Nieuwe onderwijsprojecten

Vandaag heeft de Vlaamse regering (minister Frank Vandenbroucke van Werk, Onderwijs en Vorming, niet te verwarren met de coureur) beslist om aan Stad 55.000 euro subsidies toe te kennen voor twee nieuwe onderwijsprojecten tijdens dit schooljaar.
Kortrijkwatcher wist weer nergens van. In de begroting is daar geen spoor van terug te vinden.

Waarover gaat het?
Voor het project “time-out” krijgen we 12.000 euro, tot in april 2007. De rest wordt later beslist. We vroegen namelijk 17.500 euro, terwijl het ganse project 177.912 euro zal kosten. Stad zelf legt 17.500 euro (10 procent) bij.
Voor het project met de naam “GOK-leerachterstand-kleuters-ouders” krijgen we alvast 43.000 euro. Gevraagd: 65.000. Totale kost: 130.000. Stad zelf investeert ook 65.000 euro.

De twee projecten samen vergen dus meer dan 300.000 euro.
Voor mij niet gelaten, als dit geld tenminste niet besteed wordt aan bureaucraten, P.C.’s, ergonomische kantoormeubelen, agogische rapporten. Laat ons zeggen: aan vzw’s in plaats van aan veldwerkers.

Time-out

Jongeren die de normale klaswerking verstoren (iets wat sinds de 80’er jaren steeds meer voorkomt, ook in onze “elitescholen”) worden tijdelijk afzonderlijk begeleid.
Een denktank (mij onbekend) in de schoot van het lokaal overlegplatform Kortrijk-Menen (al van gehoord?) kwam tot de vaststelling dat er in Kortrijk nood is aan extra ondersteuning en extra begeleidingsvormen voor bepaalde jongeren en scholen om de dreigende uitval van die jongeren af te wenden en om kansen tot herintegratie te scheppen.
Daarom werd er een samenwerkingsverband (ja?) opgericht dat een onderwijscontinuüm voor alle leerlingen nastreeft en dat ook zal instaan voor de administratieve en logistieke ondersteuning van het project.
Het project wordt uitgevoerd door de groep Intro Regio Kortrijk (een vzw) en Ligand (ook een vzw). Partnerorganisaties: de scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor deeltijdse vorming, de zorg- en hulpverleningsector, de jeugdsector, ouderverenigingen, stadsbestuur).
Leerlingen kunnen bij crisissituaties (ze hebben bijvoorbeeld een leraar neergestoken) door het CLB of door de school verwezen worden naar het “acuut time-outprogramma”. Dat biedt een adempauze, voorkomt onmiddellijke schorsing.
Jongeren kunnen ook verwezen worden naar een “externe time-out”. Zij krijgen dan een gevarieerd aanbod waarbij gewerkt wordt aan succeservaring, attitudevorming, individueel handelingsplan, remediëring (leertraject), herstel.
Op niveau van de klasgroep voorziet het project “een time-inwerking”: ondersteuning voor de murm geslagen of verkrachte leerkracht en de gehele bende (klasgroep).
Ik doe daar nu wellicht een beetje lacherig over, maar wees ervan overtuigd dat dit project broodnodig is.
Wie er meer wil over weten contacteert best Regine Moreel (tel. 056/20 20 05).

GOK-leerachterstand-kleuters-ouders

Dit project wil de schoolse achterstand bij GOK-kleuters aanpakken. Zij krijgen individueel of in groep bijkomende begeleiding, tot 6 uur per week.
Met deze aanpak wordt geëxperimenteerd in acht basisscholen die meer dan 35 procent GOK-leerlingen tellen.
We citeren weer uit het persbericht van vandaag:
“Het project is een eerste cirkel van een globaal concept met drie cirkels. In de tweede cirkel wordt voor de betrokken ouders die van allochtone afkomst zijn een lessenreeks Nederlands georganiseerd in de school. In een derde cirkel zullen kleuters en ouders toegeleid en begeleid worden naar sociale netwerken zoals sportverenigingen en jeugdbewegingen met het oog op een betere sociale integratie.”
Contactpersoon voor dit project is Willy Roets (tel. 056/23 41 70).

Opmerking.
Andere centrumsteden krijgen ook geld van minister Vandenbroucke. Nu reeds voor een totaal van 499.803 euro. Gent krijgt voor zijn projecten het meest van al: 86.000 euro.
Alle projecten samen zullen bijna 2 miljoen vergen.
Scholen doen meer en meer aan opvoeding, naast (?)kennisoverdracht. Nu nog de ouders opvoeden.

U wist niet wat GOK-leerlingen zijn?
Dat zijn niet enkel of noodzakelijk anderstaligen. Het gaat ook om die gasten die zomaar van hun stoel vallen (ADHD), die 11 schrijven als ze 101 bedoelen (dyscalculie), die geen drie minuten kunnen luisteren (ADD), die in spiegelschrift schrijven (dyslexie) en nog een paar speciale gevallen waar ik nu niet opkom.
In bepaalde scholen zitten zij nu reeds praktisch hele dagen samen in een aparte klas, soms de “accentklas” genoemd. Examenvragen worden dan bijv. zodanig voorgelezen en besproken dat de oplossing nabij is
.

Ter attentie van de toekomstige zes raadsleden van het Vlaams Belang ben ik in het kader van onze poëziewedstrijd aan het broeden op een haiku. Voor het geval zij kritiek zouden uitoefenen op dit project.

Vlakbij de Wikings
het stampen van de blokkers
donder op jullie

N.B.
Over de vzw Ligand deze informatie.
Een ligand is een neutraal molecuul of een ion dat een vrij elektronenpaar heeft.
Lees prof. Patrick Van Dyck voor identificatie van het ligand en karakterisatie van de signaal-transductiewegen die zonder winstoogmerk onder controle staan van de Candida albicans G-proteïne gekoppelde receptor Gpr1.