De prijs van het doortrekkersterrein (4): alweer een herziening

PROBEER NU MAAR EEN KEER AAN 1 ZIGEUNER TE VRAGEN WAT HIER GAANDE IS.

Er is hier al veel verteld over dat doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners aan de Ringlaan in Kortrijk-Heule, wijk “Kromme Olm”, dat is vlakbij de WAAK en het speelplein De Warande. Trefwoorden om op te zoeken zijn : doortrekkersterrein, woonwagen, gadgo, tsiganologisch project, ROM, enz.
Dat komt omdat we racisten zijn.

Wat de kostprijs van dit “zigeunerpark” aangaat zijn weer nieuwe gegevens bekend geraakt.
Alles is opnieuw te herzien. In een vorige berekening dachten we dat het project uiteindelijk zoiets van 53.000 euro per standplaats (20 in aantal) aan de gemeenschap (Stad, Gewest) zou kosten. Zonder allerhande nevenkosten (studies, ontwerpen, administratie, honorarium, notarissen).

Maar de opmaak van een nieuwe berekening is lastig.
Zéér irritant is dat nota’s hieromtrent de ene keer prijzen vermelden zonder BTW, een andere keer inclusief. Soms is niet eens aangegeven of er al of niet rekening is gehouden met de BTW.
De verdeling in loten of percelen is ook geheel onduidelijk.
Soms is er sprake van 4 loten: infrastructuurwerken, omgevingsaanleg, hoogspanningscabine, aansluiting op het electriciteitsnet.
Een andere keer horen we ook dat er vier loten bestaan die dan wel omschreven worden als zijnde: wegenwerken, groen, dienstgebouw, hoogspanningscabine. Allemaal aanbesteed door afzonderlijke directies. Facility heeft dan bijv. voor het perceel ‘de omgevingsaanleg’ 2 loten, en de directie mobiliteit één.
Er is zelfs iets als een “voorbereidende” omgevingsaanleg.

Hoe die loten of percelen ook kunnen heten, in mijn documentatie over aanbestedingen en gunningen ontbreekt er alleszins één.
En laat ons de aankoopprijs van de grond niet vergeten.
Nog heel irritant is dat het stadsbestuur werken (artikels) schrapt uit het lastenboek als blijkt dat de inschrijvingsprijs van de gekozen aannemer te hoog uitvalt. De ervaring leert dan dat die werken later wel zullen worden uitgevoerd. Met een stilzwijgende verlenging, of zoiets. Méérwerken.
En geen haan zal daar dan nog naar kraaien. Onzer zigeuners en kindjes weten nergens van. ‘t Is spijtig.

Wordt vervolgd.
Ga nu even weg met de camper.

P.S.
Ten overvloede: ik heb niets tegen zigeuners. Ze mogen van mijnentwege parkeren achter mijn huis hun tenten opslaan.
Of vlakbij het kasteel van baron Manu de Bethune.
Dan beleven we tenminste nog wat, in het tranendal van de gadgo’s. Gewoon dat schilderij ‘ tranend zigeunermeisje’ verkopen.
Ik heb iets tegen onduidelijkheden en gebrek aan transparantie bij het stadsbestuur. Mystificaties. Over om het even wat.

En heel de kwestie is of de nomaden hierover zijn ingelicht? In hun stadskrant ?
Zouden zij waarlijk bezig zijn met ons? Het wordt echt tijd dat we daar een antwoord op vinden.
Hun muziek,over ons. Wij smelten.
Gadgo/BOER.