Het golfterrein (1): de teksten

Het is een goede gewoonte om discussies te voeren of een hetze te ontketenen op basis van teksten.
Wat staat er nu eigenlijk in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kortrijk over dat mogelijk te realiseren golfterrein? Letterlijk?

“De democratisering van de golfsport is volop aan de gang. Een democratische golf, opgevat als een publiek landschapspark, is een uitgelezen kans om in Kortrijk aan landschapsopbouw te doen. Wanneer de nieuwe infrastructuur ingekaderd wordt in het netwerk van groenvoorzieningen, fiets- en voetpaden kan het een meerwaarde betekenen voor de recreanten.
Het is ontegensprekelijk ook een troef voor het aantrekken van bedrijven in de regio. Het uniek karakter van de voorziening kan Kortrijk helpen om zich meer te profileren als centrumstad van de regio. Noodzakelijke randvoorwaarden zijn dat een golfterrein een instrument is in de realisatie van een ruimer landschapspark dat publiek toegankelijk is en dat voor het beheer ervan de overheid waakt over het democratisch karakter ervan door middel van een publiekprivaat samenwerkingsverband.”

Wat staat er dus niet in deze tekst?
Dat de inplanting van een golfterrein in het zuiden van de stad zal komen. In het overwegend gedeelte van het raadsbesluit staat letterlijk dat het College op vandaag geen uitspraak wenst te doen over de locatiekeuze en dat de verwijzing naar het zuiden van Kortrijk vandaag nog niet relevant is.

Wat staat er ook niet in de tekst? Om welk type van golfterrein het zal gaan. Net daarom is ook geschrapt dat Stad de nodige stappen zal doen om het golfterrein op de agenda te plaatsen van het Vlaamse Gewest. Anders zaten we juist met type III.
Iedereen doet nu maar alsof het om een type III-terrein zal gaan. Dat is een terrein van 40 tot 70 ha, en dit soort terrein neemt het Vlaams Gewest voor haar rekening.

In juli van dit jaar heeft Dirk Van Mechelen (VLD) gezamenlijk met minister Bert Anciaux (Spirit Рdus ook SP.A) een persmededeling verspreid waarbij men aankondigt dat de Vlaamse regering een onderzoek start naar nieuwe ̩n multifunctionele golfterreinen. Type III. Kortrijk was daar (toen) nog niet bij. Het gaat om Knokke, Nevele, Sint-Gillis-Waas, Schilde, Lommel, Bree, Sterrebeek.
Daarnaast start er ook een onderzoek naar de uitbreiding van vier bestaande terreinen: Damme/Sijsele, Ieper, Olen, Brasschaat.

Ter attentie van Spirit (raadslid in spe, Bart Caron): minister Anciaux toont zich in die persmededeling tevreden over de geboekte vooruitgang want “deze aanpak zal op termijn leiden tot een heuse democratisering van de golfsport”.

Nu nog even wat lezen in het zgn. “golfmemorandum” van 23 juni 2003, dat toen lang en uitsluitend werd geblokkeerd door Groen/Agalev. (“Golf en groen gaan niet samen”, luidde het in de commissie Leefmilieu dd. 30.05.2002.)
En de “bisnota” als opvolging van het oorspronkelijke golfmemorandum. Niemand leest dat. Geen gemeenteraadslid. Nauwelijks een bevoegd zkepen. Staat niet in de gazetten. Vandaar: pseudo-informatie alom. Over de behoeften aan golfterreinen bijvoorbeeld. De wetten van Parkinson: het orgaan schept de functie, of omgekeerd.

Maar nu moet ik met mijn cabriolet met al die stokken (per launcher of roller 40 euro) die uit het dak steken naar de golfschool (type I, driving range), en dan naar het strontvervelende dure bekakte clubhouse. Alweer netwerken. Toten trekken? Als er geen ander lokale kasteelachtige villa entiteit in de buurtbossen tussenkomt, kan het bij de boerinnen nog rustig plezant zijn. De kerkwegeltjes langs den E3. Kan ook zijn dat mijn doctoor me naar huis stuurt. Als hij merkt dat moeder of vader van mijn buitenechteljk kind daar is. Morgen meer over democratisch-volkse ontmoetingen, voor zover ik na die ene pitch en de andere put niet in zo’n konijngat ben gevallen. Moet nog veel engelse woordjes uit de volkstaal leren: tees, greens, fairways, semi-roughs, practice (puttingreen), pp-holes. En dan in ‘t frans?

DAT IS POLITIEK. Haai, society!