Een nieuwe rubriek alhier: kerkfabrieken

Sinds de interpellatie van raadslid Marc Lemaitre (SP.A) over de malversaties van de kerkfabriek Sint-Eutropius (Heule) is de bespreking van het Kortrijkse kerkelijk leven in de gemeenteraad geen taboe meer. Het is ooit anders geweest. Bij zeldzame interventies van bijvoorbeeld voormalig raadslid Kempinaire (PVV) over rekeningen en begrotingen werd er gevloekt en gescholden.
Gelovigen weten nu dat de kerkfabriek van Sint-Eutropius zich niet aan de regels heeft gehouden bij de verkoop van een pastorie. De verkoop werd geheim gehouden en de bevoorrechte koper (raadslid Patrick Jolie, CD&V) bood niet het hoogste bod. Daarmee heeft de kerkraad het financieel belang van de stad geschaad. Omdat er een klacht kwam van de gedupeerde kandidaat-koper die 8.400 euro meer bood kon het College niets anders dan de beslissing van de kerkraad schorsen.
Volgens raadslid Lemaitre is het overigens niet de eerste keer dat de ouderlingen van Heule een woning verkochten zonder publiciteit en onder de vraagprijs. Zie zijn weblog. Het raadslid wil zelfs dat het stadsbestuur aangifte doet van twee dossiers bij het parket. Wegens belangenvermenging en valsheid in geschrifte.
De bevoegde schepen Jean de Bethune heeft gisteren beloofd dat hij beter toezicht zal houden op de kerkfabrieken.
Kortrijkwatcher wil hem hierbij bijstaan.

We openen straks onze nieuwe rubriek kerkfabrieken met een overzicht van het budget 2008 van de belangrijkste (decanale) parochie van onze stad, Sint-Maarten.
Later leggen we ook eens uit hoe een kerkfabriek het financieel belang van een stad kan schenden.