Oververhitte zwerfkatten en politie

Al op 11 oktober 2006 spraken we hier onze bezorgdheid uit over het feit dat de aanpak van zwerfkatten door het Stadsbestuur te wensen overliet.
Wat was namelijk het geval?
Het milieubeleidsplan VAN STAD uit 2002 voorzag dat men het probleem van de zwerfkatten zou aanpakken in samenwerking met de “Stichting Dier”. Maar voorjaar 2006 ontdekte men dat die stichting juridisch niet meer bestond en zijn naam had veranderd in “Zwerfdier vzw”. Er zat voor de toenmalige schepen van milieu (Philippe De Coene) niets anders op dan de gemeenteraad een nieuw contract voor te leggen. Daarin werd ondermeer voorgesteld om aan de vzw Zwerfdier nu per gevonden poes een vergoeding van 50 euro te schenken, met een maximum van 3.200 euro per jaar.
Me dunkt is dit contract nooit uitgevoerd. (Weet niet.)

In elk geval vernemen we nu pas dat er door de politiezone VLAS nog wel een samenwerkingsakkoord is uitgewerkt met de vzw Dierenasiel der Leiestreek uit Zwevegem. Politiecollegebeslissing van 9 juni 2006, om 17u20. In werking sinds 1 juli 2006. Door geen enkele democratisch verkozen politieraadsleden goedgekeurd. Democratische gemeenteraadsleden van Stad weten ook nergens van.

Alle kosten worden gedragen door de politiezone.
Niet meer door Stad. Voorzien budget op de politiebegroting: 25.000 euro. (Vroeger stond op de stadsbegroting iets van 15.000 euro.)
Hierna enige tarieven.
Voor het ophalen van een dier is er een forfaitaire kost van 37,18 euro plus 7,44 euro per kat.
Met daar bovenop een variabele kost van 0,45 euro per kilometer verplaatsingsvergoeding en 2,28 euro per dag opvang.
Honden zijn veel duurder! 37,18 plus 12,39 plus 0,45 (per kilometer) plus 4,96 euro (dagvergoeding).

Je zal die bedragen niet vinden op de nochtans uitvoerige, nogal breedsprakerige website van de vzw “Dierenasiel der Leiestreek”. Het is alsof daar alles gratis gebeurt.

Voor de zwerfkatten bestaan er nog tarieven.
Test Fiv en FeLV: 25 euro. Geen teruggave van de dierenziekenkas. Sterelisatie kattin: 94 euro. Castratie kater: 47 euro. Eutanasie en wegbrengen kadaver: 45 euro. (Maar bij de vzw van Zwevegem is euthanasie geen optie. Zeker, met die dagvergoeding.) Forfait per dier voor halen en terugzetten: 11 euro.

Hoeveel meldingen kreeg de zone VLAS binnen?
Voor zwerfkatten werden er in 2006 op 42 plaatsen kooien geplaatst. Volgens de website van het dierenassiel komen er per dag gemiddeld een viertal binnen, maar dat cijfer slaat op een gebied dat groter is dan Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Sinds het begin van het samenwerkingsakkoord (en tot april van dit jaar?) werden er door het asiel in het totaal 190 dieren opgehaald. Maar er waren méér meldingen over gevaarlijke (17), loslopende (332), verwaarloosde (73) dieren.

Oververhit in de taxi

Veel van die dieren, beesten, vind je met foto en al op de website van het Zwevegemse dierenasiel. Met de namen erbij: Georgia, Primo, Linka en Lena en Moorke. En nog veel meer.
Ontroerend is het verhaal dd. 6-7-2006. Die dag kwam er een taxi voorgereden met 12 oververhitte katten in kartonnen dozen. Van een mevrouw die zei dat ze bij haar verhuis naar een sociale woning geen huisdieren meer mocht houden. (Wat enigszins betwijfeld wordt.)

Het dierenasiel van de Leiestreek (tot aan de Schelde) is waarschijnlijk de grootse kattendierentuin van Europa. Honderden specimen. Men zag zich vorig jaar verplicht om nog 36 verblijven te bestellen. En zo’n combo met zes hokjes kost 3.000 euro !

Het is niet goed te begrijpen waarom politiediensten zich met zwerfkatten onledig houden. Volgens een omzendbrief van 1 december 2006 over het verlichten van sommige administratieve taken van de lokale politie is dat absoluut geen kerntaak van politie.

Maar bestaat dat systeem van reductiebonnen nog? Bedoeld om de populatie van zwerfkatten laag te houden door sterelisatie of castreren. Elk huishouden kreeg het recht op 1 bon, naar gelang het geslacht van de kat ter waarde van 25 of 50 euro.

Bronnen:
* Bulletin van Vraag en Antwoord, politiezone VLAS. (Vraag van Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang, dd. 3 april 2007.)
* Website: http://zwevegem.dierenasiel-leiestreek.be.
* Persoonlijk archief: zoldertrap, kast GR 17, plank Z.