Kortrijkse delegatie opnieuw naar Wuxi (3)

Stad Kortrijk is verzusterd met welgeteld vier steden.
Wuxi is daar niet bij. Ten gevolge hiervan zouden we zeggen dat onze schepen van jumelages (Lieven Lybeer) niet in aanmerking komt om te behoren tot de vijfkoppige delegatie die op zondag 28 oktober aanstaande (een dag te laat voor het Forum) naar China trekt.
Stad Kortrijk heeft een stedenband met welgeteld 1 stad.
Jumelage-steden dienen voor snoepreisjes van Lieven en Connie.
Een stedenband ook, maar dan onder de mom van hulp aan de Derde Wereld. Composteren in Cebu.

En Wuxi hoort bij dit alles niet bij. De schepen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking (Alain Cnudde) mag volgens ons dientengevolge ook NIET mee.
Wie dan wel?
Natuurlijk onze burgemeester, want hij is bevoegd voor externe betrekkingen. Meer zelfs: ook voor cultuur. En, laat dit nu net het thema zijn van het derde Sister Cities Forum in Wuxi.
Wie nog van het Schepencollege? Jean de Bethune, want hij is tenslotte ondermeer bevoegd voor onderwijs. En dat is alles, gezien het onderwerp van de meeting.
Voor het overige zou de delegatie dus – volgens ons – gerust kunnen bestaan uit cultuurfunctionarissen, zoals Machteld Claerhout, Rooske Desmet, Becky Verthé (van design) en Gunther Broucke (AGB Buda). Noels van de bib mag ook.

Alhoewel.
De uitnodiging van Wuxi, zoals gericht aan zusterstad Alameda (Californië) laat enige ruimte toe in de keuze van deelnemers.
Men suggereert als mogelijk representatief ook beleidsmensen uit domeinen als opvoeding, gezondheidszorg, milieu. Letterlijk worden zelfs de ‘chief of Police’ en de ‘library Director’ als kandidaten voorgesteld.

In Alameda kent men iets van openbaarheid van bestuur.
De uitnodiging van burgemeester Mao Xiaoping (die al van begin augustus dateert) staat letterlijk in facsimile op de website van Alameda. En het stadsbestuur van Alameda neemt van de gelegenheid gebruik om ook nog eens het “Memorandum of Understanding” tussen de stad en Wuxi integraal te publiceren. En al die documenten zijn voorgelegd aan de ‘City councel’ van Alameda op 21 augustus. Met ‘background’, ‘discussion’, ‘budget’, ‘recommendation’. De deelnemers krijgen een ‘pre-tour meeting’ om een en ander te leren over China en om het thema voor te bereiden. Staat allemaal op Tinternet.

Openbaarheid van bestuur.
Bij ons ter stede niets van dit alles. (Wuxi is niet eens te vinden op onze website.)
De raadsleden weten nergens van.
Hebben nog niet eens al kunnen kennismaken met de “letter of intent for friendly exchanges and cooperation in the field of economy and trade, culture and education” tussen Stad en Wuxi. Dat document is in maart 2004 door onze burgemeester ondertekend tijdens een West-Vlaamse (geen puur Kortrijkse) handelsmissie naar China.
Nu zal de burgemeester het ‘friendship agreement’ in onze naam en die van de gemeenteraad ondertekenen. Voor vijf jaar geldig. We gaan uitwisselingen opzetten, in het bijzonder op het vlak van design, maar ook op het vlak van economie, handel, onderwijs, cultuur, sport, gezondheid, …
Ja, op welk beleidsdomein dan niet?

Gauw zeg.
Zo bezien kunnen blijkbaar alle schepenen mee.

P.S.
Over de goddeloze Sinezen van Wuxi (uitspraak ‘woesjie‘) is hier al meerdere malen verteld. Ze zijn hier ook al eens geweest !
Zie bijv. stukken van 31 augustus 2005, 24 september en 17 november 2006.