Het minimum minimorum aan dagelijks werk van een gemeenteraadslid

Gemeenteraadsleden zweren tegenwoordig bij het begin van hun termijn om de verplichtingen van hun mandaat na te komen.
Letterlijk.
Een ruwe schatting doet toch vermoeden dat er hiertoe algauw twee uur per dag dient uitgetrokken.

En dan hebben we het nog niet over mogelijke vormen van dienstbetoon, deelname aan recepties, stadsevenementen, vergaderingen van verenigingen, netwerking (tooghangen), voorbereiding van de gemeenteraad of politieraad of OCMW-raad, commissies, fractievergaderingen, partijbesturen.

De dag start met het lezen van de post. Daar steekt wel eens een politiek getint bericht tussen. Een uitnodiging, een stadsbericht, een verslag, enz.
Vergeet de e-mail niet! Hier treft men tegenwoordig niet zelden opnieuw stadsdocumenten aan, of uitnodigingen of verslagen van instellingen waar men een mandaat bekleedt. De wekelijkse persbabbel van het College komt er nu ook aan.

Nu tiegen we naar het reguliere werk, en proberen in de stille uurtjes stiekem reeds enkele weblogs te bekijken. Bijvoorbeeld die van kortrijkwatcher (saai!) en van collega’s raadsleden zoals Marc Lemaitre (niet saai), Philippe De Coene (wat gedateerd), Lieven Lybeer (beetje ijdel), Bart Caron (meer Vlaams dan Kortrijks), Carl Decaluwé (informatief). De burgemeester heeft er ook een, maar die ligt plat sinds de federale verkiezingen.

Het echte PC-werk op Tinternet doen we evenwel ‘s avonds thuis, aangezien Stad ons daarvoor 500 euro per jaar betaalt.
De officiële website van Stad Kortrijk is verplichte lectuur. Minimaal dagelijks te lezen: de rubrieken Actueel, Nieuwsberichten, Politiek, Overheid en Recht. Wekelijks de agenda van het College van Burgemeester en Schepenen. De aanbestedingen.
De website DRK (Digitale Regio Kortrijk) kan ook nuttig zijn. Persuittreksels en ingezonden persberichten. (Vandaag bijvoorbeeld valt Groen bij monde van Jef Tavernier opnieuw ons vliegveld aan.)
www.vvsg.be is een website waar men uren kan op doorbrengen. Altijd prijs, altijd iets te leren, altijd iets wat we nog niet wisten.

Tijd voor ontspanning: even een half uurtje wachten op het WTV-nieuws. Zien of het niet ergens brandt in Stad.
En nu hebben we nog geen kranten gelezen!
De regionale bladzijden. Wat vertellen ze nu weer dat niet helemaal juist is? Misschien heeft schepen Guy Leleu weer een primeurtje geleverd aan “Het Laatste Nieuws”. Misschien heeft “Het Nieuwsblad” iets van naderbij onderzocht. (Zie ook de Kortrijkse blog van de krant.) Staan we eindelijk eens op een foto in “Het Kortrijks Handelsblad”?

Raadsleden (burgers ook) kunnen zich gratis abonneren op allerhande soorten nieuwsbrieven die dan binnenlopen op Outlook bijvoorbeeld.
Dat hebben we gedaan.
Er is iedere dag wel iets. Bijvoorbeeld van “e-binnenland”, de VVSG (weekbericht, milieu), het Huis van de Streek, het Streekfonds, het Welzijnsconsortium, het Cultuurnet Vlaanderen, onze Noord-Zuid-nieuwsbrief, enzovoort, enzovoort.

Waar, waarvoor en waarom waren we alweer gemandateerd als vertegenwoordiger van Stad? Veel van die instellingen hebben een eigen webstek. Toch nu en dan eens één daarvan raadplegen. Het OCMW, de musea, Leiedal, de luchthaven, Gaselwest, het SOK (zijn die offertes voor projecten op de Vlasmarkt en de 12 Apostelenstraat nu al binnen?), de Jeugdraad, de politiezone Vlas, huisvestingsmaatschappijen, Kanaal 127, Buda Kunstencentrum, Kortrijk Design, RESOC. Enzovoort.

Zo rond klokslag 22 uur komen we in grote vorm en beginnen aan het zwaardere werk.
Eens kijken wat www.binnenland.vlaanderen.be weer heeft te vertellen inzake lokale besturen. Véél !
www2.vlaanderen.be is altijd wel ergens voor relevant. En GIS. Lokale statistieken.
Is het soms vrijdag vandaag? Dan pluizen we uit of er bij de beslissingen van de Vlaamse Regering niets steekt dat Kortrijk of de regio (een EURO-district!) of ons eigenste mandaten aanbelangt. Jawel. De sociale huurwetgeving is gewijzigd. Het vliegveld krijgt een LOM en een LEM. Kortrijk wordt vereerd met een energieprijs. Dankzij ons speurwerk weten we het eerder dan de gazetten. Fractieleider bellen !

De kindjes slapen nu.
Tijd voor wat achterstallig studiewerk.
We ontcijferen de balans van de gemeentelijke VZW waar we bestuurder van zijn.
We lezen het tijdschrift “Lokaal”.
We bladeren wat gericht in het “Gemeentelijk Zakboekje”. Het MILIEUZAKBOEKJE. We willen alles weten.
Dat dikke boek “VRIND” ligt hier nog ongeopend. De studie over de Sociale Economie ter stede ook.
Het tussentijdse rapport “Woonregieboek’ over het woonbeleid in ZWVL is intussen door onze partner nu toch al wel uitgeprint? (Voor de volgende gemeenteraad een tussenkomst hierover voorbereiden.)

Maar wat zijn “onwaarden” eigenlijk?
‘t Is elf uur. Te laat om nog naar de schepen van Financiën te bellen.
We moeten nu gaan slapen.
Geen Journaal of Terzake gezien, maar lekker voldaan aan de verplichtingen van ons mandaat.
Oef, het was een avondje zonder vergadering.
Weer vergeten om de papieren te klasseren. Zo komen we er nooit.

Update
Diverse lezers melden me dat hun kinderen na de klas ook nog twee uur per dag bezig zijn met schoolwerk.
Wat willen ze daar nou mee zeggen?