Het nieuwe AGB BUDA en het oude Buda KC (4)

Dat wordt moeilijk, en we komen er heus nog wel op terug.

De huidige private vzw Buda Kunstencentrum (KC) blijft wel degelijk bestaan.
Heeft zopas nog een positief pré-advies gekregen van de beoordelingscommissie kunstencentra van de Vlaamse Gemeenschap voor het beleidsplan 08-09. En met de komst van Barbara Raes vanuit de Vooruit (Gent) als artistiek leider liggen nieuwe plannen op tafel.
Buda KC zal dus infrastructuur op het kunsteneiland moeten huren bij Buda AGB, net als andere organisaties. Op vandaag betaalt Buda KC daar 79.000 euro voor, en geen 110.000 zoals eerder gemeld.
De stedelijke subsidie bedraagt 15.000 euro. Maar in de begroting 2007 vind ik toch wel een bedrag van 35.000 euro terug ten name van de vzw BUDA (art. 762/332-02). Voorts is er een pot van 80.000 euro voorzien voor de professionele podiumkunstensector.

Zoals gezegd: we komen hierop terug, na ingewonnen inlichtingen, en na de gemeenteraad van aanstaande maandag.
Want dit is toch wel een totaal nieuw gegeven: Buda KC blijft bestaan! Dat zou au fond moeten betekenen dat het nieuwe autonoom gemeentebedrijf absoluut geen kunstzinnige ambities moet koesteren, zoals nochtans gepland. Geen zwaar bestuur (met artistiek comité) van doen heeft. Geen reuzegrote subsidies nodig heeft. Het nieuwe Buda AGB zou zich dus best herleiden tot een verhuurkantoor voor de infrastructuur op Buda-eiland. Een stadsdienst zoals een andere. Wat is me dat nu, voor waanzin? Buda AGB is nergens voor nodig.