Historische maar ook ietwat bizarre gemeenteraad (1)

Er hing dit keer (11 juni) wat bierlucht in de publieke tribune van de gemeenteraad en dat maakt het er voor een watcher ook niet gemakkelijker op om een deftig en objectief verslag te schrijven, met feiten, duiding en opinie.

Weet u wie daar namelijk was?
Een groepje CAP’ers. Omgord met een T-shirt van het “Comité voor een Andere Politiek”. Om stadsbewoner Georges De Clerck bij te staan bij het vertolken een “verzoekschrift”.
Het optreden van Georges CAP was historisch omdat voor het eerst gebruik gemaakt werd van het nieuwe recht van burgers tot inspraak bij of in de gemeenteraad. Hij vroeg aan Stad om een stadsgebouw (liefst de Vetex) ter beschikking te stellen van allerhande federale openbare diensten. Zie een vorig stuk.
Georges van de voormalige rode burcht (postsorteercentrum X) kreeg van iedereen een warm applaus. Directe Democratie !! NPC, daar houden onze raadsleden van. Daar lusten ze pap van. En het resultaat van de tussenkomst was dat er een werkgroep zal “opgericht worden die samen met het actiecomité “Ons Postje blijft” een en ander zal bespreken. Nog wat nagloeiend vanwege de
CD&V-triomf bij de federale verkiezingen van zondag vroeg de burgemeester beetje hekelend aan Vincent Van Quickenborne
(VLD-staatsecretaris) of hij daar ook wou aan meewerken. Vincent, doe eens iets! was zowat de teneur.

Bizar 1

De afhandeling van de CAP-interventie was niet enkel historisch, maar verliep ook bizar.
De vraag of de gemeenteraad wel bevoegd is om een dergelijk onderwerp te behandelen (een soort uniek loket voor meerdere federale openbare diensten) werd al gauw onder de mat geveegd. Idem het probleem of het nu om een “verzoekschrift” ging dan wel om een “voorstel”. Naargelang het geval is de procedure immers anders.

De burgemeester sprak evenwel voor elkeen troostende woorden.
Raadslid Jan Deweer (VB) bekloeg zich over het feit dat zijn partij niet was betrokken bij de actie tot behoud van het postkantoor, maar had verder weer niets inhoudelijks te vertellen over de zaak.
En toen kon men zich na verloop van tijd wanen in een plenaire zitting van de Kamer. Roel Deseyn (CD&V, volksvertegenwoordiger) heeft namelijk ook al in het parlement vragen gesteld over het behoud van postkantoren. Maar gewezen kamerlid Philippe De Coene (SP.A) stal de show. Met zijn vanouds bekend bezwerend elan hield hij een uitvoerig exposé over de liberalisering van de markt, meer speciaal voor de post. Het scheelde niet veel of hij las letterlijk zijn parlementair “voorstel van resolutie betreffende de waarborg van een kwaliteitsvolle universele postdienst” voor. Het gevolg dat daaraan is gegeven kent – zoals gebruikelijk in het Parlement – geen iemand.

Er vielen bijwijlen termen als “kruissubsidiëring”, “targets”, “parastatalen” uit de lucht. De raadsleden luisterden ademloos toe, collegiaal genietend van zoveel deskundigheid inzake PPS, privatisering, liberalisering, universele dienstverlening. De Europese Commissie.
Basisdienstverlening. De Coene is als kamerlid niet voor niets ooit een keer naar Denemarken getrokken om de materie te bestuderen.
De Kortrijkse gemeenteraad plus de CAP’ers uit de Stasegemstraat zijn in elk geval voor van alles gewaarschuwd. Net als iedereen in de Raad heeft hij er veel siempatie voor. Empathie?

De backbenchers in de Raad hadden geen weerwerk tegen de – dit dient ook gezegd – toch wel verhelderende uitleg van De Coene. Zij hielden het nog even bij de problemen uit de vorige eeuw met postkantoren in Bellegem, Kooigem en Marke. Schepen De Bethune kon het vanuit zijn kasteel niet nalaten om in de bres te springen voor gehandicapten en senioren die zich over gevaarlijke wegen naar het postkantoor dienen te spoeden.
De burgemeester vroeg om meer respect vanwege de federale overheid voor lokale besturen. (Blijkt dat Tante Post weinig of geen informatie verstrekt over de sluiting van postkantoren en de vervanging door postpunten.)
Intussen was de vraag waar het ten gronde om ging totaal vergeten. Maar er komt een werkgroep.

Bizar 2

Héél bizar was het voorstel van Eric Flo.
(Hij staat op de Kortrijkse website nog altijd aangeduid als fractielid van het Vlaams Belang terwijl dat al sinds maanden niet meer het geval is. Flo wordt waarschijnlijk een LDD’er. Kan er iemand J-M. DD uit Oostende verwittigen voor nakend onheil? Schrijven naar zijn website.)
Aangezien het wegens de klimaatverandering ook in België warmer zal worden vroeg Guust Flater om subsidiëring bij het aanplanten van exotische fruitbomen bij gezinnen die over een tuin beschikken die zuiders is geöriënteerd en beschermd tegen noordwestenstormen en oostelijke vrieskou. Zaden “die er van komen” gaan dan naar de dienst groen voor verdere teelt. Dit alles onder de leuze: “Kom op tegen racisme en plant een stukje Afrika, Azië en Zuid-Amerika in uw tuin”.
Schepen Bral (nu weer voltijds van milieu) gaf daar waarlijk een serieus antwoord op. Wees erop dat Stad al inheemse en nog wel hoogstammige fruitbomen subsidieert en dat het aanplanten van exotische fruitbomen zeker geen ecologische meerwaarde biedt. (Wat zou de schepen daar nu over weten?)
Even terzijde. De situationele humor van Flo (of van iemand anders, ingefluisterd) is niet goed aangekomen. Terwijl het wel degelijk zo en even komisch is dat een partij als Groen altijd voorstander blijkt van puur inheemse fauna en flora. Die gekte is hier ooit “ecologisch nationalisme” genoemd.

Bizar 3

De vraag van raadslid Christine Depuydt (CD&V en toekomstig schepen) betreffende Kortrijkse containerparken.
Zij wil dat die parken enkel nog kosteloos toegankelijk zijn voor Kortrijkzanen. Bezoekers moeten zich daarom legitimeren met een of ander document. Bijvoorbeeld een rijbewijs, een identiteitskaart.
Ook hierop kwam een ernstig antwoord van schepen Stefaan Bral. Blijkt dat er al “steekproeven” zijn gedaan en dat er niet al te veel misbruik is door niet-Kortrijkzanen. De directie Leefmilieu overweegt om na te gaan of “onheus gebruik” kan beschouwd als “sluikstort” met een daaraan verbonden boete.
“Stedelijk onheus containergebruik”, dat wordt zeker een nieuw begrip in het strafwetboek.

Wat is er nu zo bizar te constateren bij het voorstel van Christien?
Dat er zich niemand afvroeg of parkwachters wel bevoegd zijn om een identiteitscontrole uit te voeren. Zelfs de huidige stadswachten kunnen dit niet. En in de toekomst zullen enkel gemeenschapswachters die aangesteld zijn als “vaststeller” (constateur) dit mogen doen.
Bral heeft wellicht een oplossing voor de toekomst. Als iedereen beschikt over een elektronische identiteitskaart zou een geautomatiseerde controle mogelijk zijn. (Blijven de slagbomen dan dicht? Gaan ze weer open bij betaling?)

(Wordt vervolgd op een andere pagina.)