
Het voorzitterschap kan alternerend Frans of Belgisch zijn, volgens een bepaalde periodiciteit. Dat wordt vechten. Wie wordt de eerste voorzitter? Een Vlaming, een Waal, een Fransman? Zou men dat voorzitterschap niet eerst gunnen aan Pierre Mauroy, de vroegere burgemeester van Rijsel (1973-2001), hier in Kortrijk een keer verwelkomd als de Franse president. Voor Gros Quinquin kon de oprichting van de euro-metropool niet vlug genoeg gebeuren.

Waar de maatschappelijk zetel komt is juridisch van groot belang, maar politiek gezien niet.
Politiek bekeken én voor het verhogen van het Kortrijkse prestige zou het Bureau van de metropool zich hier moeten vestigen. En qua werkgelegenheid nog het Grensoverschrijdend Agentschap. Maar waarschijnlijk is dit te hoog gegrepen. Doornik moet toch ook iets krijgen?