Machtsgreep mogelijk met ca. 600 Kortrijkzanen !

De Vlaamse Regering heeft zopas (21 april) de mogelijkheid gecreëerd dat burgers voorstellen kunnen indienen of problemen aankaarten bij de gemeenteraden.
En dit wordt van toepassing vanaf januari volgend jaar !We herhalen.
Vanaf volgend jaar kunnen inwoners rechtstreeks bij de gemeenteraad voorstellen doen, problemen of noden aankaarten, vragen stellen over de beleidsvoering en dienstverlening. Zij mogen die dan zelf komen toelichten op de gemeenteraad.

Er is een voorwaarde. De tussenkomst moet in een stad als Kortrijk (méér dan 30.000 inwoners) gesteund worden door één procent van de inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoeveel is dat?
De juiste cijfers zijn natuurlijk nog niet ter beschikking. Ook al omdat in Verslagen van Bestuur over de bevolking de leeftijdscategoriën beginnen bij 15 jaar tot 19, 20 tot 24, enz.

Maar goed, volgens de meest recente cijfers (2004) uit Kortrijkse documenten waren er hier 62.643 inwoners ouder dan 15 jaar.
Eén procent daarvan is dus ca. 624.
Dit cijfer mag enigszins afgerond naar beneden, aangezien we begonnen te tellen vanaf 15 jaar.

Dat is te doen.
Het ziet er dus wel degelijk naar uit dat we met zo’n 6OO mensen vanaf begin volgend jaar aardig wat kunnen teweegbrengen in de Stad.

Kortrijkwatcher en zijn lezers zullen hiertoe zeker hun steentje bijdragen.
De gemeenteraad zal moeten verhuizen wegens tekort aan publieke tribunes.
Positief voorstel: naar het Huis van de Streek (het kasteel op ‘tHooghe).