De LEDWALL komt er nu toch aan !

Hier is al gemeld (6.11.05) dat er eigenlijk al vorige zomer een (verplaatsbaar) LED scherm moest staan op de Grote Markt.
Een Collegebesluit van 20 juni laatstleden heeft nu beslist welke firma’s hiervoor zullen worden aangeschreven. Tenminste – en enkel – voor de regie van de reclame die op het scherm mag komen. Roularta is daar zoals verwacht bij.De gemeenteraad wordt bij de beslissingen hieromtrent (en het gaat om de “content” van wat we te zien zullen krijgen) niet betrokken. Dit komt zo. Ieder jaar is de gemeenteraad zo goed om het College een “delegatie van bevoegdheden” te verlenen. Het College mag daarom op eigen houtje overheidsopdrachten (voor werken, leveringen, diensten) uitschrijven onder een bedrag van 150.000 euro (BTW exclusief).

Over de kosten van de ledwall zelf vind ik niets in de begroting. Ook nergens iets te vinden over de vraag wie die zal maken. (Behoort dit ook tot de opdrachten voor de firma Decaux?)

Stad wil het scherm gebruiken als een multimediaal communicatiemiddel voor stedelijke informatie en kalenderinformatie. Maar ook voor weergave van videokunst, een live of uitgestelde weergave van evenementen. En zelfs voor interactie met de bevolking ! Dat wil ondermeer zeggen: met frappante, veelzeggende maar korte citaten uit deze weblog.
De ledwall zal elke dag operationeel zijn van 6 uur ‘s morgens tot 11 uur ‘s avonds.

Er is ook een beperkt volume voorzien voor reclame. Maximum 20 procent per uur. Per uur zijn er vier reclameblokken mogelijk van telkens maximum drie minuten. Elke advertentie afzonderlijk duurt maximum 20 seconden en de adverteerder krijgt de garantie van één verschijning per halfuur.

Stad heeft zich al bekommerd om de inhoudelijke kant van de advertenties.
WTV kan tevreden zijn. Hergebruiken van bestaande televisiepspots is mogelijk. Maar zonder klank!
De advertentieruimte is voorbehouden voor bedrijven die hun diensten (ook) aanbieden binnen de stad Kortrijk en alhier een verkooppunt hebben.
(Diensten?? Dus: géén producten?)

Hoe staat het met de inkomsten?
Minimum 60 procent van de bruto-inkomsten komt toe aan de stad. Max. 40 procent voor de reclameregie.
Met de opbrengst hiervan hoopt de stad een bijkomend (nieuw) personeelslid aan te werven en te betalen voor de inhoudelijke invulling van de ledwall.

Een gemeenteraad die op zijn strepen staat zou nu bij hoogdringendheid (vandaag nog!) een motie kunnen indienen waarbij een meerderheid beslist om GEEN reclame te voeren op de ledwall van onze Stad.
Dit soort dingen brengt “Kortrijk op de kaart”.