Schepen Bral had vorig jaar geen mandaten en geen vermogen en geen beroep

Zou zijn vrouwtje dat weten?
In elk geval heeft Stefaan Bral vóór 1 april geen lijst van mandaten (plus ambten en beroepen), noch een vermogensaangifte voor het jaar 2006 ingediend bij het Rekenhof.
Zie Staatsblad van 13 augustus (eerste editie).
Hierbij is hij de enige Kortrijkse politieker die niet heeft voldaan aan zijn jaarlijkse aangifteplicht.
Het blijft een lefgozer.
Aangaande het jaar 2005 deed hij wel zijn plicht. Want ook toen was hij schepen en werkte nog bij Koramic.

We overlopen even het mandatenlijstje 2006 van het College van burgemeester en schepenen.
Tenminste de verschillen met vroeger. Zie nog stuk van 14.08.2006.

Stefaan De Clerck

Vergat opnieuw zijn mandaat bij de politiezone VLAS en bij het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK).
En had hij vorig jaar dan geen functie meer bij het op te richten crematorium?

Jean de Bethune

Vroeger had hij negen bezoldigde mandaten en nu tien. Terwijl hij vroeger de functie bij Syntra West als bezoldigd beschouwde.
En zijn mandaat bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies is verdwenen. Maar de deelname aan Westtour wordt nu ook betaald.
Aantal onbezoldigde: 16. Kuiert daarom bij nacht en nevel van de ene vergadering naar de andere. Tussen twee terrassen door.

Alain Cnudde

Nu is zijn functie bij de vzw Bledi plotseling bezoldigd.

Hilde Demedts

Heeft zij het SOK vergeten?
Al haar functies zijn zoals vroeger bezoldigd. Bij IMOG functioneert zij zelfs op drie niveaus.
Er is geen enkele onbezoldigde functie vermeld.

Guy Leleu

Toestand onveranderd. Verdient zijn brood als schepen en als bestuurder bij FIGGA en Gaselwest.

Lieven Lybeer

Nog altijd recordhouder. Vijf bezoldigde functies en niet minder dan 24 onbezoldigd. Bij de laatste verkiezingen zagen we weer dat dit hem geen electorale windeieren oplevert. Want vooral actief in de sociale sector waar men hem als een opperste weldoener beschouwt. Als door god gezonden.
Heeft een naar verluidt onbezoldigde functie bij de cvba Makkie.
Hij vermeldt ook twee nieuwe bezoldigde functies: Leiedal en VLAS.

Wout Maddens

Was nog niet aangifteplichtig.

Marie-Claire Vandenbulcke

Was voor vorig jaar wel aangifteplichtig (SOK en Leiedal) maar nog niet als schepen.