Haast u ! De stedelijke premies inzake wonen worden even ingetrokken

Begin 2005 zijn er drie premie- reglementen van kracht geworden in verband met wonen.
Voormalig schepen Frans Destoop ging hierbij door het lint. Overal in de straten van Kortrijk begroet als een sint.

Het ging om:
1. Een sanerings- en renovatiepremie.
20 procent van de kostprijs van de aanvaarde werken, met een maximimum van 3.250 euro. Soms 50 procent als de woongelegenheid gelegen is binnen de grenzen van een afgebakend gebied.
2. Een verwervingspremie.
50 procent van de registratierechten voor een koper jonger dan 35 jaar. Anders 30 procent.
3. Wonen boven winkels.
40 procent van de arbeidslonen en materiaalkosten voor noodzakelijke werken (bijv. een trap). 20 procent voor facultatieve werken (een lift).

4.
Er is sinds 1981 (herzien in 1996) nog een vierde premie voor ‘verbetering en aanpassingen’.
Het basisbedrag is 40 procent van de premie die de aanvrager al krijgt van het Vlaams Gewest.

Die vier premies worden in de komende gemeenteraad van 17 december ingetrokken.
Ingetrokken. Juristen uit de administratie worden gek van dit soort termen. (Wij ook.)

KORTRIJKZANEN.
Het is gedaan met geld te schooien bij Stad rondom al uw foefelarijen.
Ga daar nu mee even akkoord.

Maar wat denkt ons Kortrijks ACW (Visie) in het Schepencollege daarover, over kansarme bewoners?
Dat schepen van Belastingen Alain Cnudde (CD&V) dit nu uitlegt, over intrekkingen. Het moet niet altijd Wout Maddens (VLD) zijn.

Haast u – in het algemeen belang – om nog even uw aanvraagformulieren in te vullen. U kan ze vinden op de website van Stad.
Later volgend jaar komt er wellicht een nieuw premiereglement, met ingang van 2009 (?). Men wil de huidige systemen herbekijken om allerhande overlappingen met de vele andere mogelijke premies te vermijden. (Beetje gelijk.)

En om rekening te houden met de financiële toestand van Stad.
En hier zit wellicht de ware reden van de intrekking van de vier reglementen. Die premies kosten Stad veel geld. Als Stad voor een jaartje aanvragen kan vermijden bespaart men (dat zijn wij) zowat één miljoen euro…En moet er niet een of andere belasting worden verhoogd.

In 2005 was het bedrag voor alle premies samen nog geraamd op 700.000 euro.
Dit jaar heeft men in de begroting het totaal van het geraamde bedrag aan uit te keren premies moeten optrekken van 830.000 euro naar 1.030.000 euro.
Vooral de sanerings- en renovatiepremie had veel succes. Men begrootte de uitgave hiervoor dit jaar oorspronkelijk op 590.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging heeft men er 200.000 euro moeten aan toevoegen.

P.S
Er is iets dat ik niet versta.
De toelagen voor wonen zijn volgens de begroting netjes verdeeld over vier items.
De renovatiepremie, de verwervingspremie, wonen boven winkels. Tot hier O.K.
Maar dan is er als vierde premie sprake van “huur- of rentesubsidie stedelijk gebied”.
Op de Kortrijkse website is die vierde niet terug te vinden.