De Minder Hinder checklist: een inspiratielijst voor minder hinder bij werken

Vandaag is door UNIZO een persbericht verspreid waarbij de voorzitter (Michel De Clerck, tel. 0477/46 80 68) het ongenoegen vertolkt van de handelaars van Hartje Kortrijk bij de werkzaamheden rondom het megawinkelcomplex Sint-Janspoort.
Zonder zijn naam te vermelden komt Guy Leleu, de schepen van mobiliteit, in het vizier.
Men klaagt over de slechte bewegwijzering. Men vraagt om een digitale “bereikbaarheidsfolder”. Een meldpunt. De communicatie moet beter.
Men betreurt het uitblijven van een website www.kortrijkbereikbaar.be. (Hierbij even opmerken dat de burgemeester al maanden geleden in een hoorzitting heeft beloofd dat er een speciale website zou komen, gewijd aan het project.)

Ter info.
Er bestaat een zgn. Minder Hinder checklist.
Zowat honderd vragen rondom mogelijk te treffen minderhindermaatregelen. De lijst is samengesteld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op grond van ervaringen van tientallen gemeenten.
De VVSG-brochure werd bezorgd aan alle Vlaamse gemeenten.
Schepen Leleu zou die checklist best eens doorlopen, samen met de betrokken handelaars en bewoners van Hartje Kortrijk.
Er staan in die brochure ook verwijzingen naar mogelijke financiële overheidssteun waarvan gehinderde handelaars kunnen genieten.