Overdreven vorming stadspersoneel (2)

In de formule om de effectiviteit (E) van Vorming, Training en Opleiding (VTO) van stadsambtenaren te berekenen staat de A voor acceptatie door de cursist.
Ter herinnering : de volledige VTO-formule luidt E = K.A.R.T
Wees er maar zeker van dat de factor A (acceptatie) bij de ambtenaren hoog is.
Teambuilding is in.
Vandaar de vele groepsreisjes die medewerkers van bepaalde directies maar al te graag meemaken. Naar Lille, naar het hellend vlak van Ronquières, naar Gent, enz. Dat kost Stad gewoonlijk 25 euro per deelnemer. Soms gaan er 70 mee. (Andere directies zijn dan jaloers.)
Ook zeer geliefd zijn studiereizen. Zo trokken er een keer drie ambtenaren voor drie dagen naar Londen. 400 euro per persoon.
In het kader van Europese projecten wordt er ook wat afgereisd. (Hopen geld kost dat en dit verdient een apart stukje.)
Zwemmen is plezant. Ooit mochten vier alreeds gediplomeerde redders voor meerdere dagen naar een trainingsschool in Vilvoorde. 2.201 euro.
Wie houdt er niet van Barcelona? Alleszins die jeugddeskundige en die straathoekwerker die aldaar gedurende vier dagen een cursus volgden getiteld “De beperkingen overtreffend”. Kostprijs onbekend.
Een achttal hoge pieten mochten een keer voor drie dagen naar zee. Voor een “business game”. Kostprijs onbekend.

Over de factor K (kwaliteit) valt moeilijk te oordelen als men er niet bij was.

Maar we mogen toch twijfelen aan het nut van bepaalde VTO. Ons afvragen of men die kennis of vaardigheden al niet vanzelf ( uit zichzelf) kan tentoonspreiden.

Wat zou die bovenvermelde cursus “De beperkingen voorbij” zoal hebben ingehouden?
En wat kunnen vier sociale assistenten nog leren bij een cursus “grensoverschrijdend gedrag”? Dat ze moeten kalm blijven?
Wat betekent een cursus “straathoekwerker”? Een hoop gelul toch? (‘t Was wel aan zee, 875 euro voor twee personen.)
Waarom hebben acht personeelsleden van de dienst Facility vijf dagen nodig om te leren schoonmaken? 3.750 euro.
Wie heeft er nu lessen vandoen om klantvriendelijk te worden? 15 personen van de cel containerparken. 1.080 euro. En ooit zelfs een kabinetsmedewerker. Vier halve dagen in Brugge! Kostprijs onbekend.
Weet u wat men gedurende maanden kan leren bij een cursus “schoolopbouwwerk”?
Wat is “interculturele training”?
Nog een goeie: iemand van leefmilieu kreeg de gelegenheid om 25 uur lang les te krijgen in “kennismaking met persoonlijke effectiviteit”.

De factor R (relevantie) ligt vaak laag.

Hier stelt zich vooral de vraag of er nog zelfstudie mogelijk is. En opnieuw of men die skills al niet moet beheersen bij de aanwerving.
Waarom moet een ploegbaas van de directie leefmilieu nog lessen volgen over bomen snoeien?
En een sociaal assistent vier dagen leren “werken in groepen”?
En waarom kunnen bestuurders van stedelijke VZW’s niet op eigen houtje de nieuwe vzw-wetgeving instuderen? Staat trouwens allemaal op internet.
Hoe hoog opgeleid is die cultuurfunctionaris die bij Syntra West mocht gaan leren notulen van vergaderingen opmaken?
Waarom moet een medewerker van de bibliotheek nog leren vergaderen? Gedurende 25 uur!

De factor T (transfermogelijkheden)

Is het aangeleerde elders of in andere situaties toepasselijk? Kan men er carrière mee maken?
In de herfst van 2004 zijn een hele serie hoge bazen van Stad allerhande cursussen gaan volgen over management, leiding geven, persoonlijke competenties. Dat kostte toen in het totaal 21.760 euro. (Zijn er van die groep al naar elders weggelopen, dankzij die opleiding op hun cv.)
Een technisch assistent mocht gaan leren lassen.
Een ander van de verkeerdienst leerde tegels zetten.
Een arbeider kon één dag per week leren lezen en schrijven.
Een bibliotheekassistent volgde lessen over muziek.
Een speelpleinmedewerker en negen personeelsleden van de dienst mobiliteit kregen een rijopleiding voor het rijbewijs CE.
Teatertechnici volgden een cursus geluid.
Sportdeskundigen leerden kinderen dansen.
60 personeelsleden van de directie mobiliteit volgden een cursus “wegsignalisatie”. 5.640 euro.
Zo.

Nu hebt u voldoende gegevens om de formule E = K.A.R.T op te lossen.

P.S.

Alle bovenstaande VTO-gevallen deden zich voor in de vorige bestuursperiode, ca. 2004-2005.
Zo moet niemand zich geviseerd voelen.
Maar als het onder het nieuwe bewind evenzeer de spuigaten uitloopt zullen we dit bij gelegenheid wel kond doen
.