Het nieuwe AGB BUDA (1)

In de eerstkomende gemeenteraad van maandag 14 mei zal Buda-kunsteneiland omgetoverd worden tot een autonoom gemeentebedrijf (AGB) BUDA.
Ook worden de leden van de Raad van Bestuur benoemd. Op dit moment zijn de kandidaturen nog niet officieel. Maar het staat wel vast dat de burgemeester voorzitter wordt aangezien die voorzitter statutair moet deel uitmaken van het College.

In volgende stukken zullen we het hier hebben over de statuten,
de beheersovereenkomst met Stad, het businessplan, het oprichtingsverslag en het eindrapport van het zogenaamde Voorlopig Bewind. Dat rapport was voorzien voor december vorig jaar.
Het Voorlopig Bewind bestond uit Joost Fonteyne en Jos Verbist (namens de kunstensector), Mieck Vos en Machteld Claerhout (stadsbestuur), Gunther Broucke en Yvon Vandenabeele (externe deskundigen), Luc Van Holm (secretaris).
Hier is al een keer gemeld wat voor bedrag zou toegekend worden aan de externe deskundigen voor hun voorbereidende werkzaamheden. Stuk van 8 december 2006.

We starten met wat veel mensen interesseert: het ondernemingsplan.
Verwonderlijk blijft dat nog nergens is gepubliceerd hoe het zit met de financies van de huidige vzw Buda KC. Zoals u weet ging het om een versmelting van Limelight, Dans in Kortrijk, Beeldenstorm.
Zijn alle schulden vereffend?

Gelieve voortaan overal de termen Budascoop (i.p.v. Pentascoop), Budaktoren (i.p.v. Tacktoren), Buda Art Factory (i.p.v. fabriek Desmet-Dejaeghere), Buda Gardens (i.p.v. Secret Gardens), Budastallen (i.p.v. paardestallen) te gebruiken. Er komt later ook nog een Budaplein.
Het Voorlopig Bewind opteert ervoor dat de term Kunsteneiland verdwijnt en vervangen wordt door Budadistrict. Verder wil men dat het Broelmuseum een Budamuseum wordt. Dat zal waarschijnlijk op felle tegenstand stuiten bij de huidige voorzitter van het Broelmuseum en zijn entourage.