Kosten politiezone VLAS: begroting 2006 (4)

De oorspronkelijke begroting voor dit jaar sloot in evenwicht voor de gewone dienst: evenveel ontvangsten als uitgaven. Ca. 20 miljoen. Goed. Zo hoort dat.
Idem voor de buitengewone dienst: het bijna klassieke ronde getal van 500.000 euro. (Men smeet er hieromtrent wel altijd zijn klak naar, in de voorbije jaren.)

De nu wel definitieve begroting 2006 (1ste wijziging) die op 23 oktober werd goedgekeurd ziet er ontegensprekelijk heel anders uit.
* In gewone dienst voorziet men voor dit jaar nog 23,45 miljoen aan ontvangsten en voor 22,51 miljoen aan uitgaven. (In den beginne: 20.)
* In buitengewone dienst worden de ontvangsten nu plots niet minder dan 3,25 miljoen, en de uitgaven ook niet minder dan 2,77 miljoen. (Herlees maar: start was 500.000 euro.)

Hoe kan dat allemaal?
Miljoenen euro verschil tussen de eerste en tweede begroting 2006.

VANWAAR DE WIJZIGINGEN IN GEWONE DIENST ?

Uitgaven
Laat ons eerst even zeggen dat een belangrijke uitgavenpost merkwaardig onveranderd is gebleven: de personeelsuitgaven (ca. 17 miljoen). Buiten beschouwing gelaten: de “gedetacheerden”.
De werkingskosten zijn wel enigszins gestegen (nu 2,6 miljoen). Niet erg: hoe meer werk, hoe meer potloden moeten aangekocht.
Maar de belangrijkste wijziging is wel dat er 2,27 miljoen werd overgeheveld naar de buitengewone dienst: een investering (nu toch) van 2,2 miljoen om grond te kopen voor het nieuwe politiegebouw op Kortrijk-Weide. Bijgenaamd: het “Terrein”. (Dat moest er al staan, volgens een verkiezingsbelofte van 2000.)

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn er wel enkele eerder pikante zaken aan te merken.
De vergoedingen voor “bij de politie gedetacheerd personeel” gaan van ca. 73.000 naar 120.000 euro. (En we komen van 22.000 euro in 2005!)
Presentiegelden voor “jury’s en commissies” gaan van 1.000 naar 15.000 euro. Receptiekosten van 13.000 naar 20.000. Mag.
Maar gelukkig voor ons, onschuldige burgers, stijgen ook de kosten voor beroepsopleiding van personeel: van 65.000 naar 75.000 euro.

Zullen ze niet meer naar ons “paspoort” vragen. Of u spontaan op klaarlichte dag vragen waarvan je komt en waar je naartoe gaat. Geen PV meer opmaken omdat je één meter buiten het voetpad een babbeltje slaat. Of influisteren wie je als dader van het misdrijf best zou kunnen aanduiden. Niet meer bij een of andere aangifte absoluut willen weten wat je derde voornaam is. Op een PV niet meer noteren wat je niet gezegd hebt. Van dat rare taaltje gebruiken. Niet meer onder tafel duiken of zitten lachen als er iemand komt aangestrompeld in het politiebureau.
Agentenmoppen zullen rechtstreeks evenredig uitsterven door meer beroepsopleiding.

De leningskosten zijn bijna onveranderd gebleven en bedragen nu 460.000 euro.
(De PZ geniet vanwege Stad dit jaar van een “doorgeeflening” van 500.000 euro. De PZ zal die ooit moeten terugbetalen.)

Ontvangsten
Ja, die dalen dus door die overboeking van 2 miljoen naar de buitengewone dienst.
Maar daar staan anderzijds fors verhoogde ontvangsten tegenover. Vanwege de onverhoeds positieve rekeningen van vorige jaren kon men nu namelijk niet minder dan ca. 3 miljoen aan ontvangsten verwerken in de begrotingswijziging.
De toelagen vanwege de federale overheid zijn met 322.600 euro ook fel gestegen. Voor ons verkeeractieplan bijv. krijgen we nu 721.000 in plaats van de verwachte 543.000 euro.

De gemeentelijke toelagen bleven ongewijzigd:
– Kortrijks aandeel: 11.970.642
– Kuurne: 1.407.823
– Lendelede: 423.727 euro.

VANWAAR DE WIJZIGINGEN IN DE BUITENGEWONE DIENST?
Ontvangsten
We gaan inzake ontvangsten van 500.000 euro naar 3,25 miljoen euro!
Te danken aan batige resultaten van vroeger en aan die geweldige overboeking van meer dan 2 miljoen vanuit de gewone dienst.

Uitgaven
Grote nieuwe uitgave is die voor de aankoop van gronden voor het politiegebouw: 2,2 miljoen.
Niemand van de raadsleden (gemeente-, politieraad) weet waar dit is beslist. (Stad kon het terrein ook aankopen en doorverkopen aan de PZ.) Het terrein is thans nog eigendom van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.
En ter info: het bouwprogramma alleen al zal vermoedelijk 20 miljoen kosten, zonder BTW. SOK wordt de bouwheer? Weet men dat al in Kuurne of Lendelede?

Een nawoord
Nog zovele vragen.
Wat zei gouverneur Breyne alweer over onze (initiële) PZ-begroting? En wat zal hij nu zeggen?
En de adviescommissie?
Waarom er geen toelichting is bij de begroting? Geen “programma van de werken”? Geen financieel beleidsplan?
Hoe zit het met die rijkswachtkazerne (de overdracht ervan)?

En nog veel meer.

Die gedetacheerden?
Waarom de rekening van 2005 in oktober 2006 nog niet beschikbaar is?.
Wie zal nu per slot van rekening het “Terrein” van de PZ VLAS betalen?
Ja, zelfs, waar is dat Terrein?

Gaan ze daar verschieten zeg, in het PZ-secretariaat op Overleie als daar een gewone burger (geen persjongen) opdaagt en om bepaalde inlichtingen zal verzoeken en wat documenten wil inkijken. Staat de hondenbrigade paraat? Geen overuren!